Οι αξίες της ζωής είναι οι κατηγορίες ηθικών και υλικών πτυχών που οδηγούν στην επιλογή της στρατηγικής της ζωής, στους τρόπους επίτευξης και προσανατολισμού στον σημασιολογικό χώρο. Με πολλούς τρόπους, ακριβώς οι αξίες που καθορίζουν την ικανότητα ενός ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις, καθώς και η κίνηση της δραστηριότητάς του σε μια ορισμένη κατεύθυνση.

Η παρουσία παραγόντων άγχους, προβληματικών καταστάσεων και άλλων προβλημάτων μπορεί να αναγκάσει ένα άτομο να αλλάξει τις θέσεις του ή να αρχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να υπερασπιστεί την άποψή του. Μπορούμε να πούμε ότι όλες οι δυσκολίες που συναντώνται στον δρόμο, δοκιμάζουν ένα άτομο για δύναμη στις δικές του πεποιθήσεις, καθιστούν δυνατή την απόδειξη ότι οι επιλεγμένες κατηγορίες αντιπροσωπεύουν τις ζωτικές αξίες ενός ατόμου και όχι άμεσες ανάγκες.

Τι είναι αυτό

Οι ζωτικές αξίες ενός ατόμου είναι παράγοντες που μεταμορφώνουν τη μοίρα και κατανοούν την τύχη και επηρεάζουν άμεσα τη λήψη όλων των αποφάσεων για τη ζωή. Επηρεάζουν όλες τις σφαίρες της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου σκοπού του ατόμου και της ψυχής, σχέσεις με στενούς και επιφανειακά οικείους ανθρώπους, στάση απέναντι στα υλικά αγαθά.

Η ποικιλομορφία των αξιών του χώρου της ζωής είναι μοναδική στον ίδιο βαθμό που κάθε άτομο είναι μοναδικό. Είναι ακριβώς η διασύνδεση της σπουδαιότητας της στάσης προς μία ή άλλη κατηγορία που μας επιτρέπει να δούμε ένα ατομικό πρότυπο του χώρου σημασίας και αξίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν στιγμιαίες παρορμήσεις για να δημιουργήσουν μια έννοια ζωής, χωρίς βαθιά συνειδητοποίηση των προτεραιοτήτων τους, οι οποίες λειτουργούν σε υποσυνείδητο επίπεδο.

Οι συχνές επώδυνες διαλογισμοί, η αδυναμία να κάνεις μια επιλογή, να κάνεις το σωστό ή τις επακόλουθες εικασίες για το λάθος που κάνεις είναι οι συνηθισμένες συνέπειες της απουσίας μιας προφανής θέσης. Αν αυξήσουμε το επίπεδο συνειδητοποίησης, κατανοήσουμε πλήρως τη διαβάθμιση των αξιών μας, τότε μπορούν να αποφευχθούν σημαντικές αμφιβολίες και δυσκολίες επιλογής.

Ο δρόμος διευκολύνεται από το γεγονός ότι η διαδρομή έχει ήδη επιλεγεί, ακόμα και αν, για μια μακρά προοπτική, είναι απαραίτητο να θυσιάσουμε την προσωρινή άνεση. Έτσι, ο άνθρωπος που έβαλε την οικογένεια στην πρώτη θέση δεν θα διστάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα να αντιδράσει στην πρόταση των αρχών για ένα επαγγελματικό ταξίδι έξι μηνών σε άλλη χώρα και να μην καταλάβει τι είναι προτεραιότητα γι 'αυτόν στο πλαίσιο της ζωής, δεν μπορεί να αποφασίσει για δραματικές αλλαγές ή να κάνει ένα σφάλμα.

Ο προσδιορισμός των σημαντικότερων αξιών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, τόσο την εσωτερική δομή της ανθρώπινης ψυχής όσο και τα εξωτερικά γεγονότα του γύρω χώρου. Αρχικά, τα θεμέλια τίθενται από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και το εκπαιδευτικό σύστημα - πολλές αξίες έχουν βιολογική βάση (ανάγκη ενεργού ή παθητικού τρόπου ζωής, αριθμός επαφών, ιατρική περίθαλψη) και εσωτερικεύονται επίσης από το άμεσο περιβάλλον σε νεαρή ηλικία.

Καθώς μεγαλώνουν, οι βασικές αξίες διαμορφώνουν την εμπειρία ζωής που αποκτάται, προσωπικές συναισθηματικές εμπειρίες από ορισμένες καταστάσεις που αποτελούν κοινή στάση απέναντι στη ζωή. Ως αποτέλεσμα, φαίνεται μια περίεργη κατασκευή που χωρίζει τα σημαντικά πράγματα και τα γεγονότα από τα δευτερεύοντα.

Όταν ένας άνθρωπος χτίζει τη ζωή του, βασιζόμενος στις υποκείμενες αληθινές αξίες, αισθάνεται γεμάτος ενέργεια και ευτυχισμένη. Το αντίστροφο δίκαιο δρα επίσης - όσο περισσότερο η ζωή αποκλίνει από τις εσωτερικές ανάγκες, τόσο λιγότερη ευτυχία υπάρχει, η ευερεθιστότητα και η δυσαρέσκεια αρχίζουν να κυριαρχούν στο συναισθηματικό υπόβαθρο ενός ατόμου. Είναι απαραίτητο να αποφασίσουμε για τις κορυφαίες προτεραιότητές τους, χωρίς να ξεχνάμε ότι η πιο αρμονική είναι η ζωή στην οποία αναπτύσσονται όλες οι σφαίρες. Ακόμα κι αν ένα άτομο ορίζει για τον εαυτό του τη σημασία δύο ή τριών αξιών, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί στο σωστό επίπεδο όλα τα άλλα προκειμένου να αποφευχθεί η ανισορροπία και η δυσαρμονία του ατόμου.

Βασικές αξίες της ανθρώπινης ζωής

Κάτω από τις βασικές αξίες νοείται η κατηγορία των καθολικών αξιών που έχουν αναμφισβήτητη σημασία για όλους τους ανθρώπους, σε πλανητική κλίμακα και ατομικό επίπεδο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η αξία της δικής του ζωής, η αγάπη για όλες τις εκδηλώσεις της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανησυχία για τη σωματική και πνευματική υγεία, την ικανότητα να δίνει προτεραιότητα και, πάνω απ 'όλα, να εξασφαλίζει την επιβίωση κάποιου. Από πολλές απόψεις, αυτό το σημαντικότερο σημείο διέπεται από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αλλά μόνο στο φυσικό επίπεδο, η ψυχολογική θυσία εκδηλώνεται ολοένα και περισσότερο στους ανθρώπους και έχει επιζήμια αποτελέσματα στη ζωή και την ψυχική κατάσταση.

Όντας ένα κοινωνικό ον, είναι ανθρώπινη φύση να αξίζει πολύ τις σχέσεις καθώς και την ποιότητά τους. Η ανάγκη αποδοχής και εκτίμησης συμβάλλει στην επιβίωση και στην καλύτερη εφαρμογή στον χώρο διαβίωσης. Το επόμενο μετά τη σημασία των κοινωνικών σχέσεων ή αντί αυτών μπορεί να θεωρηθεί η αξία των οικογενειακών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της γονικής οικογένειας και την οικοδόμηση της δικής τους.

Οι προσωπικές σχέσεις, οι ρομαντικές εκδηλώσεις μπορούν επίσης να αποδοθούν σε αυτό το σημείο. Αναπτύσσοντας αυτή την κατηγορία, υπάρχει η αξία της αγάπης για τα παιδιά και η ανάγκη για αυτά. Μπορούν να πραγματοποιηθούν μερικές επιπλέον στιγμές ταυτόχρονα, για παράδειγμα, η πραγματοποίηση της κοινωνικής λειτουργίας, του σκοπού, της ικανότητάς της να μεταφέρει γνώση και ούτω καθεξής.

Η σημασία των εγγενών τόπων, εκείνων όπου ένα άτομο γεννήθηκε, μεγάλωσε, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μπορεί να συνορεύει με τον πατριωτισμό. Στην παγκόσμια κατανόηση, ο τόπος της γέννησης και της ανατροφής μας σχηματίζει άμεσα την προσωπικότητα - αυτό είναι όπου μπορείτε να αισθανθείτε αποδεκτός και κατανοητός. Στο σπίτι και ανάμεσα στους ανθρώπους με την ίδια νοοτροπία, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν και να αναπνεύσουν ευκολότερα, υπάρχει η ευκαιρία να εμφανιστούν όλες οι δυνατότητές τους πιο έντονα και πολυδιάστατα. Σε πολλούς πολιτισμούς διατηρούνται οι παραδόσεις της διατήρησης της επικοινωνίας με την πατρίδα, από μια διαισθητική κατανόηση της σημασίας της ποσότητας ενέργειας που έλαβε ο άνθρωπος από τον συνήθη χώρο του.

Οι επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, η πραγματοποίηση του εαυτού του ως ειδικού ή η επίτευξη νέων αποτελεσμάτων στα χόμπι κάποιου γίνεται πρακτικά αναγκαίος παράγοντας στον σύγχρονο κόσμο. Αυτό συνεπάγεται το φόβο του θανάτου, που θα συμβεί χωρίς την υλική ασφάλεια και την επιθυμία για ανάπτυξη και αναγνώριση ως κύριους κινητήριους μηχανισμούς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τέτοιοι ισχυροί παράγοντες στο τέλος κάνουν πολλούς να θέσουν το έργο σε προτεραιότητα, το αποτέλεσμα είναι μια σοβαρή προκατάληψη προς τη μία κατεύθυνση.

Συνεχίζοντας από την αξία της εργασίας είναι η αξία της ανάπαυσης, επιτρέποντάς σας να αποκαταστήσετε τους πόρους, αλλάξτε. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, ένα άτομο μπορεί να ανακαλύψει ένα νέο όραμα της προηγούμενης κατάστασης, να νιώσει τη γεύση της ζωής, να συνειδητοποιήσει τις πρακτικές, αλλά διανοητικά σημαντικές επιθυμίες. Όλα αυτά τελικά σας επιτρέπουν να εναρμονίσετε το υπόλοιπο της ζωής.

Παραδείγματα ζωής

Για να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς εκδηλώνονται οι αξίες, είναι λογικό να εξετάσουμε διάφορα παραδείγματα καθεμιάς από αυτές. Έτσι, η αξία της οικογένειας και των σχέσεων εκδηλώνεται με τη φροντίδα, την ικανότητα να έρχεται στη διάσωση και να παρέχεται ακόμη και όταν δεν ζητείται άμεσα. Το άτομο που διαθέτει χρόνο σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους στο πεπρωμένο του εκτιμά σαφώς αυτή την κατηγορία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα να απευθύνεται πάντα στους ανθρώπους με σεβασμό, να ανταποκρίνεται, να είναι ανεκτική και ανεκτική. Η απουσία αυτών των εκδηλώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε σχέση και ένα άτομο να μείνει μόνο του. Φυσικά, μπορεί να θυσιάσει αυτό, κατευθύνοντας την ενέργεια να μην είναι προσεκτικός στους άλλους, αλλά στην ανάπτυξη της δικής του σταδιοδρομίας ή δεξιοτήτων, αλλά εντελώς διαφορετικά ιδανικά εκτίθενται στις προτεραιότητές του.

Όταν η βασική αξία ενός ατόμου είναι η υλική ευημερία, αυτό εκδηλώνεται στη συνεχή αυτο-ανάπτυξη στον επαγγελματικό του τομέα, στην αναζήτηση νέων ευκαιριών και θέσεων. Ένα πρωταρχικό παράδειγμα είναι να παραλείψετε ένα οικογενειακό δείπνο ή δείπνο μαζί λόγω μιας σημαντικής συνάντησης ή της ανάγκης να περάσετε τις υπερωρίες. Επιδιώκοντας την οικονομική φερεγγυότητα, οι άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν πρόσθετη εργασία, να οργανώσουν ελεύθερους επαγγελματίες εκτός από την κύρια δραστηριότητά τους, να θυσιάσουν εργασιακές σχέσεις, να αντικαταστήσουν τους υπαλλήλους τους σε ένα προνομιούχο μέρος.

Όταν η υγεία ανακινείται, αυτή η κατηγορία είναι η πρώτη από τη λίστα των αξιών, γιατί διαφορετικά ένα άτομο δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και ίσως μάλιστα να αποχαιρετήσει τη ζωή γενικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για τη φυσική κατάσταση γεννάται ακριβώς στο πλαίσιο προβλημάτων, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θέσει αυτή την αξία σε μία από τις υψηλότερες, προσπαθώντας να διατηρήσουν μια σταθερή ευημερία. Αυτό εκδηλώνεται σε τακτικές εξετάσεις, τήρηση κατάλληλης διατροφής και άσκησης, που υπόκεινται σε περιοδικές διαδικασίες αποκατάστασης και αποκατάστασης.

Η αξία της αυτο-ανάπτυξης και της πνευματικότητας μπορεί να μοιάζει με μια επιλογή αντί για ένα παραθεριστικό ταξίδι στην παραλία ή ένα εσωτερι- κό φεστιβάλ, αντί για νέα παπούτσια, προτιμάται η ψυχολογική εκπαίδευση. Όλα όσα είναι σημαντικά για ένα άτομο απαιτούν χρόνο και προσοχή, οπότε μόνο η συνειδητοποίηση θα βοηθήσει στο σχεδιασμό του χρόνου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεαστούν άλλες σφαίρες ζωής.