Ψυχολογία και Ψυχιατρική

Αίσθηση του χιούμορ

Η αίσθηση του χιούμορ είναι ένα ατομικό προσωπικό-ψυχολογικό χαρακτηριστικό ενός ατόμου, το οποίο εκδηλώνεται με την ικανότητα να παρατηρούμε από κωμική άποψη τις αντιφάσεις και τα χαρακτηριστικά του γύρω κόσμου, ανθρώπων και γεγονότων. Μια καλή αίσθηση του χιούμορ είναι συχνά ένα σημαντικό κοινωνικό χαρακτηριστικό ενός ατόμου, και αντικατοπτρίζει επίσης τις πνευματικές του ικανότητες.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός αστείου και εύρεσης μιας νέας λύσης είναι αρκετά όμοια - και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να βρούμε έναν επιτυχή πρωτότυπο συνδυασμό ενεργειών ή λέξεων. Οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ικανότητα πιο ανεπτυγμένη ή καλύτερα εκπαιδευμένοι, δείχνουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην επίλυση σύνθετων και μη τυποποιημένων εργασιών, και έχουν επίσης μια καλή αίσθηση του χιούμορ.

Η αίσθηση του χιούμορ διαμορφώνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία και αντικατοπτρίζει το περιβάλλον και τα μοντέλα της αντίδρασης των γονέων σε διάφορες καταστάσεις ζωής. Όσο περισσότερα ανέκδοτα και παραδείγματα υπογραμμίζουν το γελοίο σε οποιαδήποτε κατάσταση περιβάλλει το παιδί, τόσο καλύτερα αναπτύσσεται η ικανότητά του να αστείο. Εάν υπάρχουν λίγα τέτοια παραδείγματα στην παιδική ηλικία, τότε ένα άτομο σχηματίζει έναν απλό χαρακτήρα και μια περιορισμένη άποψη του κόσμου, τη δυσκαμψία των στάσεων και την αδιαλλαξία, που τελικά οδηγεί σε κοινωνικά προβλήματα.

Δεν υπάρχει μια σαφής άποψη και ορισμός της αίσθησης του χιούμορ. Προσπαθούν να μετρήσουν και να χαρακτηρίσουν πολλούς κοινωνικούς κλάδους, καθώς και γλωσσολογία και ανθρωπολογία. Πολλές θεωρίες χιούμορ προτείνονται, εξηγώντας τόσο τις αιτίες όσο και το σκοπό της. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πιστεύεται ότι το χιούμορ είναι σε θέση να εκτονώσει την κατάσταση, να ανακουφίσει την νευρική ένταση και ακόμη και να μειώσει το επίπεδο επιθετικότητας. Το χαμόγελο και το χαμόγελο έχουν παρόμοια φύση, πολλά ανέκδοτα και γέλια βασίζονται στα προβλήματα των άλλων και στην υπεροχή τους, έτσι γεννήθηκε η θεωρία της μετατόπισης της επιθετικότητας σε μια κοινωνικά αποδεκτή μορφή. Όταν μια άμεση επίθεση καταγγέλθηκε στην κοινωνία, εμφανίστηκε μια ηθική και λεκτική επίθεση - σε αστεία, ειρωνεία, σαρκασμό.

Τα πιο πρωτόγονα ανέκδοτα (τούρτα στο πρόσωπο, το βάθρο, κ.λπ.), όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. Τις περισσότερες φορές, τέτοια αστεία βρίσκονται στα κλειστά συστήματα του στρατού, στις φυλακές, στην υποβαθμισμένη κοινωνία. Όσο υψηλότερο είναι το πνευματικό επίπεδο ενός ατόμου, τόσο πιο αναπτυγμένη είναι η ικανότητά του να αφαιρεθεί από την κατάσταση (και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να αναλύσει και να συνθέσει, να σκεφτεί την κλίμακα της κοινωνίας και όχι μόνο την προσωπικότητά του), το λεπτότερο και πιο ενδιαφέρον χιούμορ. Η ποιότητα της εκπαίδευσης και της ψυχικής οργάνωσης επηρεάζουν άμεσα την αίσθηση του χιούμορ. Δεν έχει τίποτα να κάνει με απερίσκεπτες παρατηρήσεις, οι οποίες συνορεύουν με γελοιοποίηση, μπορούν να προσβάλλουν ένα άτομο. Το χιούμορ έχει πάντα ως στόχο τη βελτίωση της διάθεσης όλων των παρόντων. Μια καλή αίσθηση του χιούμορ πάντα συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών και εύκολων κοινωνικών επαφών, αντί να τους καταστρέψει. Το χιούμορ μπορεί να αντικατοπτρίζει τους κοινωνικούς μηχανισμούς και το συνολικό επίπεδο κοινωνικής τάξης.

Τι είναι η αίσθηση του χιούμορ

Η αίσθηση του χιούμορ είναι ένα χαρακτηριστικό χαρακτήρα που μπορείτε να αναπτύξετε στον εαυτό σας. Βοηθά αρχικά να συνδεθεί με τις καταστάσεις που προκύπτουν και παρέχει ψυχολογική και συναισθηματική σταθερότητα. Αυτή είναι μια κοινωνική κατηγορία που προέκυψε από την εμφάνιση της κοινωνίας, με τους δικούς της νόμους και κανονισμούς. Στον ζωικό κόσμο δεν υπάρχει χιούμορ, όπως ακριβώς θα απουσιάζει σε ένα άτομο που εκτρέπεται έξω από την κοινωνία. Αυτό δεν αποκλείει το γέλιο και τα αστεία σε ένα χαμηλό πρωτόγονο επίπεδο. Ένα τέτοιο γέλιο και διασκέδαση, που συνδέεται με τον πόνο, τη δυσαρέσκεια και την ταλαιπωρία ενός άλλου όντος, δεν έχει καμία σχέση με το χιούμορ.

Με πολλούς τρόπους, το χιούμορ παίζει το ρόλο της ψυχολογικής προστασίας, όταν δίνει ακριβώς ένα κωμικό νόημα που βοηθά να επιβιώνει υπερβολικά δύσκολες στιγμές. Μια χιουμοριστική περιγραφή της κατάστασης ενεργοποιεί ορισμένους μηχανισμούς στον εγκέφαλο που σχηματίζουν νέες νευρικές συνδέσεις, καθώς συνδέει τους γνωστούς με απροσδόκητους τρόπους. Στον απρόβλεπτο και πρωτότυπο χαρακτήρα της σύγκρισης βρίσκεται η κύρια λειτουργία του αστείου χαρακτήρα. Επιπλέον, κάθε μελέτη σημειώνει την ιδιαιτερότητα και την υποκειμενικότητα της αντίληψης του χιούμορ. Για παράδειγμα, τα αστεία που είναι εγγενή στους γιατρούς και στους στρατιωτικούς, την αστυνομία και τους αμάχους μπορούν να θεωρηθούν ως αγένεια, ασέβεια και ούτω καθεξής. Το μαύρο χιούμορ αυτών των ειδικοτήτων εξηγείται ακριβώς με την ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών της ψυχής, που καθιστούν δυνατή την παρατήρηση της φρίκης που συμβαίνει και των καθημερινών συγκρούσεων με το θάνατο.

Μια άλλη παραλλαγή της ψυχολογικής άμυνας με τη βοήθεια του χιούμορ εμφανίζεται όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει θέματα ταμπού. Η προκύπτουσα τάση πρέπει να είναι κάποια εξάχνωση ή να βρει άλλους τρόπους επαφής με αυτό που συμβαίνει, εκτός από την άμεση αλληλεπίδραση. Το γέλιο σε τέτοιες καταστάσεις συμβάλλει στην ανακούφιση ενός σημαντικού μέρους της έντασης και μας επιτρέπει επίσης να εξετάσουμε την κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία, όχι απαγορευμένη.

Επομένως, μια άλλη λειτουργία του χιούμορ είναι το φύλο. Οι άνδρες πρέπει να έχουν μια αίσθηση του χιούμορ για να ευχαριστήσουν τις γυναίκες, να προσελκύσουν την προσοχή τους και να δώσουν θετικά συναισθήματα. Οι γυναίκες προτιμούν ακριβώς αυτούς τους άνδρες, διότι υποσυνείδητα η ικανότητα να αστείο γίνεται αντιληπτή ως η ικανότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε κατάσταση, να κατέχει διάφορες μεθόδους, φυσικά, εκτός από στιγμές που το γέλιο είναι μια αντίδραση της αμηχανίας.

Οι άνδρες, με τη σειρά τους, επιλέγουν εκείνες τις γυναίκες που γελούν στα αστεία τους, τις κωμικές καταστάσεις ή είναι σε θέση να αστεία. Δεδομένου ότι όχι μόνο η ενεργή παραγωγή των χιουμοριστικών καταστάσεων, αλλά και η κατανόησή τους δείχνει το βαθμό ανάπτυξης μιας αίσθησης του χιούμορ. Αυτό είναι ένα είδος φυσικής επιλογής ανθρώπων του ίδιου επιπέδου ανάπτυξης, τόσο μεταξύ φίλων όσο και στη δημιουργία στενών σχέσεων. Δημιουργώντας αλληλεπίδραση με ένα άτομο που δεν είναι διασκεδασμένο ότι θα προκαλέσετε τεράστιες δυσκολίες και αντίστροφα - τις ισχυρότερες και πιο μόνιμες σχέσεις μεταξύ εκείνων που γελούν στα ίδια πράγματα.

Πώς να αναπτύξετε μια αίσθηση του χιούμορ

Στην πραγματικότητά μας, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση του χιούμορ που θα μας βοηθήσει να γίνουμε επιτυχημένοι και να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. Η ανάπτυξή της γίνεται πιο σημαντική από την άντληση μυών και την επεξεργασία της ταχύτητας της αντίδρασης. Οι σωματικές στιγμές είναι ολοένα και πιο κατώτερες από την ηθική και κοινωνική υπεροχή και, κατά συνέπεια, το ζήτημα του πώς μπορεί να αναπτυχθεί επακριβώς η ικανότητα του ανθρώπου να χιούμορ είναι όλο και πιο σημαντικό.

Η αίσθηση του χιούμορ δεν έχει γενετική κατάσταση, αλλά επηρεάζεται μόνο από τις εξωτερικές συνθήκες, ιδιαίτερα από την εκπαίδευση. Κάποιος ήταν πιο τυχερός και εκπαίδευσε αυτή την ικανότητα στην οικογένειά του και κάποιος θα πρέπει να δοκιμάσει τον εαυτό του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν είναι μια στατική κατηγορία, αλλά απαιτεί συνεχή ανάπτυξη. Ακόμα και αυτός που ήταν αρχικά ένα μεγάλο αστείο, μπορεί να χάσει τη σημασία του μαζί με το ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει. Θυμηθείτε τους παππούδες που συνεχίζουν να αστείο για τον Στάλιν ή να λένε το ίδιο ανέκδοτο, ίσως νωρίτερα ήταν διάσημοι χιούμορ που σταμάτησαν μετά από την αλλαγή των γεγονότων.

Για να παραμείνετε στο κύμα, αναπτύξτε τις δεξιότητές σας επικοινωνίας. Το χιούμορ είναι, πρώτα απ 'όλα, η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση στο επίπεδο των λέξεων και η δυνατότητα αλλαγής της διάθεσης και της προσδοκίας των ανθρώπων. Όσο περισσότεροι άνθρωποι θα βρίσκονται στο περιβάλλον σας, τόσο πιο συχνά θα επικοινωνήσετε μαζί τους, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αίσθηση του χιούμορ. Θα τραβήξετε αυτόματα μια ενδιαφέρουσα σκέψη σκέψης των συνομιλητών σας, μάθετε νέα γεγονότα. Όσο πιο ποικίλο είναι το κοινό με το οποίο επικοινωνείτε, τόσο πιο διαφορετικές πληροφορίες θα ρέουν στη συνείδησή σας, τόσο περισσότερους παράγοντες θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε νέες συνδέσεις μεταξύ.

Ξεκινήστε με τον εαυτό σας και βρείτε το γελοίο στις ενέργειες και την εμφάνισή σας, τον τρόπο ομιλίας και την πορεία των σκέψεων. Ψάξτε για αστεία πράγματα σε καθημερινές καταστάσεις - αυτό το είδος χιούμορ εκτιμάται περισσότερο. Η δυνατότητα να βρείτε κάτι αστείο στην καθημερινή ζωή, να βλέπετε τα πάντα από διαφορετική γωνία, ικανοποιεί πολύ περισσότερο από τα προετοιμασμένα ανέκδοτα που εκφράζονται από τη σκηνή. Ενώ εκπαιδεύετε να κοιτάξετε τον εαυτό σας με ειρωνεία, όχι μόνο αυξάνετε τη δική σας διάθεση, αλλά και εκπαιδεύετε την ικανότητα να παρατηρείτε το αστείο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η καθιέρωση μιας υψηλής σταθερής αυτοεκτίμησης και η δυνατότητα απομάκρυνσης από οποιαδήποτε κατάσταση. Αντί να ανησυχείς για το χτενισμένο χτένι σου το πρωί και προσπαθώντας να τα βάλεις σε τάξη, μπορείς να το γελάς. Και αν γελάσετε με τον εαυτό σας, εκφράζοντας τα σχόλια σε κάποιον, τότε θα παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι θα σας μεταφέρουν θερμότερα, όχι όταν το στυλ είναι τέλειο, αλλά όταν μπορείτε να ψάλλετε για το χάος στις σκέψεις και τις μπούκλες σας.

Ψάξτε για το γελοίο πράγμα. Προσπαθήστε να βρείτε όσο το δυνατόν πιο αστεία, δημιουργικά στα συνήθη πράγματα ή να σκεφτείτε τη μη τυπική χρήση τους. Μια ομπρέλα μπορεί να είναι ένα σπαθί Jedi, ξηρό μακαρόνι με ένα μαγικό ραβδί, και μια κονσόλα τηλεόρασης με έναν τρόπο να καλέσει μια παντοδύναμη φωνή. Υπάρχει μια τέτοια τεχνική για την ανάπτυξη απόκλισης της σκέψης, η οποία περιλαμβάνει την εξεύρεση μη τυποποιημένων τρόπων χρήσης τυπικών αντικειμένων (εφημερίδες, κυβερνήτες, τσίχλες, κουτάλια). Μπορείτε να ξεκινήσετε μια τέτοια εκπαίδευση, αναζητώντας μια ποικιλία επιλογών για ένα θέμα. Με την πάροδο του χρόνου, θα αρχίσετε να επιλέγετε παρόμοιες παραλλαγές στο μηχάνημα για όλα, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων και των ανθρώπων.

Αναπτύσσεται συνεχώς, αφορά τη γενική διαπαιδαγώγηση και το λεξιλόγιο. Πολλοί είναι απρόσιτοι για εκείνους των οποίων το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο, καθώς το χιούμορ είναι χτισμένο σε ένα παιχνίδι με λόγια. Μια ευρεία προοπτική θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι τα αστεία σας είναι κατάλληλα σε οποιαδήποτε κατάσταση και ότι είναι αυθεντικά στο πλαίσιο της συνομιλίας. Να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις στην πράξη - να αναπτύξουν συλλογική σκέψη. Ακριβώς αυτό είναι το κλειδί για το χιούμορ - η δυνατότητα να πάρει ένα απροσδόκητο τέλος σε μια γνωστή φράση, να ερμηνεύσει μια λέξη, νικήσει μια κατάσταση είναι δυνατή μόνο με την εμφάνιση αρκετών παράλληλων συνδέσμων σε αρκετές περιοχές.

Η ανοχή και η ευαισθησία θα πρέπει να είναι οι ρυθμιστικές σας ιδιότητες. Μαύρο χιούμορ είναι ευπρόσδεκτο μεταξύ των χειρουργών, αλλά όχι σε κηδεία, μπορείτε να αστειεύεστε για κάποιο είδος εθνικότητας, που ανήκει σε αυτό, κλπ. Κάθε φορά, αξιολογήστε την κατάσταση και τον συνομιλητή επισημαίνοντας θέματα που μπορεί να βλάψουν ή να προσβάλουν. Αρχικά, μπορείτε να είστε ασφαλείς και να επιβάλλετε ένα πλήρες ταμπού σε αστεία σχετικά με το θάνατο, τη θρησκεία, την πολιτική, την εθνικότητα, την ηλικία, τις σωματικές και διανοητικές αναπηρίες, καθώς και τις σεξιστικές στιγμές.

Αναπτύξτε μια αίσθηση του αστείου στο υποσυνείδητο επίπεδο. Για αυτό, οι ταινίες κωμωδίας, η χιουμοριστική λογοτεχνία, τα σχετικά κοινωνικά δίκτυα και τα προγράμματα ψυχαγωγίας είναι κατάλληλα. Όσο πιο παρόμοια υλικά παρακολουθείτε και ακούτε, τόσο πιο βαθιά θα δουλέψετε η αίσθηση του χιούμορ σας. Με την πάροδο του χρόνου, θα αρχίσετε να διακρίνετε τα φτηνά αστεία και το λεπτό πνευματικό χιούμορ, καταλαβαίνετε το ίδιο το σχέδιο κατασκευής. Κοιτάζοντας μέσα από τέτοια προγράμματα ή στήλες δεν χρειάζεται να απομνημονεύσετε τα αστεία, αλλά απλά παρακολουθήστε και εγκαίρως θα εμφανιστούν τα δικά σας.

Χρησιμοποιήστε ειρωνεία όταν τα πράγματα ή τα γεγονότα δίνουν αντίθετες αξιολογήσεις ή περιγραφές (για παράδειγμα, "το μισώ τόσο πολύ που παντρεύω" ή "ήταν λιπαρή ως μπαλαρίνα"). Αυτή η αντίθεση προκαλεί ένα χαμόγελο μετά από έκπληξη. Μην ξεχάσετε τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο. Η ίδια φράση, που έχει διαφορετικό χρώμα με αυτούς τους τρόπους, δημιουργεί μια διαφορετική εντύπωση.

Πώς να «αιμορραγούν» την αίσθηση του χιούμορ

Προκειμένου να «αντληθεί» μια αίσθηση χιούμορ, είναι απαραίτητο να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η εξαφάνισή του και μόνο τότε να αναπτυχθεί. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε μια αισιόδοξη άποψη για τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που είναι σε θέση να βρουν μια διέξοδο από κάθε κατάσταση και να διατηρήσουν τη δική τους ψυχική ισορροπία. Εξασφαλίστε βέλτιστη ξεκούραση και ανάπτυξη, πλήρη επικοινωνία και κατευθύνσεις ανάπτυξης. Η σωματική και ηθική κόπωση, η εμβύθιση μόνο στην εργασία, η απουσία αλλαγής δραστηριότητας και επικοινωνίας μετατρέπουν τη ζωή σε ένα μονοτονικά τεντωμένο τρένο επαναλήψεων.

Είναι απαραίτητο να επιλυθούν τα συσσωρευμένα συναισθηματικά προβλήματα εγκαίρως, δεδομένου ότι θα δώσουν μια πικρή απόχρωση σε ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο. Να κοιμηθεί όσο χρειάζεται το σώμα σου, επειδή ένας κουρασμένος άνθρωπος δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει κάτι νέο, το οποίο είναι μια αίσθηση του χιούμορ και ενεργεί μόνο κατά μήκος του ίδιου μονοπατιού. Επιπλέον, τα όνειρα δημιουργούν φαντασία και νέες εικόνες. Ξεφορτωθείτε την επιθυμία να επαναλάβετε ένα καλό αστείο παντού και σε όλους - είναι σημαντικό να εστιάσετε στο πλαίσιο της κατάστασης, καθώς και στο ποιος είναι παρών. Είναι απίθανο ένας φίλος που ακούει από σας το ίδιο χιούμορ σε όλα τα μέρη να σας θεωρεί πρωτότυπο.

Προσανατολισμός στο κοινό - το κύριο σημείο στη διαθεσιμότητα των αστείων. Το χιούμορ που πρέπει να εξηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι κακό, αφήνοντας έτσι εξαιρετικά εξειδικευμένες οχλήσεις στη δουλειά και μην περιμένετε τη γιαγιά να καταλάβει τους τόνους στις υποκαλλιέργειες της νεολαίας. Εξετάστε το επίπεδο εκπαίδευσης του συνομιλητή, καθώς ακατανόητες λέξεις μπορούν να στερήσουν ολόκληρη τη φράση του νόημα, και η εξήγησή τους μπορεί να διαρκέσει ακόμα περισσότερο - είναι προτιμότερο να επιλέξετε αμέσως συνώνυμα.

Επιλέγοντας αστεία, πολλοί προσπαθούν να συμμορφώνονται με το λεπτό και το υψηλό χιούμορ, αλλά μερικές φορές η κατάσταση μειώνεται στην παράλογη ή απόλυτη βλακεία μπορεί να εκτονώσει την κατάσταση πολύ καλύτερα. Για παράδειγμα, σε μια διαμάχη με ένα κορίτσι είναι άχρηστο να αστείο για το παράλογο των συμπερασμάτων της - κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αδίκημα. Αλλά υπερβάλλοντας τα λόγια της, για παράδειγμα, λέγοντας ότι «είμαι ο πιο τρομερός άνθρωπος στον κόσμο και αξίζει να καεί στην άκρη για άπλυτα πιάτα» με άλλες ανεπιτυχείς προσπάθειες να ανάψει ένας αγώνας μπορεί να μετατρέψει την κατάσταση γύρω.

Εξαγάγετε την κατάσταση και τα συναισθήματά σας, η υπερβολή συμβάλλει πάντα στην υπερβολή της αντίθεσης και στην ανάδειξη του κόμικ. Για παράδειγμα, μπορείτε να συναντήσετε κάποιον δέκα λεπτά αργά με τις λέξεις "Ήξερα ότι θα έρχονταν κάθε μέρα και κάθε βράδυ, χωρίς να αποχωρήσουμε εδώ και δέκα χρόνια". Για να γεννηθούν γρήγορα αυτές οι φράσεις, είναι απαραίτητο να εργαστείτε με την ταχύτητα των συλλόγων που μπορούν να εκπαιδευτούν καθημερινά. Επομένως, είναι απαραίτητο να βρούμε πέντε συνεταιριστικά θέματα για το πρώτο θέμα που εμφανίστηκε και από αυτές τις έξι λέξεις συνθέτουν μια μικρή αστεία ιστορία. Όσο περισσότερες τέτοιες ιστορίες ανά ημέρα θα εφευρεθούν, τόσο το καλύτερο. Στη συνέχεια οι ενώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από αντενδείξεις και να πάρουν πέντε αντίθετες έννοιες.

Η μετάφραση των λέξεων στην αναμενόμενη πρόταση λειτουργεί τέλεια. Αυτό είναι απίθανο να προκαλέσει μια άγρια ​​επίθεση γέλιου, αλλά πάντα εμφανίζεται ένα χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων με κρατήσεις. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό παρόμοιες λέξεις, έτσι ώστε η έννοια εξακολουθεί να καταλαμβάνεται διαισθητικά και δεν έκανε τη φράση ένα σύνολο κενών λέξεων.

Αλλάξτε τις καθιερωμένες εκφράσεις - παράγει ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα, διότι με τα χρόνια της αντίληψης σε μια καλά εδραιωμένη παραλλαγή, ο εγκέφαλος γίνεται πιο συνηθισμένος σε άλλες παραλλαγές. Όσο ισχυρότερη είναι η σπασμένη σχέση, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπληξη και το πιο δημιουργικό αστείο. Για παράδειγμα, "μια γυναίκα από ένα καροτσάκι - η Mercedes είναι ευκολότερη", "θέλω να ζητήσω το πόδι σου" και να γίνει ήδη δημοφιλής "θα με παντρευτείς για δουλειά;".

Και ποτέ δεν προειδοποιούν τους ανθρώπους για το επερχόμενο αστείο, εκτός από τις στιγμές που το απαιτεί η ίδια η ιστορία (ανέκδοτο, θέμα συγγραφέα, προσφορά, πραγματική ιστορία). Όσο οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν μια απροσδόκητη στροφή, τόσο λιγότεροι είναι έκπληκτοι. Επιπλέον, η έλλειψη σχολίου θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν το χιούμορ σας ήταν πραγματικά επιτυχημένο.