Η αποστολή ενός ατόμου και η αποστολή του είναι αδιάσπαστες κατηγορίες και συνιστούν το σύνολο των εννοιών της ζωής και των αξιών αναφοράς που καθορίζουν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η πρόσκληση σχετίζεται συνήθως με την εργασία, και μάλιστα αυτή η κατηγορία αντικατοπτρίζει τη δραστηριότητα, αλλά δεν συνεπάγεται μια άκαμπτη σύνδεση με την σφαίρα εργασίας, μάλλον είναι η εφαρμογή της δραστηριότητάς σας με τρόπο που φέρνει μια αίσθηση συνειδητοποίησης και προσωπικής συμμετοχής στο σύστημα της ζωής.

Η επιλογή του επαγγέλματος με τον επαγγελματισμό θεωρείται η πιο ευνοϊκή, αφού θα ικανοποιήσει την υλοποίηση των εσωτερικών αναγκών του ατόμου, τις μοναδικές του ικανότητες να μεταμορφώσει τον κόσμο προς το καλύτερο. Σε μια κατάσταση όπου οι συνθήκες ζωής ή οι απερίσκεπτες ενέργειες δεν επιτρέπουν να πραγματοποιηθούν στην πιο πραγματική κατεύθυνση, ένα άτομο μπορεί να βρει χρόνο για την πρόσκλησή του στον ελεύθερο χρόνο του, να παρασυρθεί από κάτι.

Εάν οι ικανότητες και η εκπαίδευση συμβάλλουν στον προσδιορισμό του τι μπορεί να κάνει κάποιος, τότε μια επαγγελματική εκδήλωση αντικατοπτρίζει πάντα εκείνη την πλευρά της ζωής που δεν μπορεί να κάνει κανείς. Αντίθετα με τις εσωτερικές παρορμήσεις, ένας άνθρωπος με το χρόνο μπορεί να χάσει τη μοναδικότητά του, την έννοια της ζωής, την έμπνευση και το κίνητρο. Η έλλειψη κατανόησης των εσωτερικών ωφελημάτων της υπόθεσης οδηγεί σε μια βαθιά υπαρκτική κρίση, γι 'αυτό και το πρόβλημα της εύρεσης του πραγματικού σκοπού είναι τόσο επείγον.

Τι είναι αυτό

Η κλήση είναι μια μάλλον ασαφής κατηγορία και προσπαθεί να την απλοποιήσει καταλήγει στην επιλογή μιας επαγγελματικής πορείας. Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποπροσανατολισμό, επειδή η αναδιάρθρωση της κοινωνίας και η υψηλή ταχύτητα της τεχνικής ανάπτυξης δημιουργούν νέες σύγχρονες ειδικότητες και στέλνουν για πάντα στο παρελθόν την ιστορία. Η επιδίωξη μιας τέτοιας συνάφειας και συμμόρφωσης με τις τάσεις μπορεί να στερήσει ένα άτομο από τον εσωτερικό του προσανατολισμό. Για παράδειγμα, η χρήση σε καμβά αντικαθιστά όλο και περισσότερο τα γραφικά του υπολογιστή και η χειρωνακτική κατασκευή υποδημάτων αντικαθίσταται από εργοστάσια, για να μην αναφέρουμε την εξειδίκευση της γεωργικής βιομηχανίας. Και τότε οι άνθρωποι των οποίων ο στόχος στην ανάμειξη χρωμάτων, δερμάτινων ντύσεων ή κηπουρικής μπορούν να εγκαταλείψουν τα μοναδικά τους ταλέντα ή να κάνουν μια επιλογή υπέρ της υλοποίησης, της αλλαγής σε μια μοναδική παραγωγή ή της αποχώρησης από την κληρονομιά ως χόμπι.

Ένα άτομο ασχολείται με τον έλεγχο του επαγγέλματός του ή απλά μιας δραστηριότητας που επιτυγχάνει επιτυχώς με αρκετά σημαντικά κριτήρια. Εάν το έργο που εκτελείται φέρνει πνευματική ικανοποίηση, μια αίσθηση αυτοπραγμάτωσης τόσο πολύ που το κύριο πράγμα είναι η διαδικασία παρά το κέρδος, ενώ η περιβάλλουσα κοινωνία επωφελείται από αυτό που κάνει ή παράγει ο άνθρωπος, τότε αυτό είναι μια καλοσύνη.

Ένα άλλο σημείο είναι η κλίμακα, φθάνοντας σε μεγέθη που υπερβαίνουν τον σημασιολογικό πλούτο, τη διάρκεια και τη σημασία της ανθρώπινης ζωής στην καθημερινή της έννοια. Αυτή είναι μια ιδεολογία που παραμένει να ζει ακόμη και μετά από τον ίδιο τον δημιουργό ή την εσωτερική κατανόηση ενός ατόμου εξαφανίζεται, ότι μπορεί να θυσιάσει κάποιες πτυχές της ζωής του για να συνειδητοποιήσει τη δική του ιδέα που ωφελεί τους άλλους.

Από τη βαθύτερη άποψη, ο επαγγελματισμός είναι επίσης μια μεγάλη ευθύνη και όχι μόνο ένα δώρο ικανότητας. Ένα άτομο θα αντιμετωπίσει μια συνεχή πνευματική έλλειψη και μαρτύριο όταν δεν εκπληρωθούν τα καθήκοντα του επαγγέλματος, αν αυτό διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε όλα τα ταλέντα και οι ικανότητες που καθορίζονται γι 'αυτό θα αθροιστούν. Έτσι, το ζωτικό κίνητρο εξαφανίζεται, εμφανίζεται το αίσθημα της ζωής όχι της ζωής του και η αναζήτηση και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης γίνεται δύσκολη.

Φυσικά, ο επαγγελματισμός δεν είναι μια στατική κατηγορία και αλλάζει με τις αλλαγές της προσωπικότητας, ωστόσο δεν υπάρχει ποτέ μια καρδιακή αλλαγή, μόνο οι διορθώσεις είναι πιθανές σε σχέση με τις αλλαγές στην κατάσταση, τις ανάγκες, την αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της.

Για εκείνους που απορροφούνται παγκοσμίως, μπορούν να αντιπροσωπεύσουν την κύρια υπαρξιακή κατηγορία και το πρόσωπο κυριολεκτικά αρχίζει να εξασθενεί και "πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας", ελλείψει αυτής της δραστηριότητας. Άλλοι μάλλον αντέχουν την έλλειψη υλοποίησης του επιδιωκόμενου μονοπατιού τους, έχοντας ως υποστήριξη πολλούς άλλους τομείς δραστηριότητας, χόμπι και χαμηλό βαθμό κινήτρων.

Πώς να ορίσετε την κατεύθυνση σας

Είναι σημαντικό για ένα άτομο να καθορίσει την αποστολή του, αλλά μερικές φορές αποδεικνύεται ότι είναι ένα δύσκολο έργο. Ο λόγος μπορεί να είναι η έλλειψη επαφής με τις εμπειρίες τους, τις εσωτερικές ψυχικές και συναισθηματικές διαδικασίες και ως αποτέλεσμα της αδυναμίας να ακούσουν τις ικανότητές τους, να κατανοήσουν τις έννοιες και τις προσδοκίες. Η ανώριμη προσωπικότητα επηρεάζει επίσης την κατανόηση του επαγγέλματός σας, καθώς συνεπάγεται υψηλό επίπεδο ευθύνης για την τέλεια επιλογή, πρώτα απ 'όλα πριν από τον εαυτό σας, καθώς και πριν από ολόκληρη την κοινωνία.

Ο πληθωρισμός πολλών ανθρώπων τους αφήνει στο εφηβικό επίπεδο ανάπτυξης, όπου είναι αδύνατο να παίρνουν αποφάσεις από μόνοι τους, και ο επαγγελματισμός απαιτεί πάντοτε πλήρη άμεση συμμετοχή.

Η επιμελής και τεχνητή αναζήτηση ενός επαγγέλματος συνήθως δεν τελειώνει με επιτυχία ακριβώς επειδή ένα άτομο κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας σε διάφορες μεθόδους και μελέτες, αντί να βυθίζεται σε αυτό που μπορεί να κάνει για ώρες και σε τι πιστεύει. Φυσικά, μόνο η επιδίωξη όσων θέλετε δεν μπορεί να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της κατανόησης της επιχείρησής σας, ίσως χρειαστεί δημιουργικές ενέργειες, καινοτομίες, συνδυασμός διαφόρων προσεγγίσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εκείνους των οποίων ο επαγγελματισμός δεν έχει καθόλου αναλόγους στον κόσμο ή είναι αρκετά σπάνιο.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αναζήτησης, είναι σημαντικό να υπάρχει υψηλό επίπεδο κατάρτισης σε όλους τους κλάδους. Είναι δύσκολο να καταλάβετε ότι καλείτε να κάνετε ανακαλύψεις στον τομέα της μοριακής βιολογίας, αν δεν ξέρετε τι υπάρχει.

Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο ένα άτομο έχει ένα οπλοστάσιο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να βρεθεί η δική του. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί σε εκείνους τους τομείς όπου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να αναπτύσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο - ξεπερνά τη γνώση όσων έχουν επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα ότι αρχίζουν προσωπικές ανακαλύψεις και ξεχωριστά μονοπάτια.

Για να περάσει μια τέτοια απόσταση, το κίνητρο είναι σημαντικό, και όχι από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά από εσωτερικές επιθυμίες, γιατί ο επαγγελματισμός προέρχεται πάντα από την καρδιά και τη δική του πραγματοποίηση.

Ένα άτομο με πολλές επιθυμίες είναι πάντα περισσότερο παρακινημένο από κάποιον που περιορίζεται στις συνήθεις κοινωνικές ανάγκες. Αν θέλετε περισσότερο από το σημερινό επίπεδό σας, τότε το υποσυνείδητο αρχίζει να αναζητά αυτόματα τρόπους υλοποίησης και επίτευξης, έτσι συμβαίνει η διαδικασία της δημιουργικότητας, δημιουργούνται νέες ιδέες και αποκαλύπτεται το δυναμικό.

Οι επιθυμίες βοηθούν φαντασιώσεις και όνειρα, καθώς και σχέδια, χωρίς επικρίσεις της συνείδησης και λογικές στάσεις σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης τέτοιων. Πάρτε το χρόνο να φανταστείτε κάθε μέρα τι θέλετε, να ονειρευτείτε τη νέα σας ζωή, την πραγματικότητα, τη γύρω κοινωνική δομή και άλλους κόσμους. Εάν οι φαντασιώσεις γίνουν πιο λεπτομερείς, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίπεδο επιθυμίας και μόνο τότε η λογική και η δημιουργικότητα θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε ό, τι εφευρέθηκε.

Ανάλυση του κινήτρου της επιθυμητής αντίδρασης στις δραστηριότητές τους - αυτό είναι το πρότυπο κίνητρο για την επιλογή της κύριας κατεύθυνσης. Αλλά για να βρείτε μια κλήση είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι μπορείτε και θέλετε να δώσετε σε άλλους. Είναι καλύτερα να εστιάσετε σε αυτό που θέλετε να δώσετε, επειδή μπορείτε να δώσετε το χρόνο σας και θέλετε να δώσετε φωτογραφίες ή να δώσετε χρήματα, αλλά θέλετε να δώσετε ασφάλεια. Μόνο εάν η διαδικασία της απόδοσης είναι ευχάριστη για ένα άτομο όπως η δημιουργία, τότε θα είναι στη θέση του.

Παραδείγματα

Παραδείγματα διακρίνουν την προσφορά από πολλές άλλες έννοιες. Έτσι, μια επαγγελματική επαφή μπορεί να βρει την πραγματοποίησή της σε ένα χόμπι ή μια σχέση, αλλά ένα πράγμα παραμένει κοινό - είναι πάντα η ενεργός θέση ενός ατόμου.

Έτσι, μια κατεύθυνση δεν μπορεί να είναι ένας παράγοντας έξω από τη ζώνη επιρροής και ικανότητας ενός ατόμου. Για παράδειγμα, η παιδεία μπορεί να είναι μια εκμάθηση, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν. Η διαφορά είναι ότι σε ολόκληρη τη ζωή και σε πολλές περιπτώσεις ένα άτομο μπορεί να ασχολείται με την ανατροφή, όμως είναι αδύνατο να επενδύσει ολόκληρο το νόημα σε συγκεκριμένα παιδιά - δεν είναι δραστηριότητες, αναπτύσσονται με τον δικό τους ρυθμό, δεν χρειάζονται πλέον ανατροφή και ούτω καθεξής.

Η ζωγραφική μπορεί να είναι μια καλοσύνη, και η εικόνα δεν είναι - αυτό είναι το τελευταίο πράγμα, το οποίο έχει το τελικό σημείο δημιουργίας. Με αυτά τα παραδείγματα είναι σαφές ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός επαγγέλματος θα πρέπει να παραμείνει με ένα άτομο καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του και οι φυσικοί παράγοντες και η βούληση άλλων ανθρώπων είναι μόνο προσωρινές μεταβλητές.

Αντικειμενικά, δεν υπάρχει διαχωρισμός των επαγγελμάτων ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία. Οι θεωρίες σε πολλές πηγές αναφέρουν ότι η θηλυκή θητεία στη μητρότητα, η πρακτική δείχνει ότι οι πατέρες μερικές φορές εκπληρώνουν με επιτυχία παρόμοιο ρόλο.

Το ταξίδι αποδίδεται στη νεότερη γενιά, και μάλιστα διεγείρεται σε αυτό, έως ότου έρθει η ώριμη ηλικία, αλλά όσοι έχουν επαγγελματικό ταξίδι συνεχίζουν να το εκτελούν και να συνεχίζουν.

Περιβάλλει αυτή την έννοια με μια αύρα υψηλού, απρόσιτου και κάτι δημιουργικό κάνει τους ανθρώπους να ξεχνούν πολλές δυνατότητες. Οι τσάντες, που ωφελούν πολλούς συγκεκριμένους ανθρώπους με την πρακτική τους βοήθεια, μπορούν να συνειδητοποιήσουν την αποστολή τους. Ένας διαχειριστής κρίσεων δεν είναι μόνο νομισματικό επάγγελμα, αλλά και ηθική στάση και ικανότητα ενός ατόμου να λύσει δύσκολα προβλήματα. Όλοι δεν είναι σε θέση να δείξουν υπομονή με ιερείς ή εθελοντές αποστολών διάσωσης, αλλά μπορούν να γυαλίζουν φιγούρες για να ευχαριστήσουν τα παιδιά ή να εφεύρουν νέα φάρμακα.