Το Sopor είναι μια βαθιά καταστολή της συνείδησης με την απώλεια της ικανότητας να παράγει εθελοντικές κινητικές πράξεις και τη διατήρηση των αντανακλαστικών. Ένα άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση στοργίας δεν δείχνει ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένας τέτοιος ασθενής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει καθήκοντα, αγνοεί επίσης τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Είναι μάλλον δύσκολο να αφαιρέσουμε άτομα από την περιγραφείσα κατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, εφαρμόστε ακατέργαστες ενέργειες που προκαλούν πόνο, όπως: πυροβολισμούς, τσιμπήματα. Με ένα τέτοιο σκληρό αποτέλεσμα, μιμούνται κινήσεις που εκφράζουν πόνο που προκύπτουν στο πρόσωπο του ασθενούς. Μειώνεται επίσης ο μυϊκός τόνος, μια αργή αντίδραση στο ελαφρύ ερέθισμα των μαθητών, ενώ διατηρείται το αντανακλαστικό του κερατοειδούς.

Sopor - τι είναι;

Όταν είναι ξύπνιος, η καθαρή συνείδηση ​​θεωρείται σημαντικός δείκτης της επαρκούς λειτουργίας του εγκεφάλου. Όλα τα είδη βλαβών και παθολογικών διαταραχών προκαλούν συχνά μείωση στο βάθος της συνείδησης, συχνά μέχρι το σημείο τερματισμού. Είναι σημαντικό ότι αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι μια ποιοτική αλλαγή στη συνείδηση, αλλά μόνο η κατάθλιψή της.

Sopor, τι είναι στην ιατρική; Αυτή είναι μια κατάσταση που συμβαίνει όταν η λειτουργία του εγκεφαλικού φλοιού εξασθενεί και οι ανασταλτικές επιδράσεις του δικτυωτού σχηματισμού κυριαρχούν. Αυτή η κατάσταση προκύπτει ως αποτέλεσμα της βλάβης στις νευρικές δομές διαφόρων αιτιολογιών, εκφράζεται η πείνα στον εγκέφαλο του εγκεφάλου ή η έκθεση σε μια σειρά ουσιών που παράγονται απευθείας από το σώμα ή από το εξωτερικό.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα λόγω ορισμένων συνθηκών, για παράδειγμα, μεγαλώνει κατά την επίλυση προβλημάτων και μειώνεται με ανάπαυση. Αυτές οι αλλαγές συσχετίζονται με την αλληλεπίδραση του εγκεφάλου και του δικτυωτού συστήματος ενεργοποίησης. Ορισμένες παθολογικές διεργασίες που εμφανίζονται στο σώμα, προκαλούν ανεπαρκή επεξεργασία σημάτων από τον ακουστικό, οπτικό αναλυτή, από τα όργανα της επαφής. Επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σαφήνεια της συνείδησης.

Η κατάσταση του sopor γεννιέται συχνά ως αποτέλεσμα τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης, αγγειακής ή δυσμετοβιακής παθολογίας του εγκεφάλου, καθώς και διεργασιών όγκου ή φλεγμονωδών εγκεφαλικών βλαβών.

Αναισθητοποίηση, κατάπληξη, κώμα. Μπορούμε να διακρίνουμε τέτοιες μορφές κατάθλιψης της συνείδησης, όπως: αναισθητοποίηση, στοργή και κώμα. Αναισθητοποίηση παρατηρείται όταν αυξάνεται το κατώφλι ερεθισμάτων από το εξωτερικό, οι διαδικασίες της ψυχής επιβραδύνονται και παρεμποδίζονται, δεν υπάρχει καθόλου ή μερικώς προσανατολισμός στο διάστημα, η λεκτική επαφή είναι περιορισμένη.

Ο κνησμός και η στοργικότητα είναι συμπτώματα διαταραχών που παρουσιάζουν παρόμοια εμφάνιση, αλλά ανήκουν σε διαφορετικές νοσολογικές μονάδες. Το Sopor ανήκει στη νευρολογική κατάσταση και η στοργή στο ψυχιατρικό.

Το Sopor εκφράζεται στον μέσο βαθμό κατάθλιψης της συνείδησης. Το κόμμα, με τη σειρά του, βρίσκεται στην απώλεια της συνείδησης, στην έλλειψη ανταπόκρισης στα εξωτερικά ερεθίσματα, στην επιβράδυνση του αντανακλαστικού και στην αναπνευστική δυσφορία.

Η υγιής κατάσταση, ανεξάρτητα από τη γένεση, συνοδεύεται πάντα από μια καταπιεσμένη συνείδηση. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να εξελιχθεί η δυσφορία με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Τις περισσότερες φορές, εμφανίζεται μια οδυνηρή διαταραχή μετά από ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μπορεί να προκύψει τόσο κατά τη διάρκεια της αιχμής των συμπτωμάτων όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκατάστασης. Στην πρώτη στροφή εξαρτάται από το τμήμα του εγκεφάλου που υπέστη βλάβη και από τη σοβαρότητα των συνεπειών.

Η σοβαρή διαταραχή διαφέρει από το κώμα. Το Sopor μπορεί να εξελιχθεί σε κώμα. Με την εμβάθυνση των συμπαθητικών συμπτωμάτων, η πιθανότητα πλήρους απώλειας της συνείδησης είναι υψηλή, ως αποτέλεσμα της οποίας αναπτύσσεται κώμα - δεν υπάρχει απάντηση στα ερεθίσματα, οι μαθητές επίσης δεν δείχνουν αντίδραση στο φως. Στην οδυνηρή κατάσταση, το άτομο παρουσιάζει αντιδράσεις στον πόνο και τους ξαφνικούς ήχους, αν και δεν ανακάμπτει πλήρως. Η αντίδραση των μαθητών στο φως είναι κάπως μειωμένη. Σε ένα κώμα, δεν υπάρχει εναλλαγή ύπνου και εγρήγορσης, τα μάτια του ασθενούς είναι πάντα κλειστά.

Έτσι, το sopor είναι μια κατάσταση απουσίας οποιωνδήποτε αντιδράσεων, από τις οποίες ένα άτομο μπορεί να αποσυρθεί μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα από έντονες επαναλαμβανόμενες ερεθίσματα. Ένα κώμα είναι επίσης μια κατάσταση μη ανταπόκρισης, αλλά είναι αδύνατο να αφαιρεθεί ένα θέμα από αυτό μέσω εντατικής διέγερσης.

Λόγοι

Μεταξύ των παραγόντων που προκαλούν την έναρξη της λήθης, εκπέμπουν νευρολογικές και μεταβολικές διαταραχές, υποξία και άλλες αιτίες.

Οι νευρολογικές αιτίες περιλαμβάνουν:

- αιμορραγικό ή ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο συνοδεύεται από αλλοιώσεις των ανώτερων τμημάτων του εγκεφάλου ·

- τραύματα στον εγκέφαλο που προκάλεσαν μώλωπες ή οδήγησαν σε διάσειση, αιμορραγία, αιμάτωμα, που προκάλεσε την καταστροφή των νευρικών δομών,

- αποστήματα, αιμορραγία, διαδικασίες όγκου του εγκεφάλου, που οδηγούν σε οίδημα, οίδημα εγκεφάλου, μετατόπιση των δομών του,

- υδροκεφαλία (πτώση),

- αγγειίτιδα (φλεγμονή των τριχοειδών αγγείων), που οδηγεί σε δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος,

- λοιμώδεις-φλεγμονώδεις ασθένειες (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα),

- επιθήματα, όταν οι επιληπτικές κρίσεις συμβαίνουν κάθε τριάντα λεπτά, στα διαστήματα μεταξύ των επιφύσεων, το άτομο ανακτά τη συνείδηση ​​και μια νέα κρίση εμφανίζεται ακόμη και πριν την πλήρη ανάκτηση του σώματος από την προηγούμενη επίθεση, πράγμα που οδηγεί σε προοδευτική συσσώρευση δυσλειτουργιών οργάνων και νευρικού συστήματος.

- ρήξη του ανευρύσματος που προκάλεσε υποαραχνοειδή αιμορραγία.

Μεταβολικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

- διαβήτης, όταν η συγκέντρωση γλυκόζης αποκλίνει από τον κανόνα.

- ουραιμία, στην οποία υπάρχει αυτοτοξικότητα λόγω υπερβολικής συσσώρευσης προϊόντων μεταβολισμού πρωτεϊνών,

- υποθυρεοειδισμός, που εντοπίζεται στην έλλειψη παραγωγής ορμονών από τον θυρεοειδή αδένα.

- Παθολογική μείωση της συγκέντρωσης νατρίου στην κυκλοφορία του αίματος.

- ηπατική ανεπάρκεια.

Η υποξία είναι μια κοινή αιτία που προκαλεί στοργή. Μπορεί να προκληθεί από: ασφυξία (στην οποία υπάρχει περίσσεια διοξειδίου του άνθρακα και ανεπάρκεια Ο2 στους ιστούς), μια σοβαρή πορεία καρδιακής ανεπάρκειας, όταν η λειτουργία "άντλησης" του μυοκαρδίου επιδεινώνεται, γεγονός που προκαλεί μειωμένη παροχή αίματος στο σώμα.

Μεταξύ άλλων παραγόντων που προκαλούν sopor υπάρχουν:

- σοβαρή υπερτασική κρίση, όταν υπάρχουν αποτυχίες στην κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο, που προκαλούνται από βλάβες στο νευρικό σύστημα,

- θερμότητα ή ηλιοθεραπεία,

- υποθερμία (υποθερμία) ·

- σήψη.

- επίδραση διαφόρων ουσιών τοξικής δράσης (βαρβιτουρικά, μονοξείδιο του άνθρακα, μεθυλική αλκοόλη).

Η αντίσταση στο εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει συχνά λόγω πολυάριθμων παθολογιών των τριχοειδών αγγείων, γεγονός που οδηγεί σε εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Υψηλή κατάσταση διαρκεί πόσο; Εξαρτάται από τον λόγο που οδήγησε σε αυτό το κράτος και δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Οι περίοδοι αποσύνδεσης μπορεί να περιλαμβάνουν μερικά δευτερόλεπτα ή μήνες.

Συμπτώματα και σημεία

Τα συμπτώματα των σποραίων καταστάσεων βρίσκονται μαζί με τις εκδηλώσεις της υποκείμενης νόσου. Η σοβαρότητα της οφείλεται στον βαθμό διαταραχών στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Sopor, τι είναι στην ιατρική; Πρώτα απ 'όλα, είναι ένα σημάδι δυσλειτουργίας του εγκεφαλικού φλοιού και η κυριαρχία των ανασταλτικών μορφών στο σώμα. Το υποκείμενο, που βρίσκεται σε καταθλιπτική συνείδηση, μοιάζει με έναν ύπνο. Είναι χαλαρός και ακινητοποιημένος. Ένας έντονος ήχος μπορεί να προκαλέσει αντίδραση - ο ασθενής μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, αλλά στη συνέχεια να τα κλείσει αμέσως. Είναι δυνατό να αποσύρετε ένα άτομο από την περιγραφείσα κατάσταση μόνο για μια σύντομη περίοδο μέσω επώδυνης διέγερσης (με το χαστούκι στα μάγουλα του). Ταυτόχρονα, ο ασθενής εμφανίζει συχνά αντίσταση, η οποία είναι μια αντίδραση στην επώδυνη διέγερση (παλεύει, αποσύρει ένα χέρι ή πόδι).

Οι αισθήσεις του ατόμου σε κατάσταση οδυνηρής αμβλύνσεως. Κατόπιν αιτήματος του ασθενούς δεν δείχνει αντίδραση, αγνοεί επίσης τις προφορικές δηλώσεις. Το άτομο δεν ανταποκρίνεται σε καμία τροποποίηση του περιβάλλοντος. Τα μεμονωμένα αντανακλαστικά μειώνονται. Ταυτόχρονα, η αναπνοή, η λειτουργία της κατάποσης και το αντανακλαστικό του κερατοειδούς σώζονται.

Λιγότερο συχνά παρατηρείται το υπερκινητικό υποστέρι, το οποίο χαρακτηρίζεται από ξεχωριστές μη κατευθυνόμενες κινητικές πράξεις και ασυγκράτητη μούτρα. Δεν είναι δυνατή η επαφή με τον ασθενή.

Επιπλέον, το sopor συχνά συνοδεύεται από συμπτώματα βλαβών των επιμέρους τμημάτων του εγκεφάλου. Με μηνιγγειοεγκεφαλίτιδα ή αιμορραγία, εμφανίζονται σπασμωδικές σπασμοί στο κρανίο και παρατηρείται υπερτονία των μυών του λαιμού. Με την ήττα του πυραμιδικού συστήματος ανιχνεύεται παρίσι και παράλυση.

Μια κατάσταση soporous μπορεί να διαγνωστεί από τα συμπτώματα που ανιχνεύονται κατά την εξέταση του υποκειμένου. Πρώτα απ 'όλα, η έρευνα αρχίζει με τη μέτρηση της συχνότητας των ταλαντώσεων του παλμού, των δεικτών πίεσης. Στη συνέχεια αξιολογούνται τα αντανακλαστικά, ο μυϊκός τόνος και η ανταπόκριση στην διέγερση του πόνου. Τα στοιχεία που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων επιτρέπουν τη διάκριση της σοπορώδης διαταραχής από κώμα ή αναισθητοποίηση.

Στην κατάσταση καταπιεσμένης συνείδησης, στην πρώτη στροφή, είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί ο βαθμός της καταπίεσης, διαχωρίζοντας τα συμπαγή σημεία από κώμα ή αναισθητοποίηση. Βασικές μέθοδοι έρευνας αποσκοπούν πρωτίστως στην ανίχνευση του αιτιολογικού παράγοντα που προκάλεσε δυσλειτουργία του εγκεφάλου και της παρουσίας συνακόλουθων μεταβολικών ανισορροπιών.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η σωστή θεραπευτική πορεία, ο γιατρός πρέπει να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που προηγούνται της κατάθλιψης της συνείδησης. Ως εκ τούτου, οι γιατροί μελετούν την ιατρική κάρτα του ασθενούς, μιλάνε με τους πλησιέστερους συγγενείς του ή διενεργούν μια έρευνα για τα άτομα που συνοδεύουν τον ασθενή. Επιπλέον, ο γιατρός πρέπει επίσης να εξετάσει τα προσωπικά αντικείμενα του υποκειμένου και την ενδυμασία του. Τέτοιες ενέργειες, αρκετά συχνά, καθιστούν δυνατή την αποκάλυψη των πακέτων αποδεκτών φαρμακοποιών, ατομικών καρτών, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για το άτομο και τις ασθένειές του.

Αν υποπτεύεστε μια καταπιεσμένη συνείδηση, οι ιατρικοί επαγγελματίες πρέπει να ολοκληρώσουν γρήγορα μια σειρά μελετών. Πρώτα απ 'όλα, πραγματοποιείται πλήρης εξέταση του δέρματος του ασθενούς προκειμένου να ανιχνευθεί η παρουσία εξανθήματος, ιχνών ενέσεων, αιμορραγίας, για να ανιχνευθεί η μυρωδιά του οινοπνεύματος. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας και της αρτηριακής πίεσης στη συνέχεια μετριούνται. Το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί το επίπεδο συγκέντρωσης στο αίμα της γλυκόζης. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται δειγματοληψία αίματος για να προσδιοριστούν οι αριθμοί των βιοχημικών παραμέτρων, ο αριθμός των λευκοκυττάρων και άλλων στοιχείων αίματος, το επίπεδο των ηλεκτρολυτών. Στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται η ηλεκτροκαρδιογραφία και η ακρόαση της καρδιάς.

Εάν υπάρχει λόγος υποψίας τοξικότητας τοξικών ουσιών, τότε πραγματοποιείται ο έλεγχος των ούρων για τον προσδιορισμό των μεταβολιτών και τον εντοπισμό των κύριων ναρκωτικών ουσιών. Μερικές φορές ένας νευροπαθολόγος μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει αμέσως οσφυϊκή παρακέντηση και αξονική τομογραφία του εγκεφάλου.

Θεραπεία

Η εν λόγω παράβαση απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Πρώτα απ 'όλα, εκτελούνται μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως: παροχή αναπνευστικής συσκευής, ομαλοποίηση της αναπνευστικής λειτουργίας (εάν υπάρχουν ενδείξεις διασωλήνωσης) και παροχή αίματος, όταν ανιχνεύονται χαμηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης, ενίεται βιταμίνη Β1 και ενδοφλέβια γλυκόζη με σημεία υπερβολικής δόσης οπιούχων, ο λαιμός ακινητοποιείται με ορθοπεδικό κολάρο για τραυματισμό.

Το Sopor πρέπει κατά κανόνα να υποβληθεί σε θεραπεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου ο ασθενής βρίσκεται υπό επαγρύπνηση στον έλεγχο υλικού που υποστηρίζει ζωτικές λειτουργίες, όπως: θερμοκρασία σώματος, καρδιακή δραστηριότητα, αναπνοή και πίεση αίματος. Επιπλέον, ο ασθενής λαμβάνει συνεχώς ενδοφλέβια φάρμακα. Ο στόχος της φαρμακοθεραπευτικής θεραπείας είναι η εξάλειψη των παραγόντων που οδήγησαν στη δημιουργία του φαρμάκου.

Είναι δυνατόν να βγούμε από την κατάσταση της αποταμίευσης; Το άτομο θα βγει από μια κατάσταση ή θα βυθιστεί σε ένα κώμα, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της υποκείμενης ασθένειας. Τις περισσότερες φορές, υπάρχει οίδημα των δομών του εγκεφάλου και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος. Για την εξάλειψη των περιγραφέντων φαινομένων, πραγματοποιείται έγχυση γλυκοκορτικοειδών ή έγχυση μαννιτόλης.

Η αντιμετώπιση μολυσματικής αιτιολογίας χρειάζεται αντιβιοτική θεραπεία. Η χρήση οπιούχων ή διεγερτικών θα πρέπει να αποφεύγεται για αυτή την πάθηση.

Πόσο διαρκεί το sopor; Δεδομένου ότι η θεωρούμενη κατάσταση της λήθης μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το άτομο χρειάζεται αποτελεσματική φροντίδα. Εάν η κατάσταση του ατόμου επιτρέπει, τότε η σίτιση γίνεται με φυσικό τρόπο, χρησιμοποιώντας μέτρα κατά της πιθανής αναρρόφησης. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, η τροφοδοσία πραγματοποιείται μέσω ενός καθετήρα. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να διεξάγονται διαδικασίες με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης συστολών και πλημμυρών.

Η πρόγνωση και οι συνέπειες της λήθης εξαρτώνται κυρίως από τη φύση, το βάθος της βλάβης των νευρικών δομών, καθώς και από τον αιτιολογικό παράγοντα που προκάλεσε αυτή την αποτυχία.

Η πρόγνωση καθορίζεται επίσης από την επάρκεια και την επικαιρότητα της θεραπευτικής στρατηγικής. Η έγκαιρη ανίχνευση συμβάλλει στην ταχεία ανάκαμψη της συνείδησης και την εξάλειψη των παθολογικών συμπτωμάτων. Όταν η καταστολή της συνείδησης είναι συνέπεια του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, η πρόγνωση του sopor είναι αρκετά ευνοϊκή. Αν η κατάσταση της λήθης προκύψει ως αποτέλεσμα αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, τότε συνήθως οδηγεί στο θάνατο του ασθενούς.

Το Vopor, που παράγεται από δηλητηρίαση, έχει επίσης ευνοϊκό αντικείμενο για την παροχή έγκαιρης βοήθειας. Το Sopor θεωρείται μια μάλλον σοβαρή διαταραχή που οδηγεί σε ανεπανόρθωτες συνέπειες. Αυτή η διαταραχή δεν είναι μια ανεξάρτητη ασθένεια, καθώς γεννάται συχνότερα από παθολογικές καταστάσεις εγκεφάλου. Έχει συγκεκριμένες εκδηλώσεις, οι οποίες, αν εντοπιστούν, πρέπει να αναζητήσουν αμέσως επαγγελματική βοήθεια.

Η πρόγνωση Sopor οφείλεται στον βαθμό κατάθλιψης της συνείδησης. Η παρουσία 3 έως 5 σημείων στην κλίμακα εκτίμησης του βαθμού διαταραχής της συνείδησης μετά από τραύμα υποδεικνύει μια θανατηφόρα εγκεφαλική βλάβη, ειδικά όταν οι μαθητές είναι σταθεροί και δεν υπάρχουν οφθαλμοειδή κεφαλικά αντανακλαστικά. Εάν, μετά από τρεις ημέρες μετά τη διακοπή του μυοκαρδίου, ο ασθενής δεν έχει κόπρανα, δεν υπάρχουν κινητικές αποκρίσεις σε επώδυνα ερεθίσματα, τότε οι πιθανότητες είναι ελάχιστες για ευνοϊκό αποτέλεσμα σύμφωνα με νευρολογικούς δείκτες.

Εάν η κατάσταση οφείλεται σε αναστρέψιμη μεταβολική διαταραχή ή υπερβολική δόση βαρβιτουρικών, ή ακόμη και με την εξαφάνιση των αντανακλαστικών των στελεχών, την απουσία κινητικών αντιδράσεων, διατηρείται η δυνατότητα πλήρους ανάκτησης. Εάν το άτομο έλαβε έγκαιρα ιατρική βοήθεια και επιλέχθηκε επαρκές θεραπευτικό μάθημα, τότε η πιθανότητα ανάκτησης είναι υψηλή.

Προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση μιας υγιούς κατάστασης, συνιστάται να τηρούνται τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα. Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να εγκαταλείψετε εντελώς τη χρήση ναρκωτικών και υγρών που περιέχουν αλκοόλ. Το αίμα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της γλυκόζης, για την παρακολούθηση της πίεσης του αίματος και για την παρακολούθηση της ψυχο-συναισθηματικής κατάστασης των ασθενών.