Ψυχολογία και Ψυχιατρική

Πώς να γίνετε ηγέτης

Όνειρα για την υλοποίηση των δικών τους ιδεών και έργων, οι άνθρωποι μελετούν βιογραφίες άλλων ανθρώπων, κοιτάζουν τους άλλους και προσπαθούν ανεξάρτητα να καταλάβουν πώς οι άλλοι γίνονται ηγέτες. Αρχικά, πρέπει να κατανοήσετε τον ορισμό αυτής της έννοιας, να επισημάνετε τα κύρια χαρακτηριστικά και επίσης να επισημάνετε την περιοχή και την ομάδα ανθρώπων μεταξύ των οποίων η εκδήλωση αυτού του χαρακτηριστικού είναι απαραίτητη. Οι ικανότητες ηγεσίας δεν απαιτούνται πάντα, μερικές φορές είναι πιο λογικό και πιο οικονομικό να παίρνετε μια θέση εκτέλεσης από την άποψη της ενέργειας που επενδύεται. Και η δυνατότητα διανομής και μεταβολής των εκδηλώσεων της φύσης τους είναι επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά ηγεσίας.

Συμβουλές για το πώς να γίνετε ηγέτης μπορεί να γεμίσει με διάφορες αποχρώσεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και βασικά βασικά σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν. Αρχικά, είναι απαραίτητο να μάθουν να θέτουν στόχους, να καθορίζουν την αξιοπιστία τους, την επάρκεια και την ανάγκη επίτευξης.

Μαθαίνοντας πώς να γίνετε ηγέτες, μπορείτε να παρατηρήσετε μια κοινή τάση - την υιοθέτηση της ευθύνης και την εφαρμογή των επιλογών. Ο υπεύθυνος για την πορεία του δικού του πεπρωμένου γίνεται για πολλούς μια υποστήριξη και έναν οδηγό στην προσωπική κίνηση. Στην πραγματικότητα, εκείνος που είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις τελικά αρχίζει να τις παίρνει για άλλους ανθρώπους σε διάφορες κρίσεις ή ακατανόητες καταστάσεις. Επιπλέον, όσοι δεν έχουν το δικό τους επίπεδο επίλυσης ή αμφιβολίας, φοβούνται να κάνουν το τελευταίο βήμα, ένα τέτοιο παράδειγμα δίπλα του μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος ασφάλισης κατά λάθους.

Ο ηγέτης δεν θα δώσει αποφάσεις σχετικά με σημαντικές στιγμές γι 'αυτόν, αλλά ακόμη και σε κάθε μικρή εκδήλωση θα προσπαθήσει να κάνει μια προσωπική προσωπική επιλογή. Την ευθύνη για τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών φέρει ανεξάρτητα. Αυτά είναι υπέροχα συναισθήματα σε περίπτωση επιτυχίας ή μάλλον δύσκολων εμπειριών σε μια κατάσταση αποτυχίας, αφού δεν υπάρχει καμιά ευθύνη, αλλά είναι απαραίτητο να καθίσουμε και να αποσυναρμολογήσουμε τις παραλείψεις, να καταρτίσουμε ένα νέο σχέδιο ή να αρνηθούμε να εφαρμόσουμε.

Ποιος είναι ο ηγέτης

Ο ηγέτης είναι εκείνος που συνεχώς κινείται προς τον στόχο και οδηγεί τους άλλους, επομένως, όχι μόνο είναι σκόπιμο σημαντικό, αλλά και η δυνατότητα να διακρίνουμε μεταξύ ψευδών αξιών και αληθινών αξιών. Η ανάπτυξη της ηγεσίας συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της πρωτοβουλίας και του προγραμματισμού για το μέλλον. Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να εφαρμοστεί όχι μόνο σε σχέση με τα παγκόσμια σχέδια που έχουν σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες, αλλά και το βράδυ και τα σαββατοκύριακα. Αρχίζοντας να σκεφτόμαστε τις λεπτομέρειες, το άτομο αναπτύσσει τη δυνατότητα να βρει μοναδικές λύσεις όπου αυτό δεν γίνεται και ο προγραμματισμός βοηθά στην επίλυση των περισσότερων καθηκόντων εν κινήσει. Σημαντική ηγετική ικανότητα είναι η διανομή καθηκόντων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες, τα συμφέροντα καθενός και τις ανάγκες της κοινής αιτίας.

Ένας ηγέτης είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων όχι σε τυπικό επίπεδο μιας δεδομένης θέσης, αλλά κάποιος που, έχοντας υψηλή εξουσία και αναγνωρισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, μπορεί να επηρεάσει τις ενέργειες και τις επιλογές των ανθρώπων, ακόμη και χωρίς επίσημη εξουσία.

Ένας ηγέτης είναι δυνατός αποκλειστικά σε μια κοινωνική ομάδα, με κοινά συμφέροντα και στόχους, για να επιτύχει ή να διατηρήσει όλα τα μέλη της ομάδας που εργάζονται. Σε περιόδους αλλαγής, αβεβαιότητας ή στην ανάγκη λήψης αξιομνημόνευτων αποφάσεων, όλα τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να μεταφέρουν την μοίρα της περαιτέρω πορείας της διαδικασίας στον αρχηγό. Αυτό είναι συγκρίσιμο με τον ηγέτη του πακέτου, τον οποίο όλοι θα υπακούουν, και η γνώμη του θα είναι αποφασιστική, παρά την προκαταρκτική αξιολόγηση της πλειοψηφίας.

Σε μικρότερο βαθμό, η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα επιτεύγματα ενός ατόμου. Αυτό ισχύει για την ηγεσία στα αθλητικά επιτεύγματα, την ταχύτητα της επιστημονικής έρευνας ή την επίτευξη οικονομικής κατάστασης. Υπάρχουν επίσης πολλά επίπεδα ηγεσίας, από το πλανητικό και το κράτος στο διαπροσωπικό. Ακόμη και σε ένα σύστημα σχέσης δύο ατόμων, μπορεί κανείς να καταλάβει ποιος λαμβάνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις και είναι σε θέση να επηρεάσει τη γνώμη ενός εταίρου.

Αλλά η εξωτερική πλευρά της επιρροής σε άλλους παραμένει δελεαστική για πολλούς μόνο μέχρι να αποδειχθεί ότι υπάρχει ακόμα μια εσωτερική πλευρά, η ανάγκη να αντιστοιχούν προσωπικά με τον τίτλο του ηγέτη. Πριν μάθετε να ελέγχετε και να κατευθύνετε άλλους ανθρώπους, να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με τη ζωή τους, πρέπει να αντιμετωπίζετε τις δικές σας.

Ο ηγέτης κατέχει την αυτοπειθαρχία και την αντοχή του σιδήρου, είναι σε θέση να βρει το κίνητρο για να προχωρήσει περαιτέρω, να θέσει πραγματικούς στόχους και να αναπτύξει ένα σύστημα για την επίτευξή τους. Μόνο έχοντας την τέλεια δεξιότητα για να οικοδομήσουμε επιτυχώς τη ζωή σας, ένα άτομο αποκτά την ικανότητα να επηρεάζει τους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, αυτό έρχεται αυτόματα, καθώς οι άνθρωποι θα πάνε μετά από καλή διάθεση, συμβουλή, βοήθεια, παράδειγμα ή εποικοδομητική κριτική.

Τα προσόντα ηγεσίας δεν καθορίζονται από τη γενετική, και η ανάπτυξη μιας τέτοιας ικανότητας δεν θα βοηθήσει με την ανάγνωση αρκετών βιβλίων και άρθρων ή ακόμη και με τη διέλευση σχετικών εκπαιδεύσεων. Μόνο η συνεχής εφαρμογή των συστάσεων που συλλέγονται ή λαμβάνονται από το παράδειγμα κάποιου θα βοηθήσει στην καλλιέργεια αυτού του χαρακτηριστικού. Μερικοί ήταν τυχεροί και αρχικά η ανατροφή τους στόχευε στον εντοπισμό των μοναδικών ικανοτήτων του ατόμου και στην ανάπτυξη αυτών των ιδιοτήτων σε μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα που διαμορφώνει επαρκή αυτοπεποίθηση και αυτοπεποίθηση. Εκείνοι που ανατράφηκαν με τεχνητές αξίες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ατομικότητά τους, απαγορεύονταν με κάθε τρόπο να δείχνουν δραστηριότητα, πρωτοβουλίες και υποτιμημένη αυτοεκτίμηση, θα είναι πιο δύσκολο. Ένας ηγέτης είναι αυτός που δημιουργεί τον εαυτό του με τα χέρια, τις ενέργειες και τις προσδοκίες, τις επιλογές και τις κρίσεις του κάθε στιγμή, χωρίς να σταματήσει.

Ο ηγέτης θα αναλάβει όλη την ευθύνη και όχι να κατηγορήσει άλλους. Ένα τέτοιο πρόσωπο αντιλαμβάνεται το μερίδιο επιρροής του στα γεγονότα του σημερινού και του μακρινού μέλλον, όχι μόνο του, αλλά όλων εκείνων που εμπλέκονται και αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες, χωρίς να κρύβεται πίσω από τους άλλους. Είναι σε θέση να πάρει μια σημαντική απόφαση. Με βάση τα οφέλη και τη λογική ανάλυση, παρά την επιθυμία να αποκτηθεί η επιθυμητή έγκριση. Επομένως, πολλές αποφάσεις του ηγέτη μπορεί να είναι δυσάρεστες για τους άλλους, αλλά με αυτό θα εφαρμοστούν. Δεδομένου ότι τα επιχειρήματα των επιλογών τους, καθώς και η καθιερωμένη φήμη θα μαρτυρούν υπέρ της προσωρινής ταλαιπωρίας για χάρη της περαιτέρω προόδου.

Η ικανότητα να οδηγεί τον ηγέτη δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης ή εκβιασμού, αλλά λόγω του δικού του χαρισματισμού, της δημόσιας ομιλίας, της ικανότητας να παρουσιάζει γεγονότα και να αναλύει την κατάσταση. Εκείνος που λατρεύει την κοινωνία λαμβάνει περισσότερη υποστήριξη και βοήθεια, συντρόφους και υποστηρικτές από αυτόν που προσπαθεί να αναζητήσει άλλους μοχλούς πίεσης.

Η ευθύνη, που εκδηλώνεται ως συνειδητή αποδοχή όλων των συνεπειών, εκτείνεται όχι μόνο στη ζωή του ατόμου. Συνειδητοποιώντας τη δύναμη της επιρροής του σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, ο ηγέτης θα βάζει πάντα τα συμφέροντα της κοινωνίας πάνω από το προσωπικό του, κάνοντας τα πάντα για να βελτιώσει τη ζωή των άλλων.

Ικανότητες ηγεσίας

Οι ηγετικές ικανότητες μπορεί να διαφέρουν για τον στρατό και τον δάσκαλο, στην οικογένεια της κυβέρνησης, για αθλητικά επιτεύγματα και για την εξεύρεση κοινών σημείων μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά, παρά τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών, κατά τη διάρκεια μιας πληθώρας μελετών που διεξήχθησαν, αποκαλύφθηκαν οι κύριες ιδιότητες για έναν ηγέτη οποιουδήποτε επιπέδου.

Σταθερότητα, σταθερότητα και σταθερότητα του χαρακτήρα είναι κατά πρώτο λόγο μεταξύ των εκδηλώσεων ηγεσίας. Δεδομένου ότι είναι η φύση που σας επιτρέπει να συνεχίσετε τον αγώνα και να μην συμφωνήσετε να συμβιβαστείτε λύσεις που είναι βολικές για τους άλλους, αλλά επιζήμιες για αυτό. Η σταθερότητα της επιλογής επηρεάζει άμεσα τη φήμη. Αυτός που υποστηρίζει διαφορετικές ιδέες δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στους οπαδούς, καθώς και εκείνους που είναι σε θέση να προδώσουν τα συμφέροντα της ομάδας υπό την πίεση του φόβου ή άλλων συναισθημάτων.

Η αφοσίωση στην αιτία, στην επιλεγμένη πορεία, στην κοινωνική ομάδα σας είναι αυτό που θα εμπνεύσει τους ανθρώπους με παράδειγμα, καθώς και αυτό που δίνει εμπιστοσύνη. Ο ηγέτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους ανθρώπους μια αίσθηση αξιοπιστίας και σταθερότητας, η οποία είναι εφικτή μόνο με την εκδήλωση της δικής τους πίστης και της σταθερότητας των πεποιθήσεών τους σε περίπτωση αλλαγής εξωτερικών γεγονότων.

Οι άνθρωποι γειτνιάζουν με εκείνους που προκαλούν συμπάθεια, ως εκ τούτου ένα υψηλό επίπεδο χαρισματισμού, η ικανότητα σε οποιοδήποτε άτομο να δει τις πιθανές και ευχάριστες ιδιότητες είναι το κλειδί για μια καλή στάση.

Ένα θετικό άτομο που αγαπά τους ανθρώπους είναι ανοικτό σε χρονολόγηση και κοινωνικοποίηση, που είναι σε θέση να φτιάξει και να επισημάνει δυνατά σημεία - αυτό που χρειάζεται η πλειοψηφία.

Για να διατηρήσετε τη δύναμη του πνεύματος και μια θαυμάσια στάση, να επιστρέψετε πίστη και δύναμη, τότε όταν μειώνονται τα χέρια - αυτή είναι μία από τις σημαντικές λειτουργίες ενός ηγέτη. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος ζητά να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και να υποφέρει δυσάρεστοι, θα ακουστεί και θα υποστηριχθεί και με διαφορετικό χαρακτήρα, τέτοιες απαιτήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εξέγερση.

Αλλά η ικανότητα επικοινωνίας περιλαμβάνει όχι μόνο θετική αλλά και την ικανότητα ενθάρρυνσης. Η ποιότητα της ηγεσίας είναι η ικανότητα να μεταφέρονται πληροφορίες οποιουδήποτε περιεχομένου σε ένα άτομο οποιουδήποτε επιπέδου ανάπτυξης, να επιτυγχάνεται επιτυχής επικοινωνία μεταξύ δύο αντιμαχομένων, να μεταφέρονται οι γνώσεις τους. Αυτό απαιτεί μια λεπτή αίσθηση των άλλων, μια κατανόηση των βασικών αρχών της ψυχολογίας και καλά αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επιπλέον, η συνεχής βελτίωση των γνώσεών τους είναι απαραίτητη για την περαιτέρω μεταφορά τους σε άλλους σε προσιτή μορφή. Δεδομένου ότι ο ηγέτης δεν δείχνει τόσο πολύ τι να κάνει, πόσοι ανοίγουν νέους τρόπους και ευκαιρίες, καθορίζοντας τους βέλτιστους τρόπους προώθησης. Η ικανότητα είναι απαραίτητη όχι μόνο στην οδήγηση, αλλά και στις γειτονικές περιοχές. Έτσι, ένας προπονητής μιας αθλητικής ομάδας, ως ηγέτης, πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο τον αθλητικό εξοπλισμό. Αλλά η ψυχολογία κάθε συμμετέχοντα, οι ιδιαιτερότητες της αλληλεπίδρασης στην ομάδα, καθώς και οι ιδιαιτερότητες της διατροφής.

Η ειλικρινής γενναιοδωρία είναι ένας σταθερός σύντροφος του ηγέτη και η εκδήλωση αυτής της ποιότητας δεν έχει προγραμματιστεί και δεν εξαρτάται από τα επιτεύγματα των ανθρώπων που το διακρίνει από τη χειραγώγηση. Επιπλέον, η γενναιοδωρία αφορά όλα όσα έχει ένα άτομο. Είναι πάντα έτοιμος να μοιραστεί τη γνώση ή τη συμβουλή, να βοηθήσει οικονομικά ή ηθικά να υποστηρίξει. Ο ηγέτης επενδύει όχι μόνο σε υλικούς πόρους, για παράδειγμα, οργανώνοντας δείπνα ή συνεχώς επεξεργάζοντας καραμέλες. Σε μεγαλύτερο βαθμό, ένας τέτοιος άνθρωπος μοιράζεται το χρόνο και τη διανοητική του δύναμη, προσπαθώντας όχι μόνο να τροφοδοτήσει το άτομο, αλλά να τον βοηθήσει να βρει δουλειά, να μην δωροδοκήσει τους δικαστές να κερδίσει, αλλά να χτίσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ανεξάρτητη νίκη. Αυτό είναι συνήθως το πιο δύσκολο μονοπάτι, αλλά διακρίνεται πάντα από την ανάπτυξη παρά από την επίσημη εκπλήρωση των επιθυμιών.

Η δραστηριότητα και η πρωτοβουλία είναι σημαντικές ιδιότητες για έναν ηγέτη. Είναι συνεχώς η ίδια η δυνατότητα ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων ή νέων ιδεών. Το ζήτημα των εξωτερικών κινήτρων δεν έχει σημασία για αυτούς τους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πρωτοβουλίας διασφαλίζει πλήρως το εσωτερικό κίνητρο για την επίτευξη. Και ένα άτομο που ήταν σε θέση να παρακινήσει τον εαυτό του να συνεχίσει να είναι σε θέση να βρει κίνητρο για τα υπόλοιπα. Επιπλέον, χωρίς να υποβάλλει αίτηση για αυτές τις αρνητικές μεθόδους επιρροής, όταν ένα άτομο αναγκάζεται να εκτελέσει μια εντολή. Ένα τέτοιο κίνητρο αναπτύσσεται με βάση τη βαθιά αφοσίωση, την εμβάπτιση στη διαδικασία, την παθιασμένη αγκαλιά της ιδέας. Ο ίδιος ο ηγέτης πάντα καίει εσωτερικά εκεί όπου επιδιώκει και αυτή η φωτιά είναι ικανή να ανάψει δραστηριότητα σε άλλους, να κάνει τους ανθρώπους να στέκονται κοντά.

Αλλά ένας τέτοιος ενθουσιασμός μεταξύ των ηγετών συνυπάρχει πάντα με τη σημαντική ικανότητα να αξιολογήσει κριτικά την κατάσταση και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να υπολογίσει τους κινδύνους. Ο άνθρωπος που εμβαθύνει βαθειά στην ιδέα, είναι στα όνειρα και δεν υποθέτει ότι δεν θα γίνει ηγέτης. Μόνο η κατανόηση ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα θα προκαλέσει δυσκολίες, προβλήματα και ενδεχομένως αποτυχίες μπορεί να προχωρήσει. Η ικανότητα επίλυσης και πρόληψης προβλημάτων είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που αναπτύσσεται από την εμπειρία της ζωής, την ικανότητα ανάλυσης, την εμμονή του χαρακτήρα και την ευθύνη.

Ευθύνη - αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν εκδηλώνεται αμέσως στους γύρω από αυτούς, αλλά είναι ο πυρήνας. Στην πρώτη περίπτωση, όταν κάποιος στον οποίο ανατέθηκε η επιλογή και οι αρχές αρνούνται να δεχθούν τα αποτελέσματα της απόφασής τους, επικαλούμενοι περιστάσεις ή κατηγορώντας άλλους, οι άνθρωποι θα απομακρυνθούν και θα υπάρξουν λιγότεροι οπαδοί. Συνήθως, μετά από πολλά τέτοια περιστατικά, κανείς δεν είναι γύρω.

Ηγεσία Ψυχολογία

Η ψυχολογία ενός ηγέτη καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία εκδηλώνονται στο επίπεδο συμπεριφοράς, αξίας και νοηματικού πεδίου. Στη συμπεριφορά ενός τέτοιου ατόμου μπορούν να διακριθούν με μη λεκτικές ενδείξεις εκφράσεων του προσώπου και στάσεων, καθώς και χειρονομίες. Αυτά θα είναι σήματα εμπιστοσύνης και ανοικτού πνεύματος, αγωνιστικά προς τα εμπρός και επαφών. Δεδομένου ότι οι ηγέτες έχουν μια ελαφρώς διαφορετική νοοτροπία από τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό αντανακλάται στο περίπατο και το ύφος της επικοινωνίας. Μεταξύ των ιδιαιτεροτήτων της συμπεριφοράς είναι ανοιχτή αυτοπεποίθηση, αυξημένο επίπεδο του πηγουνιού, ομαλή στάση.

Οι ηγέτες είναι συνηθισμένοι να κατέχουν κεντρική θέση στο ακροατήριο ή το κύριο θέμα στο τραπέζι και αυτό συμβαίνει μάλλον ασυνείδητα, αλλά οι γύρω άνθρωποι σχεδόν ποτέ δεν προσπαθούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση των πραγμάτων.

Η ψυχολογία του ηγέτη έχει δημιουργική εστίαση και ποικίλη εκδήλωση του εαυτού του. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να είναι δημιουργικοί, σε όλα τα επίπεδα - από τις διακρατικές συμμαχίες μέχρι τις δαντελωτές χαρτοπετσέτες. Η επιθυμία να βελτιωθεί αυτός ο κόσμος, να βρεθούν νέοι, πιο κατάλληλοι τρόποι εργασίας, όμορφες τοποθεσίες και οικονομικές εφευρέσεις - όλα εξαρτώνται από την κατεύθυνση του ατόμου, αλλά πάντα θα είναι μια δημιουργική αναζήτηση δημιουργικών κατευθύνσεων. Αυτή η τάση τους κάνει να αναζητούν νέες μεθόδους εφαρμογής αντί κριτικής. Κατ 'αρχήν, η κριτική παραλείπεται πρακτικά από τους ηγέτες · αντικαθίσταται από την επιθυμία να βρεθεί μια εύνοια. Αυτός είναι άλλος λόγος για τον οποίο οι πραγματικοί ηγέτες περιβάλλουν συνεχώς τους ανθρώπους, καθώς υπάρχουν πολλοί επικριτικοί και υποτιμητικοί κρίσεις μεταξύ των απλών ανθρώπων, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία υποστήριξη.

Η ιδιαιτερότητα της αντίληψης του κόσμου από τους ηγέτες είναι τέτοια που είναι συνεχώς πέρα ​​από τις περιστάσεις, ακόμη και με όλη την καρδιά τους πόνο για την ιδέα. Θεωρούν λίγα βήματα προς τα εμπρός και δεν βυθίζονται στην κατάσταση της παρούσας στιγμής, γεγονός που τους καθιστά συναισθηματικά σταθερούς. Ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων θα παραμείνει πανικό από την αποτυχία του τι συνέβη χθες, ο ηγέτης μπορεί να χαμογελάσει ήσυχα, γιατί έχει ήδη καταλάβει ποια οφέλη μπορούν να προκύψουν από αυτό μετά από έξι μήνες. Η αποσύνδεση βοηθά να διαχωριστεί το πιο σημαντικό από το ανήλικα, να ελέγξει την πορεία του κινήματος και εγκαίρως να αλλάξει τα σχέδια και ενδεχομένως τους στόχους.

Ο ηγέτης δεν εργάζεται μόνος του ή μόνο για να επιτύχει τα δικά του συμφέροντα. Η αφοσίωση στους ανθρώπους του ανθρώπου αναγκάζει κάποιον να αναζητήσει τρόπους που είναι βέλτιστοι για την πλειοψηφία, σε ορισμένες στιγμές ακόμη και θυσίες και προσωπικές επενδύσεις είναι δυνατές. Η παγκόσμια φύση της σκέψης αποκαλύπτει την αλήθεια ότι εάν οι άνθρωποι γύρω σας είναι ευτυχείς, αυτός που τους βοήθησε να επιτύχουν αυτή την κατάσταση θα επιστρέψουν όλοι με ευγνωμοσύνη. Με την επένδυση σε άλλους, ο ηγέτης τελικά παίρνει περισσότερα από ό, τι εάν ήθελε να γεμίσει μόνο το δικό του σκάφος των αναγκών. Αλλά η φροντίδα για τους άλλους δεν έχει μισθολογικά κίνητρα - αυτή είναι μια εκδήλωση ενός ίσου σωστού τρόπου αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ενέργειας με το διάστημα.

Πώς να γίνετε ηγέτης στην ομάδα

Οι ηγέτες είναι εκείνοι που έχουν υψηλό επίπεδο νοημοσύνης και ευρείας προοπτικής, έτσι ώστε να μπορείτε να γίνετε όχι μόνο ένα παράδειγμα, αλλά και να είστε σε θέση να εμπνεύσετε και να εξηγήσετε τις ιδέες σας σε οποιονδήποτε. Απαιτείται επίσης η ανάπτυξη μόνιμης αισιοδοξίας, καθώς ο ηγετικός ρόλος συνεπάγεται μια δύσκολη και μακρά πορεία, με περιστασιακές αποτυχίες και ενδεχομένως απουσία διακοπών. Είναι αδύνατο να σταματήσετε τα πάντα στο μισό, τότε όταν επιστρέψετε, αυτοί που πήγαν μπροστά σας δεν θέλουν πλέον να υποστηρίζουν, για φόβο μιας άλλης στάσης. Αυτό δεν σημαίνει να συνεχίσετε να κάνετε ό, τι κάνατε πριν - έτσι δεν θα επιτύχετε μια αλλαγή στην κατάσταση. Αλλά αξίζει να βρίσκεστε εν κινήσει, αναζητώντας νέες ευκαιρίες, τρόπους, λύσεις και ειδικά όταν όλοι εγκατέλειψαν ή υπήρξε άλλη αποτυχία.

Συμβούλια ψυχολόγων πώς να γίνουν ηγέτες σε μια ομάδα αντικατοπτρίζουν μια πιο πρακτική κατεύθυνση στην ανάπτυξη των απαριθμούμενων προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ηγέτη. Είναι αδύνατο να αναλάβετε μια ηγετική θέση σε μια μέρα, αυτό απαιτεί τακτικές εκδηλώσεις των δεξιοτήτων σας, η πρώτη από τις οποίες είναι η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής λειτουργίας. Η επικοινωνία υποδηλώνει τη δυνατότητα να εξηγήσετε στους άλλους τη θέση σας, να εμπνεύσετε τους ανθρώπους με τις ιδέες σας. Οι καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες χτίζονται, τόσο ευκολότερο θα είναι για ένα άτομο να παρακινήσει άλλους να συνεργαστούν και επίσης να απλοποιήσει τη διαδικασία επίλυσης καταστάσεων σύγκρουσης. Αναπτύξτε την επικοινωνία με ανθρώπους διαφορετικών επιπέδων, μάθετε να επικοινωνείτε με εκπροσώπους όλων των επαγγελμάτων και των ηλικιών. Όσο περισσότερη πρακτική στην αλληλεπίδραση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να βρεθεί μια προσέγγιση σε όλους.

Πρέπει να ασχολείστε συνεχώς με την αυτογνωσία για να προλάβετε τις αντιδράσεις σας, να είστε σε θέση να αντισταθείτε στους χειρισμούς και να προσδιορίσετε τις δικές σας αξίες. Επιπλέον, ένα άτομο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του είναι καλύτερο να κατανοήσει τους άλλους, κάτι που θα βοηθήσει στην ατομική κίνητρα και θα δημιουργήσει μια επιτυχημένη ομάδα. Успех складывается ведь не из отбора незнакомых кандидатов с лучшими рекомендательными письмами, а из правильного распределения людей, с учетом их способностей и интересов. Зная ценности каждого можно составлять успешные тандемы, а разбираясь в особенностях способов решения проблем, людей можно ставить на соответствующие должности.

Ενθαρρύνετε τους άλλους για οποιαδήποτε πρόοδο, μην ασχολείστε με τον έπαινο - εμπνέει τους ανθρώπους, αλλά για εκείνον που τους έδωσε έμπνευση, πολλοί θα κάνουν σχεδόν τα πάντα. Μπορείτε να επαινείτε για τις ιδέες που υποβλήθηκαν, καθώς και για τη διάθεση. Το πρόσωπο που έφερε τον καφέ σε ολόκληρο το γραφείο μερικές φορές αξίζει περισσότερο έπαινο από τον λογιστή που πέρασε την έκθεση εγκαίρως. Αποφύγετε τη χειραγωγική λειτουργία του έπαινο για τη δημιουργία ανταγωνισμού - το καθήκον του ηγέτη να εξαλείψει τέτοιες εκδηλώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο, και να εξασφαλίσει μια φιλική ατμόσφαιρα της αμοιβαίας βοήθειας.

Βοηθήστε τους άλλους, μάθετε, μοιραστείτε εμπειρίες, μοιραστείτε μυστικά, αλλά μην κάνετε στη θέση των άλλων. Όταν συμβουλεύετε, τότε δείξτε ότι πιστεύετε σε ένα άτομο, και όταν το κάνετε γι 'αυτόν, καταστρέφει. Πολλοί από αυτούς που δίδαξα αργότερα μπορούν να μεταβιβαστούν μέρος της επιχείρησής τους ως επιλογή για να ενθαρρύνουν και να παρέχουν εμπιστοσύνη. Απλά μην πετάξετε το τραχύ έργο, αλλά πάντα να σκεφτείτε την εξέλιξη του ατόμου και πώς αυτός ο τύπος δραστηριότητας θα τον βοηθήσει να «αντλήσει» τις δικές του ικανότητες και να επιτύχει την επιτυχία.

Συνεχώς εργάζονται για την ανάπτυξη σας, και το κύριο μέρος πρέπει να καταλαμβάνεται από αυτό που ενδιαφέρει η ομάδα. Σύντομα θα είναι εκείνοι που ξέρουν περισσότερα, καλύτερα, και θα αρχίσουν να τους ακούν. Αλλά εκτός από την επαγγελματική γραμμή, αναπτύξτε προσωπικά ότι θα σας κάνει έναν ενδιαφέροντα και διεξοδικά αναπτυγμένο συνομιλητή. Μείνετε πάντα στην ομάδα και παρατηρήστε όσους βρίσκονται κοντά σας. Εάν δεν είστε ένας νυσταγμένος σχεδιαστής, μπορείτε να αφήσετε το σπίτι σας και ένας υπάλληλος που έχει ένα παιδί που έχει καρπό να παρουσιάσει φρούτα μπορεί να πάρει μια εξέταση σε έναν εξωτερικό φοιτητή. Είναι η ανθρώπινη σχέση που σας κάνει να απολαύσετε τους άλλους.

Εργασία για συναισθηματική σταθερότητα, αφού αυτή είναι η ανάγκη του διευκολυντή. Ένα πρόσωπο που υπόκειται σε συναισθηματικές εκρήξεις δεν είναι σε θέση να ελέγξει το γενικό κίνημα, ακόμα και τη ζωή του. Η διατήρηση της ηρεμίας βοηθά την εμπιστοσύνη στην επιλεγμένη πορεία, τις μεθόδους επίτευξης, καθώς και στους ανθρώπους γύρω τους. Η εμπιστοσύνη σας επιτρέπει να αρνηθείτε, πράγμα που συνήθως προκαλεί δυσκολίες στους περισσότερους ανθρώπους και οδηγεί σε μη αποδοτικούς συμβιβασμούς και κενές υποσχέσεις.