Ψυχολογία και Ψυχιατρική

Εσωτερικός κόσμος

Ο εσωτερικός κόσμος είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται αρχικά για να χαρακτηρίσει ένα μέρος του χώρου που αντανακλά την ψυχική σφαίρα. Προς το παρόν, η διαίρεση στον εσωτερικό κόσμο της προσωπικότητας και της εξωτερικής με την επιστημονική έννοια δεν εκτελείται πλέον, αν και η φράση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται συνώνυμα με την έννοια της ψυχικής. Από όλα τα φάσματα της πιθανής εκδήλωσης της ψυχής, ο εσωτερικός κόσμος αντανακλά την κατάσταση της ειρήνης και της ηρεμίας, μια καλοσύνη και ικανοποίηση.

Ο εσωτερικός κόσμος είναι μια αναπαράσταση μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας, η οποία διαμορφώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης των νευρώνων και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει νοητικές εικόνες για τον κόσμο, την προσωπικότητά του και τη δομή του ίδιου εσωτερικού κόσμου. Είναι διαφορετικό για κάθε άτομο και παρουσιάζεται σε μία μοναδική παραλλαγή, που διαμορφώνεται σε συνδυασμό παραγόντων κληρονομικότητας, αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, εγγενών ικανοτήτων και επίκτητων συμφερόντων, όπως το νευρικό σύστημα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Επιπλέον, με την ηλικία, ο σχηματισμός μιας συγκεκριμένης εσωτερικής δομής επηρεάζεται από την εμπειρία της ζωής, τις αποδεκτές κοινωνικές αξίες, τα ιδανικά, που είναι μια βαθιά αντανάκλαση ενός ατόμου, αρχέτυπες εικόνες.

Κάθε μία από τις ανθρώπινες αισθήσεις που αντιπροσωπεύονται ανταποκρίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο και φέρνει τις δικές της μεμονωμένες πληροφορίες, αντίστοιχα, ο εσωτερικός κόσμος διαφορετικών ανθρώπων μπορεί να βαφτεί σε διαφορετικές αποχρώσεις ακόμα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Την ίδια στιγμή, η λειτουργία της αναπαραγωγής που λαμβάνεται από το εξωτερικό δεν υπάρχει, όπως συμβαίνει με τα όνειρα, αλλά μόνο η διαδικασία άμεσης αντίδρασης σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Τι είναι ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου

Ο εσωτερικός κόσμος ενός ατόμου διαμορφώνεται μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης και της δημιουργίας δεσμών με την κοινωνία και αποτελεί μέρος της συνείδησης. Αυτή είναι η δομή της ψυχής, που ασχολείται με την επεξεργασία των διαδικασιών αντίληψης και την περαιτέρω εξωτερικοποίηση στις διαδικασίες της εξωτερικής δραστηριότητας (δράση, συμπεριφορά). Μέσα από την εξωτερική ενσάρκωση του εσωτερικού και του αόρατου έργου μπορούμε να κρίνουμε την ποικιλομορφία, την ανάπτυξη και το σημασιολογικό περιεχόμενο του πνευματικού κόσμου, τα συστατικά του οποίου είναι η ψυχολογία, οι αξίες, η προσωπικότητα (εσωτερικά χαρακτηριστικά), η νοημοσύνη, η συμπεριφορά. Η δραστηριότητα αυτών των συστατικών μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικές αντοχές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενώ η παρουσία και η ανάπτυξη κάθε συστατικού αλλάζει με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όταν μερικοί θα βρίσκονται στη σκιά του ασυνείδητου, και ο άλλος, αντίθετα, φωτισμένοι με συνειδητή προσοχή. Από αυτή την αλληλεπίδραση και την πληρότητα, ακολουθούν τέτοια χαρακτηριστικά του εσωτερικού κόσμου όπως ο πλούτος, η αρμονία, το βάθος, η πολυπλοκότητα και άλλοι.

Συνήθως, ένα άτομο δεν είναι σε θέση να ελέγξει πλήρως τον εσωτερικό κόσμο, καθώς και συναισθηματικές εκδηλώσεις, επειδή δεν είναι κάτι αποτελεσματικό, αλλά αντιδρά μόνο στις εξωτερικές αλλαγές. Από αυτή τη διάταξη προκύπτει ότι ο εσωτερικός κόσμος ρυθμίζει την κοινωνική κοινωνία, την περιβάλλουσα προσωπικότητα και τις εξωτερικές συνθήκες. Ωστόσο, για τους ανθρώπους που επικεντρώνονται περισσότερο στην κατάστασή τους παρά σε εξωτερικά γεγονότα, η δυνατότητα ελέγχου των διαδικασιών του εσωτερικού κόσμου γίνεται ευκολότερη και πιο προσιτή.

Η χρήση της κατανόησης του εσωτερικού κόσμου για μια πιο επιτυχημένη και αρμονική ζωή είναι μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν αναπτυγμένες αντικειμενικές μέθοδοι γνώσης. Από το έργο που έχει γίνει, παρουσιάζουν ενδιαφέρον φαινομενολογικές αναλύσεις, που αντιπροσωπεύουν τη δυνατότητα να εξεταστεί η ατομικότητα της εκδήλωσης της ιδιαιτερότητας των τμημάτων του εσωτερικού κόσμου, αλλά αυτό δεν δίνει το δικαίωμα να επεκτείνουμε αυτά τα πρότυπα σε όλους τους ανθρώπους. Κάθε αντίδραση, κάθε αντανάκλαση από τον εσωτερικό καθρέφτη των εξωτερικών συμβάντων, είναι ένα χαρακτηριστικό σταθερό στο χώρο και στο χρόνο, το οποίο θα αλλάξει όταν οποιαδήποτε από τις παραμέτρους αλλάξει.

Αν είναι μια αντανάκλαση του εξωτερικού, ο εσωτερικός κόσμος δεν αντιπροσωπεύει ένα αντίγραφο, αλλιώς θα ήταν το ίδιο για όλους. Είναι αρχικά υποκειμενική και αναστέλλει την εμφανιζόμενη πραγματικότητα μέσω των δικών της φίλτρων. Μια περίπλοκη σύγκριση μεταφοράς θα είναι ένα δωμάτιο καμπύλων καθρεφτών, όπου η εικόνα σας αλλάζει ανάλογα με τον καθρέφτη, αλλά το αντίγραφό σας δεν υπάρχει. Επίσης, διάφοροι διαφορετικοί άνθρωποι αντικατοπτρίζουν εντελώς διαφορετικά κάθε πτυχή της πραγματικότητας, θέτοντας όλες τις εικόνες που αποκτήθηκαν σε μια πολυδιάστατη εικόνα που έχει εκατοντάδες διαφορές από την άλλη.

Τι σημαίνει πλούσιος εσωτερικός κόσμος

Δημιουργώντας τη βάση της αλληλεπίδρασης με τον εξωτερικό χώρο, ο εσωτερικός κόσμος είναι γεμάτος με νέα στοιχεία και πρόσωπα. Όταν οι άνθρωποι μιλάνε για έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο, συνεπάγονται πάντοτε έναν συνδυασμό ανθρώπινης εμπειρίας και φαντασίας. Ταυτόχρονα, η εμπειρία περιλαμβάνει τόσο τις πρακτικές δεξιότητες όσο και τις θεωρητικές γνώσεις, αλλά η σπουδαιότητα και η ικανότητα λογικής και κατανόησης διαφορετικών θεμάτων και η επιρροή τους μεταξύ τους μπορεί να συμπεριληφθεί εδώ. Εκτός από το πλάτος της αντίληψης, το βάθος του ισχύει επίσης. δεν αρκεί να έχουμε μια επιφανειακή έννοια όλων των περιοχών, είναι απαραίτητο να έχουμε μια λεπτομερή κατανόηση τουλάχιστον μερικών από αυτές.

Η εμπειρία ζωής που διαμορφώνει τον εσωτερικό κόσμο βασίζεται στο ταξίδι και την επαφή με άλλους πολιτισμούς, είτε μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους είτε μέσω της τέχνης, δεν θα έχει μεγάλη σημασία. Ο κόσμος της ψυχής εμπλουτίζεται με την ανάγνωση βιβλίων και την παρακολούθηση ταινιών, ακούγοντας μουσική και δοκιμάζοντας ένα νέο πιάτο. Κάθε νέα εμπειρία που αποκτά ο άνθρωπος, επεκτείνεται και εμπλουτίζει τον εσωτερικό του κόσμο. Η φαντασία επηρεάζει επίσης το βάθος και τον πλούτο, όταν ένα άτομο δεν χρειάζεται άλλους να αυτορρυθμίσουν ή να απαλλαγούν από την πλήξη. Κατ 'αρχήν, ένας πνευματικά πλούσιος άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει, να ταξιδέψει και να διδάξει στους άλλους τη σοφία της ζωής, να είναι κλειδωμένη για πάντα σε ένα μοναχικό κελί, έχοντας μόνο τοίχους και ένα κρεβάτι.

Ένα άτομο με πλούσιο εσωτερικό κόσμο είναι σε θέση να καταλάβει κάποιον άλλο, αφού ο χώρος του περιέχει συναισθήματα, ενέργειες, καταστάσεις και πληροφορίες για πολλές στιγμές ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ενθαρρύνει τον καθένα και συμμετέχει σε όλους, αλλά αντικατοπτρίζει μια ορισμένη ανοχή και ικανότητα να χωρέσει σε οποιοδήποτε κύκλο και κατάσταση, να κατανοήσει τις εμπειρίες ενός άλλου, αλλά να ενεργεί σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του.

Πώς να αναπτύξετε τον εσωτερικό σας κόσμο

Η ανάπτυξη του εσωτερικού σας κόσμου σημαίνει επέκταση της εμπειρίας σας και εναρμόνιση των αντιδράσεων σε εξωτερικά γεγονότα. Για αυτό το καλό διαλογισμό, στο οποίο υπάρχει εμβάπτιση στα βάθη της προσωπικότητάς του. Μπορείτε να μελετήσετε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα ή την αντίδρασή σας σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, μπορείτε να δείτε την τάση με πολλούς τρόπους με τους αγαπημένους σας ή να αναζητήσετε την κατοχή σας. Το κύριο πράγμα σε αυτή τη διαλογιστική πρακτική είναι η τακτική γνωριμία με τον εαυτό σας και τα χαρακτηριστικά σας.

Ο εσωτερικός κόσμος υπάρχει ανεξάρτητα από το πόσο το ξέρετε, αλλά συνειδητά μπορείτε να το αναπτύξετε μόνο γνωρίζοντας το περιεχόμενο, ίσως κατανοώντας τους ισχύοντες νόμους στην πραγματικότητά σας, η ιδέα της ανάπτυξης θα εξαφανιστεί από μόνη της.

Κάντε τακτικές βόλτες και ταξίδια στη φύση - η άμεση επαφή με το φυσικό μέρος του εξωτερικού κόσμου ξυπνά για να εντείνει και να δημιουργήσει αρμονία στον εσωτερικό σας χώρο. Επιπλέον, αν πάτε σε νέα μέρη κάθε φορά, εμπλουτίζετε αυτόματα την εμπειρία σας και διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Εκτός από τις επιπτώσεις στην ψυχική συσκευή, η τακτική επαφή με τη φύση συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας, η οποία είναι επίσης σημαντική για τον εσωτερικό κόσμο.

Η αλληλεξάρτηση του φυσικού και του πνευματικού είναι πολύ μεγάλη, έτσι ώστε για την ανάπτυξη του εσωτερικού κόσμου, είναι απαραίτητο να φροντίσετε και να αναπτύξετε το σώμα σας. Η άσκηση, η σωστή διατροφή, η αφθονία καθαρού αέρα θα σας βοηθήσει να απομακρύνετε τους καταστροφικούς παράγοντες με τη μορφή κακής υγείας.

Μαρκάρετε τα επιθυμητά μονοπάτια της εξέλιξής σας και ακολουθήστε τα, αφήστε κάθε μέρα να γεμίσει με κάτι καινούργιο, μια αύξηση σε κάποιο είδος δεξιοτήτων. Ακόμα κι αν έχετε επιλέξει να μάθετε μια γλώσσα και να απομνημονεύσετε μια λέξη σε μια μέρα, αυτό επεκτείνει το όραμά σας. Και η κανονικότητα της διαδικασίας προκαλεί σημαντικούς μηχανισμούς συνηθισμένης ανάπτυξης. Προσπαθήστε να αναπτύξετε διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς σας και να μην εστιάσετε μόνο στη σωματική ή πνευματική. Συνήθως, τέτοιες στρεβλώσεις οδηγούν στην εξάντληση του πνευματικού κόσμου. Εκπαιδεύστε την καλοσύνη και την ανταπόκρισή σας, βοηθήστε όσους έχουν ανάγκη, παρακαλώ συμπαθητικοί άνθρωποι, παρακολουθήστε καλές ταινίες.