Η ανθρωπιά είναι μια ποιότητα προσωπικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από ηθικές αρχές που εκφράζουν τον ανθρωπισμό σε σχέση με τις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Η ανθρωπότητα είναι μια αποκτηθείσα και συνειδητή εκδήλωση που διαμορφώνεται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και ανατροφής ενός ατόμου από το παράδειγμα σημαντικών αρχών. Η ανθρωπότητα αναφέρεται στην υψηλότερη αρετή, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Η ανθρωπότητα χαρακτηρίζεται από μια σειρά χαρακτηριστικών που είναι συγκεκριμένες ιδιότητες χαρακτήρα και στάσης απέναντι στον κόσμο. Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν ευγένεια, αυτοθυσία υπέρ των άλλων, καλή θέληση, ειλικρίνεια, συμπάθεια, γενναιοδωρία, σεβασμό, σεμνότητα, ειλικρίνεια.

Τι είναι η ανθρωπότητα

Η ανθρωπότητα εκδηλώνεται ως προσωπικότητα στις ενέργειες ενός ατόμου σε σχέση με τον έξω κόσμο. Σεβασμός στους ανθρώπους, προώθηση και υποστήριξη της ευημερίας τους, ειλικρινή επιθυμία να βοηθήσουν ή να υποστηρίξουν. Πιο ολοκληρωτικά, αυτό το χαρακτηριστικό αποκαλύπτεται στις συλλογικές και διαπροσωπικές σχέσεις όταν εργάζονται μαζί και επικοινωνούν άμεσα με τους ανθρώπους. Σε κοινωνικές ομάδες, αυτή η ποιότητα είναι η πιο σημαντική.

Αυτή η ιδιότητα της προσωπικότητας σχηματίζεται με τη μορφή γονέων ή άλλων αξιόπιστων ενηλίκων. Η εκδήλωση ή η απουσία ενός τέτοιου τρόπου εκδήλωσης ενός προσώπου προκαλείται από τον ενδογενή τρόπο ζωής και από το σενάριο που μεταφέρεται από την ηλικιακή γενιά στο νεότερο.

Ο κύριος ρόλος στη διαμόρφωση αυτής της ποιότητας διαδραματίζει η ανατροφή της μητέρας, η οποία δημιουργεί τους κανόνες του τρόπου ζωής στην οικογένεια, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ηθικής του παιδιού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά πρέπει να εμφανίζουν υψηλά ηθικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη μάθηση και παράδειγμα, γεγονός που προκαλεί εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις μιας αυξανόμενης προσωπικότητας.

Στη διαδικασία ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης στην ομάδα, το άτομο πρέπει να δείξει φιλικότητα και συμμετοχή, ικανότητα επικοινωνίας με άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία, να διαμορφώσει και να εκφράσει τη θέση του, να τον υπερασπιστεί. Με χαμηλή ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, απορρίπτεται από ομάδα ή ομάδα, γεγονός που συμβάλλει στην εμφάνιση των ξένων. Ο λόγος για αυτό το διαχωρισμό είναι το θέμα της επιτυχίας και της ηθικής, ως διαφορετικές κατηγορίες.

Ένα άτομο αρχίζει να ελέγχει τους κανόνες των σχέσεων σε νεαρή ηλικία προσχολικής ηλικίας, μαθαίνοντας πολιτιστικές και υγιεινές δεξιότητες. Τα παιδιά, υπακούοντας στις απαιτήσεις των ενηλίκων, τείνουν να ακολουθούν τους ίδιους τους κανόνες και να ελέγχουν την τήρηση αυτών των κανόνων από τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Συχνά τα μικρά παιδιά απευθύνονται σε ενήλικες με καταγγελίες για τη συμπεριφορά των συνομηλίκων τους με αίτημα να επιβεβαιώσουν τον κανόνα και εδώ εμφανίζεται το πρόβλημα της εκδήλωσης της ανθρωπότητας, επειδή μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο για τους φροντιστές να απαντήσουν ήρεμα σε τέτοιες αιτήσεις. Και το παιδί που έχει υποβάλει μια καταγγελία συμβουλεύεται να σταματήσει προσωπικά τον ομότιμό του άλλη φορά και να υπενθυμίσει τον κανόνα της ομάδας.

Η διαδικασία του σχηματισμού της ανθρωπότητας είναι ιδιαίτερα δραστική στην περίοδο του "εγώ ο ίδιος", όταν ένα παιδί αποκτά ανεξαρτησία και απαιτεί την αύξηση της συμπεριφοράς του, επειδή ένα μικρό άτομο αρχίζει να αναγνωρίζεται ως ατομικό μέλος της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, το παιδί μαθαίνει για τους κανόνες και τις μεθόδους επικοινωνίας, για την αλληλεπίδραση στο παράδειγμα των πιο κοντινών έγκυρων αντικειμένων (γονείς, φίλοι, ήρωες βιβλίων, ταινίες).

Η ανθρωπότητα είναι ένα παράδοξο φαινόμενο, εκδηλώνεται μέσα από τις ενέργειες ενός ατόμου χωρίς να αντικατοπτρίζει την πραγματική του προσωπικότητα και στάση. Στις σχέσεις της αγοράς που διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν με επιτυχία στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι ηθικές αξίες και η προσωπικότητα έπαψαν να συνδέονται λόγω της επιδίωξης των υλικών αγαθών, των χαρακτηριστικών της επιτυχίας και της ευημερίας. Η ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα έγινε ένα είδος συνώνυμου της αδυναμίας, αν και η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος συχνά υπερβάλλουν αυτές τις εκδηλώσεις στους χαρακτήρες τους.

Η ανάγκη για αγάπη, αποδοχή, σεβασμό γίνεται μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ως συμμετοχή στις ζωές των άλλων. Η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας εκδήλωσης της ανθρωπότητας είναι ότι πολλοί άνθρωποι μεγάλωσαν σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες από ό, τι απαιτούνται για την ενθάρρυνση τέτοιων ιδιοτήτων. Αυτό αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα στα παιδιά των οποίων οι γονείς μεγάλωσαν στα τέλη του εικοστού αιώνα στις χώρες της ΚΑΚ. Εκείνη την εποχή, ήταν απαραίτητο να επιβιώσουν και ο τρόπος ανατροφής άλλαξε, τα παιδιά μεγάλωναν σε μια βιασύνη πληροφοριών, χωρίς θετικά παραδείγματα, διορθώσεις και εξουσία των γονέων τους.

Για τη διαμόρφωση των ηθικών προτύπων και την ενθάρρυνση των δεξιοτήτων της εκδήλωσης της σημαντικής τους συνιστώσας είναι η οικογένεια και οι παραδόσεις της. Σε αυταρχικές οικογένειες, όπου οι γονείς απαιτούν υποταγή και την απόλυτη εξουσία τους, τα παιδιά μεγαλώνουν ως οπορτουνιστές, οι οποίοι έχουν προφανείς δυσκολίες στην επικοινωνία. Τα παιδιά που έχουν υποβληθεί σε υπερβολικά αυστηρές μεθόδους ανατροφής έχουν μια παραμορφωμένη κατανόηση των σχέσεων με τους ανθρώπους και την οικογένεια, οι οποίες μπορούν να βρουν διέξοδο σε διάφορα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, επιθετικότητα.

Η εκδήλωση της ανθρωπότητας σε ανθρώπους που μεγάλωσαν σε δημοκρατικές οικογένειες, εμφανίζεται πιο φυσικά. Αυτές οι οικογένειες σχηματίζουν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και διδάσκουν τα παιδιά να ανοίγουν σε άλλους ανθρώπους. Το συναισθηματικό περιβάλλον στις οικογένειες, το οποίο βασίζεται στο ενδιαφέρον για τα παιδιά, τις ανάγκες, τη φροντίδα και το σεβασμό τους, είναι η κύρια προϋπόθεση για τον σχηματισμό των ηθικών αξιών του παιδιού.

Ο σχηματισμός της ανθρωπότητας επηρεάζει τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε πολυάριθμες οικογένειες, όπου υπάρχουν πολλοί συγγενείς, έχουν περισσότερα παραδείγματα συμπεριφοράς και λύσεων σε καταστάσεις, αρχές και απόψεις. Ένας μεγάλος αριθμός συγγενών συμβάλλει στο σχηματισμό της καλοσύνης, της κοινότητας, της φιλίας, του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και σε τέτοιες οικογένειες αποκτούν τις δεξιότητες της συμπάθειας, που αποτελούν τα συστατικά μέρη της ανθρωπότητας.

Το πρόβλημα της ανθρωπότητας υπάρχει στην απουσία του. Η εκδήλωσή της έγκειται στην αντίληψη μας για τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας και των άλλων, τα καθήκοντά μας, την αντίληψη του περιβάλλοντος, τους εαυτούς μας στον κόσμο, ως έχοντα το δικαίωμα σε μια θέση κάτω από τον ήλιο. Για τους περισσότερους, αυτό είναι ένα πρόβλημα, επειδή δεν υπάρχει αίσθηση ασφάλειας επαρκής για την εκδήλωση της ανθρωπότητας, ως κανόνας στην επικοινωνία. Η καλοσύνη, η συμμετοχή και άλλες ηθικές ιδιότητες ενός ατόμου δημιουργούν ένα αίσθημα αδυναμίας και κινδύνου. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Στη διαδικασία της ανάπτυξης και της εξερεύνησης του περιβάλλοντος και του κόσμου, τα παιδιά δημιουργούνται για να αγωνιστούν για την επιβίωση της ζωής των ενηλίκων στη "ζούγκλα". Ως ενήλικες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τους άλλους ως περισσότερους αντιπάλους από τους εταίρους, εξ ου και η εχθρική συμπεριφορά.

Το πρόβλημα της ανθρωπότητας αντιμετωπίζει όλοι και όλοι στη ζωή τους. Οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη από τους ανθρώπους σε κάποια στιγμή. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε δύσκολες περιόδους, κατά τη λήψη αποφάσεων ή την ευθύνη. Και τότε υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την υιοθέτηση ανθρώπινων ενεργειών άλλων ανθρώπων. Άλλωστε, για να νιώσετε τη σημασία του μέσω επιβεβαίωσης από το εξωτερικό, πρέπει να είστε ανοικτοί σε αυτό το εξωτερικό. Η διαφάνεια προς τους άλλους απαιτεί την εμπιστοσύνη, τον εαυτό τους και την εμπιστοσύνη στα δικά τους δικαιώματα. Το ίδιο πρόβλημα εκδήλωσης της ανθρωπότητας και άλλων ηθικών ποιοτήτων του ατόμου εξαρτάται από την αποδοχή του δικαιώματός του στη ζωή και το δικαίωμα στη ζωή άλλων ανθρώπων. Μπορεί να προστεθεί ότι οι γονείς, οι οποίοι είναι η μητέρα στα πρώτα χρόνια της ζωής, η λεγόμενη βασική εμπιστοσύνη στον κόσμο, διδάσκουν την υιοθέτηση του δικαιώματος στη ζωή. Όταν δεν βρίσκεται εκεί, το άτομο αισθάνεται ότι απειλείται από το περιβάλλον, επομένως, θα αμυνθεί και θα ενεργήσει αποκλειστικά για τα προσωπικά του συμφέροντα. Ένα άτομο ικανό να εκφράζει την ανθρωπότητα έχει μια ισχυρή βασική εμπιστοσύνη. Δημιουργείται από τον ίδιο τον εαυτό του μέσω συνειδητής επιλογής ή από τη μητέρα.

Το γονικό παράδειγμα της στάσης απέναντι στους άλλους χρησιμεύει ως a priori σενάριο συμπεριφοράς για το παιδί. Η προστασία από τον κόσμο, η νοοτροπία για την καταπολέμηση, η προώθηση ατομικών αμφιβολιών στις δυνάμεις και τα δικαιώματα του ατόμου, οδηγεί σε δυσκολίες στην κατανόηση των σχέσεων και της ανάγκης τους, στο πρόβλημα της κατανόησης ή της έλλειψης τέτοιων, των ωφελειών της ανθρωπότητας.

Παραδείγματα ανθρωπιάς από τη ζωή

Η ανθρωπότητα στην κοινωνία έχει γίνει ένα είδος τάσης στις σχέσεις, που δημιουργεί προϋποθέσεις για την κατανόηση της αξίας του ατόμου. Αυτό βοηθά να γνωρίσετε καλύτερα τους ανθρώπους γύρω τους, να βρείτε ομοϊδεάτες και να βελτιώσετε την επικοινωνία. Οι άνθρωποι αρχίζουν να απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτούς. Ένα πρόσωπο που βοηθά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη δείχνει τις ικανότητές του να εκτιμούν τη ζωή.

Στην επαγγελματική δραστηριότητα, η ανθρωπότητα εκδηλώνεται επίσης. Τα πιο ανθρώπινα επαγγέλματα είναι οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι διασώστες.

Μιλώντας για τους διασώστες. Το 2015, τέσσερις τύποι από την πολιτεία της Φλώριδας έδειξαν την ανθρωπότητα προς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Κόβουν το γκαζόν, σάρωσαν τα ίχνη και αντικατέστησαν τα ελαστικά στο αυτοκίνητο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και επίσης πήραν τον ηλικιωμένο άνδρα στο νοσοκομείο εγκαίρως και υποβλήθηκαν σε μια επέμβαση που επέτεινε τη ζωή του. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου εργάζονταν τα μέλη του Τιμπούρ, δεν έλεγαν τι έκαναν, έμαθε γι 'αυτό από την ειδησεογραφία στα κοινωνικά δίκτυα.

Η εκδήλωση της ανθρωπότητας σώζει τη ζωή των αγαπημένων. Αυτή είναι μια φυσική εκδήλωση της ανάγκης για αγάπη και αποδοχή. Είναι πολύ εύκολο να φανερωθεί η ανθρωπότητα, αρκεί να αρχίσουμε να μιλάμε, όπως έκανε ένας έφηβος. Στο Δουβλίνο, ΗΠΑ, ένας νέος άντρας, ο Τζέιμι, 16 ετών, έσωσε έναν άνδρα με μια μόνο ερώτηση: "Είσαι καλά;" Μια τέτοια απλή ερώτηση και τόσα πολλά καλά. Ο άνθρωπος θα έπρεπε να πει αντίο στη ζωή, το αγόρι τον ρώτησε, τότε μίλησαν. Τελικά, στο μέλλον, αυτός ο άνθρωπος έγινε ευτυχής πατέρας.

Η εκδήλωση της ανθρωπότητας εμπλουτίζει τη ζωή. Είτε πρόκειται για βοήθεια σε ένα άτομο, ένα ζώο για να σώσει τη ζωή του, είτε είναι η συνηθισμένη προσοχή στην κατάσταση και τις ανάγκες των φίλων και των ξένων. Αυτή η συμμετοχή στη ζωή, αυτή είναι μια ευκαιρία να δείξεις στον εαυτό σου ότι οι ηλίθιοι και άσχημα σκέψεις για την κατωτερότητα τους ήταν ένα λάθος. Η ανθρωπιά είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας, η εκδήλωσή της είναι μια δύναμη προσωπικότητας, είναι μια αξία που συνειδητά εμφανίζεται.

Αυτά ήταν παραδείγματα της εκδήλωσης της ανθρωπότητας κατόπιν αιτήματος του λαού, ήταν μια συνειδητή επιλογή. Αυτή η επιλογή μπορεί να έρθει σε όλους, συνειδητοποιώντας τη δική τους αξία και σημασία ως άτομο, άτομο, ιδανικό ον που μπορεί να κάνει περισσότερα από απλά να ζήσει.