Ψυχολογία και Ψυχιατρική

Ανθρώπινα μειονεκτήματα

Οι ανθρώπινες ελλείψεις είναι ιδιότητες της ψυχικής και σωματικής οργάνωσης που θεωρούνται ανεπιθύμητες, μπορούν να αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές, συμπεριφορικές και φυσικές εκδηλώσεις ενός ατόμου, να συμπεριλαμβάνουν τις ενέργειες και την γεύση του. Δηλαδή σχετίζονται με απολύτως κάθε σφαίρα ανθρώπινης εκδήλωσης, αλλά δεν ικανοποιούν ούτε τον άνθρωπο, ούτε κάποιον που εκτιμά την προσωπικότητα. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός ατόμου έχουν μια υποκειμενική ριζοσπαστική, ως κύρια για τον ορισμό. Η αδυναμία ενός σαφούς και στατικού διαχωρισμού των ποιοτήτων σε καλό και κακό προκαλεί σύγχυση στη διάκριση και ταξινόμηση των ανθρώπινων εκδηλώσεων ως μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα. Επίσης, σε διαφορετικές καταστάσεις που έχουν διαφορετικό σημασιολογικό πλαίσιο, οι ίδιες ενέργειες έχουν διαφορετικές ερμηνείες, ως εκδήλωση έλλειψης ή αξιοπρέπειας (για παράδειγμα, γρήγορη ανταπόκριση, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μικρότερες λεπτομέρειες, στην οικογενειακή ζωή - έλλειψη, ενώ σε στρατιωτική κατάσταση κινδύνου, ρόλο και θεωρείται αρετή).

Η αναφορά μιας ανεπάρκειας συνεπάγεται ένα πλαίσιο μικρής ποσότητας ή έλλειψης κάτι, αν και αυτό ισχύει και για το χαρακτήρα (έλλειψη υπομονής ή ειλικρίνειας).

Ποια είναι τα μειονεκτήματα;

Με τα ελαττώματα της προσωπικότητας, τα κακά και οι αδυναμίες εννοούνται, παίρνοντας τη μορφή ολέθριων συνηθειών ή περιστροφής χαρακτήρα, αλλά πρέπει να συμπεριληφθεί και η εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων και ιδιοτήτων από την κατηγορία ευερεθιστότητας και θυμού. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός ατόμου είναι πολικές εκδηλώσεις, βοηθάει να προχωρήσουμε, να επιτύχουμε επιτυχία, να σέβουμε το σεβασμό, το δεύτερο να καταστρέφει το πεπρωμένο του ατόμου, να αποκαταστήσει την προσωπικότητά του, να αποδυναμώσει, να εμποδίσει την επιτυχία, να ωθήσει για ανάξες ή και παράνομες πράξεις και είναι η κύρια αιτία της αμέλειας και την αποφυγή επικοινωνίας από την κοινωνία.

Τα μειονεκτήματα παρουσιάζονται συνήθως ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που είναι χαρακτηριστικό ενός ατόμου για μια αρκετά σταθερή και μακρά περίοδο. Όλα όσα συμβαίνουν κατασταλτικά και όχι συστημικά μπορούν να ονομαστούν ανάξιοι συμπεριφορά και δεν είναι τόσο πολύ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιες απομονωμένες εκδηλώσεις, όπως στη συνεχή έκδοση.

Υπάρχει μια άποψη ότι σε έναν αγαπημένο τους αρέσουν ακόμη και ατέλειες, αλλά, δυστυχώς, η αγάπη δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να αντέχει σοβαρές προσωπικές αλλαγές που επηρεάζουν τις ζωές των άλλων. Είναι ένα πράγμα όταν αυτό το συναίσθημα σας επιτρέπει να πάρετε κάποια απροσεξία, αλλά η συμφιλίωση με ανεξέλεγκτες αναβόσκουσες επιθέσεις κατά του εθισμού αλκοόλ και των επακόλουθων ξυλοδαρμών είναι απίθανο να βοηθήσει. Συνεπώς, η αναμονή του κόσμου να συνεχίσει να περιστρέφεται και να δέχεται τα πάντα όπως έχει, δεν έχει ούτε νόημα ούτε ελπίδα, χρειάζεται να διορθωθεί, αντικαθιστώντας τον με αντάξια συμπεριφορά και εκδήλωση, μάθηση νέων στρατηγικών ζωής, αλλιώς η απομάκρυνση των αδυναμιών του θα οδηγήσει σε πλήρη προσωπική υποβάθμιση καταστροφή της ζωής.

Από μια παρόμοια αντίληψη αποδοχής, ορισμένοι ιεροκήρυκες της ταπεινοφροσύνης προσπαθούν και συμβουλεύουν τους άλλους να μην ξεφορτωθούν τα ελαττώματα, αλλά να τα δεχτούν. Και η ίδια η ιδέα είναι πολύ αξιοσημείωτη, αφορά την αποδοχή και την αξία του εαυτού της, αλλά είναι αδύνατο να δείξεις την αγάπη στον εαυτό σου, αφήνοντας ενεργό την καταστροφική συμπεριφορά. Οποιοσδήποτε τύπος εθισμού είναι λανθάνουσα αυτοκτονία, κάθε αδίκημα παίρνει τη θέση και την πνευματική ενέργεια όπου μπορεί να βρεθεί η αγάπη, ο χρόνος που δαπανάται για διαμάχες δεν μπορεί να επιστραφεί για να συμμετάσχει στη δημιουργία. Για οποιαδήποτε εκδήλωση, πόροι χρόνου και ενέργειας είναι απαραίτητοι και, ως εκ τούτου, να τους ξοδέψετε σε ανάξια πράγματα, εσείς ο ίδιος στερείτε μέρος του αποτελεσματικού μέρους σας από την ευκαιρία για συνειδητοποίηση. Η ειλικρινής αναγνώριση της ανεπάρκειας και η αναζήτηση μιας επικερδούς και χρήσιμης τάσης με την οποία μπορεί να αντικατασταθεί είναι ένας καλύτερος τρόπος. Πρέπει να αντικαταστήσετε και όχι μόνο να εξαλείψετε, δεδομένου ότι ένας κενός χώρος θα απαιτήσει την πλήρωση και είναι προτιμότερο να επιλέξετε εκ των προτέρων τι θέλετε να επιτύχετε ή να αναπτύξετε στον εαυτό σας, μέχρι ο τόπος ενός ελαττώματος να μην ταιριάζει σε άλλο.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα ενός ατόμου;

Όπως και η ανθρώπινη φύση έχει μια φυσική και διανοητική πλευρά της εκδήλωσης, έτσι και τα μειονεκτήματα που διαιρούνται σε αυτά τα σφαίρα. Οι διανοητικές αναπηρίες περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από το πνευματικό πρότυπο που επιβεβαιώνεται από την ιατρο-ψυχολογική επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων διανοητικών, διανοητικών και ομιλικών διαταραχών, αποκλίσεων στον συναισθηματικό και διανοητικό τομέα, αναπτυξιακές καθυστερήσεις). Τα φυσικά ελαττώματα περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από τα φυσιολογικά κριτήρια σωματικής ανάπτυξης, περιορίζοντας τις σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές δραστηριότητες και έχοντας επιβεβαίωση μιας ειδικής ιατρικής επιτροπής.

Αυτά τα δύο είδη ελλείψεων έχουν ρυθμιστικά κριτήρια και αναγνωρίζονται αντικειμενικά, αλλά όταν πρόκειται για ανθρώπινες ελλείψεις, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα θυμούνται την ψυχική και σωματική, αναφερόμενοι περισσότερο στον τομέα των κλινικών ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουν ορισμένες προσωπικότητες ως ελλείψεις. Πρόκειται για χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά και μοντέλα αλληλεπίδρασης που θεωρούνται ως ελλείψεις με τις οποίες είναι αναγκαία η καταπολέμηση και το οποίο ένα άτομο είναι σε θέση να υπερνικήσει σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητα.

Η κριτική της δικής τους συμπεριφοράς συνηθέστερα περιλαμβάνει σπονδυλική στήλη και αδυναμία απόρριψης. Αυτό που σας εμποδίζει να ζήσετε τη ζωή σας, και σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλει σε ένα ειδικό περιβάλλον για τις ανάγκες σας, ενώ είναι αρκετά άνετο για τους άλλους. Οι λόγοι έγκεινται στο φόβο της σύγκρουσης και στην επιθυμία να ευχαριστήσουν όλους, και η απελευθέρωση συνεπάγεται μια ορισμένη αναδιάρθρωση της ζωής. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είστε ευχάριστοι σε όλους τους φίλους σας, πολλοί απλά χρησιμοποιούν την αξιοπιστία σας. θα πρέπει να αποδεχτούν τη δική τους επίθεση και δύναμη και να μάθουν πώς να τα χειριστούν και να μην τους ωθήσουν στην πιο σκοτεινή γωνία, όπως και πριν. Η αδυναμία να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους και να αρνηθούμε τους ανθρώπους μιλά για προβλήματα με τα ενδοπροσωπικά σύνορα και την ικανότητα να τα υπερασπιστούμε - να δούμε αν είστε σε συν-εξαρτώμενες σχέσεις και πόση δική σας ζωή έχετε αφήσει.

Το επόμενο χαρακτηριστικό που δεν προσθέτει πλεονεκτήματα στην αλληλεπίδρασή σας με την κοινωνία είναι η αλαζονεία και παρατηρείται ότι σπάνια εμφανίζεται σε ξένους στην πραγματική ζωή αλλά σε σχετικά στενό κύκλο ανθρώπων ή στους ανοιχτούς χώρους του δικτύου υπάρχουν όλο και περισσότερες δηλώσεις με αλαζονική εμφάνιση και σε εξευτελιστική μορφή άλλοι. Κάνει πίεση ενάντια σε αυτό το απατηλό συναίσθημα ασφάλειας (είναι πιο δύσκολο να αποκτήσετε μια απάνθρωπη απάντηση από έναν ξένο) και προβλήματα αυτοεκτίμησης. Ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους καλύτερα και χειρότερα από σας, αλλά ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη εκδήλωση είναι η ανησυχία σας, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό, τι θέλει. Η κλήση για ταπεινότητα μπορεί να είναι άπειρη, αλλά σκεφτείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό για σας να παραμείνετε σε μια φανταστική κορυφή, να επικρίνετε και να προσπαθείτε να καθορίσετε τους δικούς σας κανόνες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνετε στη δική σας ζωή, εκτός από την αύξηση της σπουδαιότητάς σας με τέτοιο τρόπο;

Κάπου στη γύρω περιοχή, η ανάγκη ελέγχου μπορεί να ξεφύγει και είναι καλό αν αποδειχθεί ότι είναι ο χώρος που περιβάλλει και κόβετε τα μέλη των νοικοκυριών για τη λάθος ακολουθία της τοποθέτησης βάζων στην κουζίνα και εάν αρχίσει να αγγίζει τη ζωή, τις ενέργειες και τις επιλογές άλλων, τότε ετοιμαστείτε για το γεγονός ότι Σύντομα θα κατακτήσουν και θα ξεφύγουν. Και πάλι, μιλάμε για την παραβίαση των συνόρων και την εισβολή της ζωής κάποιου άλλου. Για να αναλάβει κανείς την ευθύνη μόνο για τον εαυτό του και να δώσει συμβουλές μόνο όταν του ζητηθεί, θα πρέπει να αγωνιστείς σε αυτή την κατάσταση των πραγμάτων.

Πολλοί αποδίδουν στις ατέλειες της αβάσιμης ζήλισης, που συνορεύουν με την παράνοια και δεν δίνουν να ζήσουν ειρηνικά σε οποιονδήποτε από τους εταίρους. Αυτό δεν θεωρείται εκδήλωση πάθους ή φόβου απώλειας · στο επίπεδο των αισθήσεων, αυτό γίνεται αντιληπτό ως δυσπιστία ή ακόμα και προσβολή από το γεγονός ότι επιτρέπονται τέτοιες σκέψεις. Σύντομα, η υπερβολική ζήλεια τραβάει ένα άλλο κενό που μπορεί να υπάρχει ξεχωριστά - ένα ψέμα. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ψέμα στο αγαθό, το οποίο είναι επίσης ένα αμφίβολο γεγονός, η φήμη ενός ψεύτη δεν ωφελήθηκε κανέναν, αλλά κατέστρεψε αρκετές σχέσεις.

Υπάρχουν πολλοί αρνητικοί παράγοντες, μόνο οι καταγγελίες για τις οποίες είναι πιο συνηθισμένες εξετάστηκαν, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν εντοπίζετε ατέλειες, θα πρέπει να εστιάσετε στο δικό σας σύστημα αξιών και συναισθημάτων (μεταξύ των δολοφόνων - να σκοτώσετε αυτό το σκάφος, αξιοπρέπεια για τον δάσκαλο στην ομάδα των παιδιών).

Μειονεκτήματα ενός αγαπημένου

Ξεκινώντας με κάποιον, συνήθως πέφτουμε στην ψευδαίσθηση ότι ένα άτομο είναι τέλειο, αλλά με την πάροδο του χρόνου και οι προσπάθειες να παρουσιαστούν μόνο οι θετικές ιδιότητες τους μειώνονται και η πραγματική εικόνα ανοίγει και η αυλαία των οργισμένων ορμονών πέφτει και αποδεικνύεται ότι ο πρίγκιπας δεν είναι τόσο κοντά. Όσοι είναι τυχεροί στο αγαπημένο τους, ακόμη και σαν ατέλειες και μπορούν να βρουν συμπτώσεις σε αυτές τις στιγμές, αλλά τότε αυτές οι ιδιότητες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ελαττώματα στην αντίληψη του συντρόφου για τον κόσμο, μάλλον πρόκειται για μια επιβληθείσα κοινωνική εικόνα. Αλλά όταν αρχίζετε να εξοργίζετε μερικές εκδηλώσεις ενός συνεργάτη και προσπαθείτε να τις εξαλείψετε, αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζετε την έλλειψη του μοντέλου ζωής σας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ισορροπία των συμπεριφορικών και συναισθηματικών εκδηλώσεων του άλλου ξεκινά και από τις δύο πλευρές, συνειδητά ή όχι, καθώς οι διαφορές χαρακτήρων χωρίς αντίστοιχες αλλαγές θα οδηγήσουν στην αδυναμία μιας ειρηνικής ύπαρξης στην ίδια επικράτεια. Αυτό που θεωρούμε ελάττωμα είναι ότι ο καθένας αποφασίζει (ή μάλλον αισθάνεται) ανεξάρτητα, αλλά με βάση οικεία στάση και οικογενειακά σενάρια σε μητρικές οικογένειες. Αλλά υπάρχουν ποιότητες και καμπάνες που απαιτούν την ανάλυση των πιθανών συνεπειών.

Αυτό περιλαμβάνει μόνιμες καθυστερήσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία της άποψης, του χρόνου και των σχεδίων σας. Αδεξιότητα, που εκδηλώνεται σε άλλους, συγγενείς, εσείς προσωπικά. Ίσως πρόκειται για μια λεκτική μορφή βίας, μια κραυγή ή τη χρήση βίας - η αδυναμία ενός ατόμου να περιορίσει τη δική του παρορμητικότητα και επιθετικότητα είναι ένα κρίσιμο μειονέκτημα για την οικοδόμηση σχέσεων. Η υπερβολική ζήλια μπορεί να ευχαριστήσει την αυτοεκτίμηση στην αρχή, τότε να βρεθεί στην εκδήλωση της κτητικότητας και του περιορισμού της ελευθερίας σας.

Οποιαδήποτε έλλειψη, προτού ανοίξει εντελώς και προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στη ζωή ή την ψυχή σας, εμφανίζεται σε ασήμαντες στιγμές. Δεν υπάρχει τρόπος να μην υποδηλώνει τίποτε το ενδεχόμενο έκφρασης ή χειροτέρευσης της κατάστασης. Έτσι, για να μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες αποκατάστασης, σκεφτείτε στην αρχή και προσέξτε τις λεπτομέρειες.