Η αρρενωπότητα είναι μια κατηγορία που αντανακλά τόσο ψυχικά όσο και φυσιολογικά χαρακτηριστικά, που αναφέρονται ως αρσενικά. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά της αντίδρασης και τη ροή των ψυχικών αντιδράσεων, τα δευτερογενή σεξουαλικά χαρακτηριστικά. Η έννοια της αρρενωπότητας χρησιμοποιείται τόσο για να υποδηλώσει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όσο και για να περιγράψει τις κατηγορίες που διακρίνουν το φύλο στα ζώα. Σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, πολλοί μπερδεύουν την αρρενωπότητα με την αρρενωπότητα, αλλά αυτές οι κατηγορίες υποδηλώνουν διαφορετικές παραμέτρους.

Ανάλογα με το παράδειγμα που θεωρεί την αρρενωπότητα, ερμηνεύονται είτε ως βιολογικές διαφορές μεταξύ των ατόμων (διαφορά φύλου-ρόλου) είτε με έναν κοινωνικο-πολιτισμικό τρόπο (η συμπεριφορά και οι κοινωνικοί ρόλοι θεωρούνται ότι αποτελούν τη βάση των διαφορών).

Το αντίθετο της αρρενωπότητας ως αρρενωπότητας είναι η θηλυκότητα - η θηλυκότητα. Κάθε άτομο έχει τα χαρακτηριστικά και των δύο συγκεκριμένων κατηγοριών, που εκδηλώνονται μόνο σε διαφορετικούς βαθμούς.

Η προσέγγιση με βάση το πρότυπο δίνει έμφαση στον κανόνα, όπου κυριαρχεί η αρρενωπότητα στους άνδρες και η θηλυκότητα στις γυναίκες, αντίστοιχα. Στις παραλλαγές, όταν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν συμπίπτουν, μπορεί κανείς να μιλήσει για παραβίαση της αυτο-απομίμησης των φύλων, και αν μόνο ένας πόλος είναι υπερβολικά εκφρασμένος, μιλάμε για τοξική αρρενωπότητα.

Τι είναι αυτό

Ο ορισμός της ανδροπρέπειας περιλαμβάνει πολλαπλές παραμέτρους που θεωρούνται αρσενικά (σωματικά, ψυχολογικά, συμπεριφορικά). Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οποιαδήποτε χαρακτηριστικά είναι βιώσιμα, δεδομένου ότι οι παραμέτρους ποικίλλουν ανάλογα με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Πιστεύεται ότι υπάρχουν περισσότερες ανδρικές κοινωνικές κοινωνίες, καθώς και εκείνες όπου η θηλυκότητα μπορεί να επικρατήσει ακόμη και στην αρσενική συμπεριφορά. Σε αυτό το στάδιο, η κοινωνική ανάπτυξη επιδιώκει το γεγονός ότι τα όρια είναι θολά και ένας αυξανόμενος αριθμός κοινωνικών κύκλων έχει έναν ομοιόμορφο προσανατολισμό και έλλειψη ορίων αρρενωπότητας. Οι εκδηλώσεις της αρρενωπότητας και ο ορισμός της αλλάζουν κατά τη διάρκεια των ιστορικών περιόδων.

Μεταξύ των παραγόντων που καθορίζουν το σχηματισμό των χαρακτηριστικών της αρρενωπότητας, διακρίνει τόσο την εθνική όσο και την ταξική ταυτότητα του ατόμου. Ορισμένα έθνη χαρακτηρίζονται από μεγάλη επιθετικότητα, που θεωρείται ένα πραγματικά αρρενωπό χαρακτηριστικό, ακριβώς όπως οι ανώτερες τάξεις στο σύνολό τους είναι πιο έμφυτες στην εκδήλωση των θηλυκών χαρακτηριστικών. Η ηλικία και η αυτοδιάθεση, οι ιδιαιτερότητες της ανατροφής επηρεάζουν άμεσα την κατασκευή από τον άνθρωπο της δομής της ταυτότητας του φύλου, την ικανότητα να εκδηλώνεται σε επίπεδο ανδρισμού, και αυτό ισχύει και για τα δύο φύλα.

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για τον σωστό ορισμό αυτής της έννοιας, δεδομένου ότι Είναι αδύνατο να το δώσετε μόνο μία φορά και σωστά για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού του. Ένας άνδρας από τη γυναικεία κοινωνία, που γεννήθηκε και ανατράφηκε στις ανώτερες τάξεις, θα είναι εξαιρετικά θηλυκός σε σύγκριση με τη μέση γυναίκα από την αρρενωπή κοινωνία, όπου επικρατούν χονδροειδείς στρατηγικές επιβίωσης. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διεξάγεται έρευνα κάθε φορά για να προσδιοριστεί το επίπεδο εκδήλωσης αυτού του χαρακτηριστικού στο ψυχολογικό και συμπεριφορικό επίπεδο σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, ενώ τα σημάδια της ανδροπρέπειας στη φυσική εκδήλωση δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές σε οποιοδήποτε ηπειρωτικό πλαίσιο.

Η κατηγορία της αρρενωπότητας υποδεικνύεται από βιολογικές παραμέτρους μόνο στις ιατρικές και σχεδόν βιολογικές επιστήμες, αλλά βασικά δικαιολογείται από κοινωνικές κατηγορίες και ακόμη περισσότερο από στερεότυπα φαινόμενα. Έτσι, σε κάθε κουλτούρα υπάρχει ένα σύνολο προκαθοριστικών μοντέλων που καθορίζουν την συμπεριφορά των ανδρών, καταγγέλλονται ή, αντιθέτως, ενθαρρύνουν ποιότητες, ενέργειες και μορφές επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες μόνο στους άντρες.

Στην γυναικεία εκδοχή, όλα αυτά γίνονται αντιληπτά ως αγενή, παράξενα ή απαράδεκτα, αν και δεν υπάρχει άμεση απαγόρευση ή αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Πριν από μερικούς αιώνες, σε κάθε εθνοτική ομάδα ή ομάδα ηλικιών, υπήρχαν σαφώς καθορισμένοι κανόνες συμπεριφοράς ή αντίδρασης στο πλαίσιο της ανδροπρέπειας, οι οποίες σε αυτό το κοινωνικό στάδιο ανάπτυξης δεν αντισταθούν στην κριτική και την ύπαρξη στην ανδροειδή κοινωνία.

Η αυστηρή τήρηση των αρσενικών μοντέλων οδηγεί σε καταστροφές τόσο του εαυτού όσο και της δομής στενών σχέσεων. Στο πλαίσιο των αλλαγών στην κοινωνία, δεν είναι δυνατόν να αντέξουμε πλήρως τις παλιές ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της αρρενωπότητας, για να είμαστε αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Οι πιο προσαρμοστικοί είναι οι άνθρωποι που έχουν χαρακτηριστικά και των δύο φύλων σε περίπου την ίδια αναλογία και υπάρχει επίσης μια παραλλαγή συμπεριφοράς που επιτρέπει τη χρήση της δημιουργικής προσαρμογής, που εκδηλώνεται με τη μεταβλητή χρήση των δεξιοτήτων τους.

Χαρακτηριστικά αρρενωπότητας

Το κοινωνικό φύλο ενός προσώπου, που καθορίζεται από τις παραμέτρους της αρρενωπότητας, περιλαμβάνει μια σειρά από χαρακτηριστικά, λόγω των οποίων είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μια θαρραλέα συμπεριφορά, αυτο-αντίληψη, αντίδραση ή κοινωνική αλληλεπίδραση. Το στερεότυπο της αρρενωπότητας συνεπάγεται χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν μια ιδανική συλλογική αρσενική εικόνα, η οποία με την καθαρή της μορφή δεν εμφανίζεται στον άνθρωπο, αλλά πάντα περιλαμβάνει δύναμη, κυριαρχία και επιτυχημένη δραστηριότητα στον έξω κόσμο.

Μεταξύ των κλασικών ιδεών της αρρενωπότητας, είναι συνηθισμένο να ξεχωρίσουμε την αυτοπεποίθηση, την επιλογή που έγινε, τις πράξεις που διαπράχθηκαν, δηλ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό με το οποίο ένα άτομο είναι σε θέση όχι μόνο να είναι υπεύθυνο για την επιλογή που έγινε, αλλά και τις συνέπειές του, είναι επίσης η ικανότητα να υπολογίζει εκ των προτέρων όλα τα πιθανά αποτελέσματα της κατάστασης. Η σταθερότητα στο δρόμο προς κάτι είναι επίσης σημαντική, εφ 'όσον η γυναικεία εκδήλωση τείνει να ανησυχεί και να αμφιβάλλει, να αλλάζει την απόφασή της και να αναζητά επιλογές ασφαλείας, η αρρενωπότητα ενεργεί σταθερά και δεν μετακινείται από τον επιδιωκόμενο δρόμο. Αυτό δεν είναι πάντοτε μια θετική και αποτελεσματική εκδήλωση, διότι στις ακραίες περιπτώσεις δεν έρχεται σε σταθερότητα αλλά σε πεισματάρχη.

Η ικανότητα να επικεντρωθεί σε ένα πράγμα, να προσδιορίσει τους στόχους, να καθορίσει το κύριο πράγμα - αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αρσενικής εκδήλωσης της ψυχής. Κατ 'αρχήν, ακόμη και στις διαφορές μεταξύ της σκέψης των ανδρών και των γυναικών, υπάρχει μια διαφορά στη συγκέντρωση, ενώ οι γυναίκες μπορούν ταυτόχρονα να κρατούν αρκετές διαδικασίες, η αρσενική ψυχή πάντα επικεντρώνεται στενά σε μια παραλλαγή, πρόβλημα ή γεγονός. Σε μια κατάσταση εξαιρετικής σημασίας, σοβαρότητας, πολυπλοκότητας, ακριβώς αυτή η συγκέντρωση συμβάλλει στην επίλυση ενός προβλήματος με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, αλλά όταν απαιτείται πολλαπλή εναπόθεση για την επίλυση όχι τόσο σημαντικών αλλά σταθερών εγχώριων ζητημάτων, αυτή η κεντρική θέση μπορεί να καθυστερήσει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των καθηκόντων.

Η επιθυμία για κυριαρχία, ικανότητα εντολής, αφοσίωση - οι ιδιότητες που αναφέρονται στον χαρακτηρισμό στρατιωτών ή εξειδικευμένων μονάδων, διοικητές, αλλά όλα προέρχονται από την αληθινή αρρενωπότητα. Αποφασιστικότητα όχι μόνο για την επιλογή και υπεράσπιση της άποψης, αλλά και για κάθε αγώνα, για μια άνετη κατάσταση, όταν οι εξωτερικές διαδικασίες αντιστοιχούν στις εσωτερικές διαδικασίες, η αίσθηση της ελευθερίας κάποιου είναι σημαντικά χαρακτηριστικά της αρρενωπότητας. Η θηλυκότητα, σε αντίθεση με την τάση υποταγής, την εξάρτηση από τη γνώμη κάποιου, επικεντρώνεται στη γνώμη της ομάδας και την επιθυμία διατήρησης της σχέσης, αντί της προσωπικής ελευθερίας.

Σε αυτό το στάδιο, υπάρχει κάποια υποκατάσταση των εννοιών, όταν η αρρενωπότητα μειώνεται στα χαρακτηριστικά της σε εξωτερική εκδήλωση, αντανακλάται στην ένδυση και την εικόνα, αντί να εκδηλώνεται με δράσεις και αντιδράσεις. Τα διαφημιστικά μηνύματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπαγορεύουν ότι ένας άνθρωπος πρέπει, ξεχνώντας ότι ο ίδιος επιλέγει πάντα το δικό του μονοπάτι. δείχνουν ότι όσο περισσότερα χρήματα ή κατάσταση έχουν αποκτηθεί και αποδειχθεί, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία των γυναικών και του κόσμου γενικότερα.

Ωστόσο, το υλικό δεν είχε ποτέ να κάνει με εκδηλώσεις κοινωνικού φύλου, όπως η εξάπλωση της ιδέας της γυναικείας ανωτερότητας και η επιτυχής σταδιοδρομία, η υπηρεσία στον στρατό κάπως αλλάζει την κλασική αντίληψη αυτού του όρου. Η κοινωνία πηγαίνει προς την κατεύθυνση της ανδρογένειας και τα προηγούμενα κλασσικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με άντρες ή γυναίκες δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας παραμένουν και μπορούν να ισχύουν σε οποιοδήποτε φύλο αποκλειστικά με τη μορφή προσωπικού προσανατολισμού.

Τοξική αρρενωπότητα

Η έννοια της τοξικότητας στην εκδήλωση των χαρακτηριστικών φύλου χρησιμοποιείται στην ψυχολογική επιστήμη στο πλαίσιο της βλάβης της υπερβολικής συμπεριφοράς των ανδρών στην κοινωνία ή στα επιμέρους στοιχεία της. Συνήθως, η αντανάκλαση δεν θεωρείται εδώ ως εξαιρετική αρνητική, αλλά μόνο το βαθμό της εκδήλωσης και του προσανατολισμού της. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο θετικό και, όπως κάθε προσωπική ποιότητα, έχει επίσης αρνητικές πλευρές. Μπορούμε να μιλάμε για τοξικότητα όταν ένα άτομο καθοδηγείται περισσότερο από το στερεότυπο παρά από την λογική του ήχου. Στη ζωή, η απογοητευτική φύση της αρρενωπότητας εκδηλώνεται όταν η εμπιστοσύνη και η κυριαρχία αρχίζουν να εκδηλώνονται με τη μορφή δικτατορίας. Η ανάγκη για έλεγχο και διοίκηση αρχίζει να εκδηλώνεται ως γυναίκα-νευρωτισμός και μια θέση αρχών, αναγκάζοντας τον καθένα να αποδεχτεί αυτή την άποψη.

Για πολλούς, το βάρος της αληθινής αρρενωπότητας στην τυποποιημένη εκδοχή γίνεται μια σταθερή ιδέα, αλλά αυτό είναι φυσικά αδύνατο. Τέτοιες προσπάθειες για επίτευξη ενός ιδανικού υπαγορεύουν μικρή προσωπική ελευθερία εκδήλωσης και, στη συνέχεια, ένα άτομο αρχίζει να φοβάται όλα όσα μπορεί να θέσουν μια κρυφή ή άμεση απειλή για τη φήμη τους. Ως εκ τούτου, υπάρχει σκληρότητα να κλαίνε αγόρια, αδιαλλαξία στις αδυναμίες άλλων ανθρώπων, ομοφυλοφοβία. Ως ακραία έκδοση της απόρριψης των θηλυκών χαρακτηριστικών στον εαυτό και σε άλλους.

Η ανάγκη για κυριαρχία και η ικανότητα εντολής και στις ακραίες μορφές της εκδηλώνεται ως τοξικότητα σε αλληλεπίδραση με άλλους, επειδή ένα τέτοιο άτομο παύει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων. Αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας που προκαλεί οικιακή και σεξουαλική βία, μια τυραννική στάση και η μη αναγνώριση των απόψεων των άλλων ως σημαντικών και άξια. Τέτοιες σχέσεις πάντα ταπεινώνουν και παραβιάζουν ένα άλλο πρόσωπο, δεν επιτρέπουν την προσωπικότητά του να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε μια ελεύθερη κατεύθυνση, η οποία προκαλεί την καταστροφή του πυρήνα της προσωπικότητας, το σχηματισμό συμπλεγμάτων, και με παρατεταμένη έκθεση και σοβαρές ψυχικές διαταραχές.

Η έννοια της τοξικότητας μιλά για την πλήρη αποδοκιμασία της έννοιας της αρρενωπότητας και της αρρενωπότητας ως κάτι ευνοϊκό και δηλώνει τη δύναμη και την αξιοπιστία. Η αυτοπεποίθηση, η τάση προς διάφορες εξαρτήσεις, η αυξημένη λίμπιντο, χωρίς κοινωνική και υλική πραγματοποίηση με εποικοδομητικό τρόπο, γίνεται όλο και πιο εμφανής. Δηλαδή όλα όσα ένα άτομο μπορεί να εκδηλώσει σε μια θέση κοινωνικής τοξικότητας είναι αυξημένη φιλοδοξία και έλλειψη κοινωνικής χρησιμότητας.

Τα άτομα με αυξημένη ανδροπρέπεια, περνώντας στην τάξη των τοξικών, δεν ξέρουν πώς να δημιουργούν στενές σχέσεις, επειδή οι δικές τους ανάγκες και η πραγματοποίηση των αναγκών του αιώνια πεινασμένου εγώ, που αγωνίζονται για το ιδανικό, είναι πρωταρχικής σημασίας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ένα υψηλό επίπεδο άγχους που οδηγεί σε προβλήματα υγείας, τα οποία είναι ήδη καταστροφικά, όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Το υψηλό επίπεδο άγχους είναι σταθερό, επειδή η αίσθηση της αντιπαλότητας και του αγώνα δεν εξαφανίζεται. Αυτοί οι άνδρες στερούνται τη δική τους θέση, την κατανόηση των πλεονεκτημάτων τους και των δεξιοτήτων τους, την ικανότητα να χωρίζουν την επικράτεια ανάλογα με την επιρροή και την αδυναμία τους.

Η τάση για αδικαιολόγητο κίνδυνο, η επιθυμία να επιλυθούν τυχόν προβλήματα με τη βία, να ενισχυθεί και να ενεργοποιηθεί η αντίληψή τους (αδρεναλίνη, ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ.) Δεν οδηγούν μόνο σε παραβίαση των προσωπικών διαδικασιών, αλλά και στο φυσικό σώμα. Πολλοί παράγοντες που ρίχνουν ένα άτομο στο πρωταρχικό επίπεδο του ανδρικού ηγέτη στον σύγχρονο κόσμο είναι καταστροφικοί όχι μόνο για την κοινωνική ζωή (αυτή η συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως αντικοινωνική), αλλά και για συγκεκριμένη φυσική ύπαρξη, δεδομένου ότι δεν είναι προσαρμοστική στις σύγχρονες συνθήκες.

Παραδείγματα αρρενωπότητας

Η έννοια της ύπαρξης θετικών και αρνητικών εκδηλώσεων μπορεί να μην είναι προσβάσιμη στην ευαισθητοποίηση στη λογοτεχνική ή εγκυκλοπαιδική της προοπτική, αλλά να γίνεται κατανοητή σε επίπεδο παραδειγμάτων. Έτσι, η αρρενωπότητα εμφανίζεται συχνά σε παραδείγματα ηρωικών πράξεων, όταν ένας άνθρωπος αφαιρεί τον φόβο, το προσωπικό κέρδος ή τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις και πηγαίνει ο μόνος τρόπος που επιλέγεται. Ολόκληρη η βιομηχανία του κινηματογράφου στο είδος των ταινιών δράσης δείχνει ακριβώς τα αρσενικά χαρακτηριστικά, και μεταξύ των γυναικών επίσης. Όταν είναι ο ρόλος ενός στρατιώτη ή ενός επικεφαλής μιας σοβαρής επιχείρησης, όταν είναι απαραίτητο να τεθεί κάποιος σε ισχύ, να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του - δεν έχει σημασία, τα γεγονότα συμβαίνουν σε μια ειρηνική ζωή, σε μια οικογένεια ή σε μια πολεμική κατάσταση.

Ευθύνη για όλη την οικογένεια, η δυνατότητα επιλογής της γενικής κατεύθυνσης της κίνησης, όταν προγραμματίζεται όχι μόνο το κύριο μέρος των δαπανών αλλά και το μέλλον των παιδιών. Ικανότητα και διαρκής προθυμία για προστασία. Η προστασία περιλαμβάνει τόσο την υπεράσπιση της δικής του επικράτειας (σπίτι, εργασία), στενούς ανθρώπους (σύζυγος, παιδιά) και ψυχολογικά όρια (αυτοεκτίμηση, επιτεύγματα). Όλα αυτά μπορούν να συμβούν με διάφορους τρόπους - στην ακραία εκδοχή (μερικές φορές είναι απαραίτητο, ως ριζοσπαστικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων) με βία, με πιο κοινωνικό τρόπο με τη βοήθεια της ψυχολογικής πίεσης ή της επιχειρηματολογίας.

Η αρρενωπότητα συνεπάγεται πάντα την ηγεσία και τον υγιή ανταγωνισμό. Ένας άνδρας που δεν επιθυμεί την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ο οποίος δεν επιδιώκει να αυξήσει το εισόδημά του ή να επιτύχει άλλη αναγνώριση, δεν διαθέτει επαρκή αρρενωπότητα. Ο καθορισμός ενός στόχου και η επίτευξη του είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά · επομένως, όταν ένα άτομο θέτει προτεραιότητες, αναπτύσσει στρατηγικές για την επίτευξη και τελικά παίρνει τα σχέδιά του, αυτό γίνεται με την αρρενωπή ενέργεια. Η θηλυκότητα δεν θα επιτρέψει να συγκεντρωθεί, θα διασπάσει τις δυνάμεις και θα προσπαθήσει να κρατήσει τα πάντα μέσα στη συνηθισμένη αλλά κατανοητή κατάσταση.

Αδρεναλίνη, αθλητές, στρατιωτικοί - άνθρωποι με σαφώς εκδηλωμένη αρρενωπότητα, γιατί υπάρχει πάντα ανάγκη να εμφανιστεί δύναμη, ανταγωνιστική στιγμή. Αρνητικά παραδείγματα μπορεί να είναι τα άτομα με τοξική ανδροπρέπεια, χρησιμοποιώντας τη δύναμή τους για να κάνουν τους άλλους να υποφέρουν ή να μην υποβάλλονται αδικαιολόγητα. Όταν ένας άνθρωπος χτυπά την οικογένειά του, απαιτώντας σεβασμό, αυτή είναι η ίδια εκδήλωση της αρρενωπότητας, όπως όταν προσπαθεί για τους αγαπημένους του και εξηγεί το κίνητρο των πράξεών του και τι μπορούν να οδηγήσουν για το καλό όλων. Η διαφορά είναι ότι σε μία ενσωμάτωση αυτή είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη της ποιότητας, και στην άλλη είναι η παθολογική της πλευρά.