Αυτοεκτίμηση - Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Όντας η υψηλότερη αυτοεκτίμηση, η αυτοεκτίμηση ενεργεί ως θετική γνώμη για τον εαυτό σας. Το πρόσωπο που σέβεται τον εαυτό του είναι εφοδιασμένο με επαρκή αντικειμενική αυτοεκτίμηση. Ο βαθμός αυτοεκτίμησης καθορίζει την επιτυχία του ατόμου και το επίπεδο ευτυχίας του. Η υψηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί στην επιτυχία, καθώς και σε υψηλά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς της ζωής και, αντίθετα, η χαμηλή αυτοεκτίμηση αναμένει τις περισσότερες απογοητεύσεις και αποτυχίες.

Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση

Η αυτοεκτίμηση, που είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικότητας, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα άτομο. Καθορίζεται από τη σχέση των προσωπικών επιτευγμάτων με τους στόχους που ο άνθρωπος θέτει για τον εαυτό του. Ο συνδυασμός αυτών των στόχων αντιπροσωπεύει το επίπεδο των επιμέρους φιλοδοξιών.

Το επίπεδο των απαιτήσεων είναι το πρακτικό αποτέλεσμα που το θέμα θέλει να επιτύχει στο έργο. Στην πράξη, το άτομο προσπαθεί συχνά για επιτεύγματα που είναι συνεπείς με την προσωπική του αυτοεκτίμηση, συμβάλλουν στην ομαλοποίηση και ενίσχυση του.

Ως παράγοντας στον προσδιορισμό της δυσαρέσκειας ή της ικανοποίησης από τη δραστηριότητα, το επίπεδο των προσδοκιών αντιπροσωπεύει μια σημαντική αξία για τα άτομα που έχουν έναν προσανατολισμό να μην επιτύχουν, αλλά να αποφύγουν τις αποτυχίες. Σημαντικές αλλαγές στην αυτοεκτίμηση συμβαίνουν σε περίπτωση που το θέμα συνδέει αποτυχίες ή επιτυχίες με την έλλειψη των απαραίτητων ικανοτήτων του. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες της αυτοεκτίμησης και της αυτοεκτίμησης της ψυχικής ζωής ενός ατόμου συνίστανται στο γεγονός ότι είναι εσωτερικές συνθήκες για τη ρύθμιση της ανθρώπινης δραστηριότητας και συμπεριφοράς.

Λόγω της συμπερίληψης της αυτοεκτίμησης στη δομή του κινήτρου της δραστηριότητας, το άτομο συνδέει τους ψυχικούς πόρους, τις προσωπικές ικανότητες με τους στόχους και τα μέσα δράσης. Οι γνώσεις που συγκεντρώνει ο άνθρωπος για τον εαυτό του και η παγκόσμια αυτοεκτίμηση που αναπτύσσεται με βάση αυτή τη γνώση καθιστούν δυνατή τη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης εκπαίδευσης που αποτελεί τον πυρήνα της προσωπικότητας, που ονομάζεται "είμαι έννοια".

Αυτοεκτίμηση

Το πρώτο στοιχείο της αυτοεκτίμησης του ατόμου είναι το συναισθηματικό στοιχείο - είναι τα συναισθήματα του εαυτού και της προσωπικής εικόνας του εαυτού.

Η δεύτερη συνιστώσα της αυτοεκτίμησης ενός ατόμου είναι το επίπεδο ικανότητας του ατόμου που αντιλαμβάνεται σε διάφορους τομείς. Όταν ένα άτομο αισθάνεται ότι είναι ισχυρός στον τομέα του, έχει επιτυχίες, επιτεύγματα, απολαμβάνει υψηλή αυτοεκτίμηση. Τα επιτεύγματα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, καθώς και στην ανάπτυξη της δικής τους αξίας. Αν ένα άτομο είναι επιτυχημένο στην επιχείρηση, αισθάνεται καλά, και αν αισθάνεται καλά, κάνει την δουλειά του καλά. Το ένα πηγαίνει από το άλλο.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία στη ζωή των ανθρώπων είναι προσωπικές σχέσεις. Ένα άτομο με επαρκή αυτοεκτίμηση απολαμβάνει μια αίσθηση αυτοεκτίμησης, εισάγει και διατηρεί υγιείς, θετικές, εποικοδομητικές και γεμάτες αγάπη σχέσεις. Η αίσθηση της ανικανότητας και της ατέλειας στις σχέσεις με άλλα άτομα υπονομεύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση και η επιτυχία στις σχέσεις με ένα σημαντικό άτομο ενισχύει την προσωπική αυτοεκτίμηση. Η επιτυχία στην επικοινωνία με άλλα άτομα δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να αισθάνεται πιο πλήρες, ικανό, τον απελευθερώνει για να επιτύχει σε διάφορους άλλους τομείς της ζωής.

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν μια άμεση σχέση μεταξύ του επιπέδου της αυτοεκτίμησης, της ποιότητας των σχέσεων και της αποδοχής.

Παρατηρείται ότι ένα άτομο μπορεί προσωπικά να αρέσει στον εαυτό του μόνο στο βαθμό που ο ίδιος ο ίδιος εγκρίνει τον εαυτό του και πόσο του αρέσει ο εαυτός του καθορίζεται από το πόσο αισθάνεται ότι έχει εγκριθεί από άλλους ανθρώπους.

Πολλές από τις προσωπικότητες μεγαλώνουν με υπό όρους έγκριση και συχνά με καταδίκη και απόρριψη από τους γονείς τους. Ως ενήλικες, τα άτομα επιδιώκουν την έγκριση και την άνευ όρων αγάπη από άλλους ανθρώπους, κυρίως από έναν αγαπημένο, για να αντισταθμίσουν την αγνοούμενη αγάπη στην παιδική ηλικία, από την οποία εξαρτάται η ψυχική υγεία.

Για να αρχίσει ο άνθρωπος να σεβαστεί τον εαυτό του, πρέπει να εγκρίνει πλήρως την προσωπικότητά του. Ένα άτομο δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί ειλικρινή συμπάθεια για τον εαυτό του μέχρι να εγκριθεί πλήρως και να συμφωνήσει με τις αδυναμίες και τα ισχυρά χαρακτηριστικά του. Το κλειδί για αυτοέλεγχο είναι η άνευ όρων έγκριση από άλλο άτομο το οποίο το άτομο θαυμάζει, σέβεται και, επιπλέον, αγαπά. Όταν κάποιος άλλος είναι σε θέση να δεχθεί ένα άτομο εντελώς και χωρίς εξωραϊσμό, τον βοηθά να χαλαρώσει και να αποδεχθεί τον εαυτό του ως αξιόλογο και σημαντικό πρόσωπο.

Για την αίσθηση της αυτο-έγκρισης, το άτομο πρέπει να αναπτύξει την αυτογνωσία. Ένα άτομο πρέπει να γνωρίζει γιατί αισθάνεται, σκέφτεται και ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να καταλάβει την επίδραση της εμπειρίας της ζωής στο σχηματισμό της προσωπικότητας: πώς και γιατί έγινε απλά ένα τέτοιο άτομο όπως είναι σήμερα. Μόνο με την επίτευξη υψηλού επιπέδου αυτογνωσίας μπορεί κανείς να προχωρήσει σε ένα υψηλό επίπεδο αυτο-ενθάρρυνσης. Πριν ένα πρόσωπο εγκρίνει τον εαυτό του, πρέπει να κατανοήσει καλύτερα ποιος πραγματικά είναι. Και μόνο με υψηλό επίπεδο αυτοέλεγχου, μπορεί να απολαμβάνει αυτοεκτίμηση και αυτό είναι το κλειδί για να είσαι υγιής, χαρούμενος άνθρωπος.

Έλλειψη αυτοεκτίμησης

Η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου αποτελείται από μια συνολική αίσθηση: πώς αισθάνεται τον εαυτό του, πόσο του αρέσει ο ίδιος και πόσο πιστεύει ότι είναι σημαντικό. Στη ζωή του κάθε ατόμου υπάρχουν στιγμές που μπορούν να υπονομεύσουν την αίσθηση αυτοεκτίμησης. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, μετά την πτώση της ζωής, το κύριο καθήκον είναι η ικανότητα να αυξάνεται, διατηρώντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση. Και δεν έχει σημασία τί κάνει ένα άτομο και ποιος είναι, δεδομένου ότι το ζωτικό κύριο καθήκον ενός ατόμου είναι να δώσει ζωή στον εαυτό του και να γίνει ποιος είναι δυνητικά. Ο σημαντικότερος καρπός των προσπαθειών του είναι η δική του προσωπικότητα.

Η έλλειψη αυτοεκτίμησης στη ζωή συχνά αντισταθμίζεται από την υπερβολική μετριοφροσύνη. Από την παιδική ηλικία, τα παιδιά λένε ότι η σεμνότητα είναι καλής ποιότητας, αλλά δεν είναι πρακτική. Χωρίς φιλοδοξία και ανταγωνιστικό πνεύμα, η επιτυχία δεν μπορεί να επιτευχθεί, αλλά πολλοί άνθρωποι καλωσορίζουν μια τέτοια συμπεριφορά και σαν μέτριους ανθρώπους. Υπάρχουν επίσης θετικές στιγμές στη σεμνότητα: μείωση του άγχους, καλές διαπροσωπικές σχέσεις, χαμηλή σύγκρουση, η ικανότητα να απολαμβάνει την ευχαρίστηση από τις απλές απολαύσεις της ζωής. Οι γύρω άνθρωποι είναι συχνά άνετοι στην εταιρεία ενός μέτριου προσώπου. Εάν ένα άτομο είναι πολύ μετριοπαθές και η φύση δεν του προσδίδει ένα καλό ανταγωνιστικό ένστικτο, τότε είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε τη μετριοφροσύνη να τινάξει τον σεβασμό στον εαυτό του.

Η αυτοεκτίμηση αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές στάσεις:

- ένας άνθρωπος πιστεύει ότι χάρη σε αυτόν, ο κόσμος έχει γίνει καλύτερος, επειδή τον έχει μέσα του.

- ένα άτομο έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και στον εαυτό του.

- είναι σε θέση να ζητήσει βοήθεια.

- πιστεύει ότι μπορεί να χειριστεί τα πάντα.

Η έλλειψη αυτοεκτίμησης χαρακτηρίζεται από:

- αμφιβολίες για τη δική του σημασία ·

- χρόνια δυσπιστία σε άλλους ανθρώπους.

- η προσδοκία να εξαπατηθεί, να καταπιεστεί, να προσβληθεί?

- φοβούνται να μην αρέσουν οι άνθρωποι και η αίσθηση ότι είναι,

- ένα αίσθημα απομόνωσης και μοναξιάς.

Η έλλειψη αυτοεκτίμησης μπορεί να ενισχυθεί ως εξής:

- Κάνετε πάντα τα πάντα εγκαίρως, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα αξιοπιστίας.

- αναζητήστε μια λύση στο πρόβλημα, όχι μια δικαιολογία,

- να είναι σε τάξη και καθαριότητα, να παρακολουθεί την αίσθηση της αίσθησης του είδους του.

- μιλήστε για τον εαυτό σας υποστηρίζοντας πράγματα

- πάντα να ενεργεί σύμφωνα με τη συνείδηση.

- αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιλογές και τις δράσεις τους ·

- ξεχάστε το πρόβλημα και συγχωρήστε τις προσβολές.

- Σχεδιάστε, καταγράψτε, συνειδητοποιήστε τις επιθυμίες σας.

- να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που συμβαίνει είναι καλό και καθορίστε την προσοχή σας σε αυτό.

- μοιραστείτε τις γνώσεις σας με ανθρώπους που θέλουν να τους γνωρίσουν.

- κάνετε ό, τι θέλετε, χωρίς να ενοχλείτε άλλους.

- να εκπληρώσει την υπόσχεση.

- πάντα να πείτε την αλήθεια, να μην περιμένετε τη σωστή στιγμή.

- να είστε μόνοι και να είστε ήρεμοι τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα.

Επίπεδο αυτοεκτίμησης

Η αυτοεκτίμηση και η αυτοεκτίμηση είναι οι δύο πυρήνες που αποτελούν προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο αντιπροσωπεύει αυτό που σκέφτεται για τον εαυτό του. Το επίπεδο της αυτοεκτίμησης καθορίζεται από το προτιμώμενο κίνητρο. Ο αυτοσεβασμός και οι εσωτερικοί στόχοι ζωής επικαλύπτονται και το πόσο ένας άνθρωπος σέβεται τον εαυτό του θα εξαρτηθεί από το επίπεδο των προσδοκιών του στην πνευματική και κοινωνική ζωή. Ο σεβασμός στον εαυτό του αναπτύσσεται μέσω των ενεργειών του ατόμου.

Ο ορισμός της αυτοεκτίμησης μπορεί να βρεθεί στην κλίμακα Rosenberg. Ο σκοπός της δοκιμής είναι η διάγνωση της αυτοεκτίμησης του ατόμου. Αυτό το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ως μονοδιάστατη, αλλά η ανάλυση παραγόντων αποκάλυψε δύο ανεξάρτητους παράγοντες: αυτοεκτίμηση και αυτοπειθαρχία. Η αυτοεκτίμηση είναι εγγενής στο άτομο και απουσία αυτοπειθαρχίας, και μαζί του. Οι βαθμολογίες των δοκιμών συνδέονται με το άγχος, την κατάθλιψη, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, την ηγεσία, την επικοινωνιακή δραστηριότητα και την αίσθηση της διαπροσωπικής ασφάλειας.

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης σε ένα άτομο παρακινεί σε ενέργειες, αυξάνει την ικανοποίηση με τη ζωή και δημιουργεί αυτο-ευγνωμοσύνη. Προκειμένου να επιτύχουμε τον αυτοσεβασμό, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε την επαρκή αυτοεκτίμηση και να αναλάβουμε δράσεις που φέρνουν το άτομο πιο κοντά στον αληθινό εαυτό.

Ανάγκη για αυτοεκτίμηση

Για ένα άτομο, οι κοινωνικές ανάγκες του τρίτου επιπέδου είναι πολύ σημαντικές, με τις οποίες εννοούνται οι σχέσεις των ατόμων στην κοινωνία - φίλοι, οικογένεια, επικοινωνία, στοργή, έγκριση, αγάπη. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κατανόηση και αγάπη. Κανείς δεν θέλει να είναι μοναχικός ή εγκαταλελειμμένος, αλλά εάν συνέβη, αυτό σημαίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τις κοινωνικές ανάγκες του ατόμου, ακόμα και όταν είναι σιωπηλός γι 'αυτό. Η βοήθεια ενός ατόμου στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων του μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Οι σοβαρές ασθένειες, η αναπηρία, η προχωρημένη ηλικία δημιουργούν συχνά κενό που διαταράσσει την κοινωνική επαφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάγκη για αυτοεκτίμηση και επικοινωνία δεν ικανοποιείται.

Συχνά, επικοινωνώντας με τα άτομα, δεν παραμένουμε αδιάφοροι στην αξιολόγηση της επιτυχίας τους από την πλευρά τους. Για ένα άτομο, η ανάγκη για αυτοπεποίθηση και σεβασμό είναι πολύ σημαντική. Συχνά, τα άτομα με αναπηρίες, οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι δεν ενδιαφέρουν κανέναν και δεν υπάρχει κανείς που να χαίρεται για την επιτυχία τους, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ανάγκη για αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τους άλλους. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.