Η δυνατότητα επικοινωνίας είναι μια επίκτητη ποιότητα ενός ατόμου, που εκδηλώνεται στην ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί την ικανότητά του να αναπτύσσει παραγωγική αλληλεπίδραση με τον πιο ποιοτικό και επαρκή τρόπο. Στο επιστημονικό πρότυπο, η κοινωνικότητα είναι ποιότητα, δείχνοντας όχι μόνο την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί, αλλά και να αναζητά συμβατότητα, να χτίζει συνδέσεις με άλλους ανθρώπους. Εκδηλώνεται σε μια υψηλή ικανότητα συνεργασίας, και όχι μόνο ως συμμετέχων, αλλά και ως ηγέτης και διοργανωτής αυτού του είδους δραστηριότητας. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο σε ορισμένες συγκεκριμένες δραστηριότητες προσανατολισμένες στον πελάτη ή στην επικοινωνία, αλλά πέραν αυτού, η δυνατότητα επικοινωνίας γίνεται συχνά ένα πρόσθετο πλεονέκτημα σε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση του κύριου έργου.

Στον τομέα της στενής επικοινωνίας ή της φιλίας, η κοινωνικότητα συνεπάγεται την ικανότητα δημιουργίας παραγωγικής επαφής. Με παραδείγματα της ζωής, αυτό μπορεί να εκφραστεί ως η ικανότητα ενός ατόμου να διατηρήσει έναν ενδιαφέροντα διάλογο για μεγάλο χρονικό διάστημα, την ικανότητα να ενδιαφέρει τον συνομιλητή, να υποστηρίξει, καθώς και μερικά στοιχεία της εμπειρικής κατανόησης των γύρω του. Από αρνητική άποψη, η κοινωνικότητα λέξη ακριβώς στην διαπροσωπική αλληλεπίδραση μπορεί να εξομοιωθεί με ομιλία ή παρεκτροπή, αλλά αυτές οι έννοιες δεν αντανακλούν ολόκληρη την πραγματική έννοια του όρου.

Τι σημαίνει αυτό

Οι υψηλές δεξιότητες επικοινωνίας ενός ατόμου, καθώς και η μείωση του επιπέδου κοινωνικοποίησης δεν είναι έμφυτες ιδιότητες ενός ατόμου. Αυτές οι παράμετροι διαμορφώνονται μεμονωμένα λόγω της επίδρασης πολλών παραγόντων, όπως ο τύπος του νευρικού συστήματος, οι ιδιαιτερότητες της αλληλεπίδρασης οικοδόμησης στην οικογενειακή οικογένεια, ο τύπος της ανατροφής, οι ατομικές προτιμήσεις ενός ατόμου που ενσωματώνεται από τα βιβλία και τη γύρω κοινωνία. Η ομότιμη ομάδα και ο τόπος του ατόμου σε αυτό, το ψυχοτράμα που προκύπτει, ή το αντίστροφο οι ιστορίες επιτυχίας, το σύνθετο και η υψηλή αυτοεκτίμηση κάνουν επίσης ένα σημάδι στο επίπεδο της κοινωνικότητας. Από την άποψη των παραγόντων που συμβάλλουν στις διαπροσωπικές δεξιότητες, η ποιότητα αυτή δεν μπορεί τελικά να διαμορφωθεί από μια ορισμένη ηλικία, αλλά κατ 'αρχήν δεν συνεπάγεται μια τελική εκδοχή ανάπτυξης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει υψηλές δεξιότητες επικοινωνίας, ενώ, μεταβάλλοντας το κοινωνικό περιβάλλον ή αυτο-αντίληψη, αυτό το επίπεδο μπορεί να πέσει σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα. Η συνειδητοποίηση του κοινωνικού τους ρόλου (ανεξάρτητα από το αν εκχωρείται ανεξάρτητα ή επιβάλλεται από την ομάδα αναφοράς) υπαγορεύει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας. Έτσι, στο περιβάλλον όπου παρουσιάζεται ως κόρη, αδελφός, γιος, σύζυγος, το επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων μπορεί να αυξηθεί αν δεν υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα. Αυτοί που θεωρούν ότι είναι ηγέτες μπορούν να παρατηρήσουν για τους εαυτούς τους την έμπνευση και την ικανότητα να διαπραγματευτούν με οποιονδήποτε αποκλειστικά μέσα στο γραφείο, ενώ θα χάσουν αυτές τις δεξιότητες σε συνήθιες καταστάσεις.

Πιστεύεται ότι η βάση των δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι η έλλειψη προκατάληψης ενάντια σε άλλους ανθρώπους, οι τρόποι τους να οργανώσουν τη ζωή τους, καθώς και στάσεις, αξίες και μια κοινή κοσμοθεωρία. Σε γενικές γραμμές, η μικρότερη προκαταρκτική αξιολόγηση είναι διαθέσιμη στην αρχή του διαλόγου, το πιο ειλικρινές ενδιαφέρον, τα πραγματικά και φυσικά ερωτήματα και το άνοιγμα στην αντίληψη της άποψης άλλου. Το αντίθετο αυτής της ποιότητας είναι η τήρηση των ετικετών και των εννοιών, καθώς και η εμβάθυνση σε μια παράλογη ψευδαίσθηση ότι εάν εσείς και ένα άτομο έχετε ζήσει μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ξέρετε μπροστά από την αντίδρασή τους. Τέτοιες προκατειλημμένες απόψεις περιορίζουν την επικοινωνία όχι μόνο όσον αφορά τον αριθμό φράσεων που μιλάνε ο ένας στον άλλο, αλλά και την φτωχούν εσωτερικά, στερούν από την πληρότητα του νόημα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η αλληλεγγύη εκδηλώνεται πάντα σε μια επιχείρηση, ένα τέτοιο πρόσωπο είναι διαφορετικό, επειδή είναι ενδιαφέρον για την πλειοψηφία να αλληλεπιδράσει, οι χειρονομίες και οι εκφράσεις του προσώπου του, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών, είναι μοναδικοί και ενδιαφέρουσες. Μπορούμε να πούμε ότι η ποιότητα ενός καλού αφηγητή είναι αναγκαστικά παρούσα, όταν οποιαδήποτε ιστορία αναπαράγεται έντονα, και ακόμη και βαρετή πληροφορία παρουσιάζεται επιδέξια σε μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία. Είναι σημαντικό να μην συγχέεται η κοινωνικότητα και τέτοιες εκδηλώσεις ως ομιλία ή κοινωνικότητα. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα άτομο μπορεί να παράγει πολλές λέξεις ανά μονάδα χρόνου, αλλά η ιστορία θα είναι βαρετή ή το άτομο μπορεί να είναι ένας εκπληκτικός αφηγητής, αλλά όλες οι αφηγήσεις δεν έχουν τελικό στόχο.

Η αλληλεγγύη έχει πάντα έναν συγκεκριμένο στόχο - τις διαπραγματεύσεις με έναν δυσαρεστημένο πελάτη, την ανάγκη να πείσει τον αντίπαλό σας, να κάνει καλή εντύπωση, να επιλύσει μια σύγκρουση, να πείσει τους ανθρώπους να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις και πολλά άλλα.

Αυτός που έχει μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη δυνατότητα επικοινωνίας δεν θα μιλήσει καθώς κατανοεί την αληθινή επιρροή και νόημα μιας σωστά ομιλούμενης λέξης. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθιερωμένη ομιλία και διακήρυξη, υψηλό επίπεδο γενικής διαπαιδαγώγησης, καθώς και εσωτερική τακτ και πολιτισμό επικοινωνίας. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ο συνομιλητής απολαμβάνει, οφέλη, και τουλάχιστον τη δική του ελάχιστη ανάπτυξη ή ανοίγει νέους τρόπους για την πραγματοποίηση δράσεων ή νέων προβληματισμών.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της ποιότητας

Όταν οι εξωστρεφείς κυβερνούν τον κόσμο, η κοινωνικότητα αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο επιθυμητές ιδιότητες. Σε πολλές κενές θέσεις, το χαρακτηριστικό αυτό ταιριάζει με το εύρος των υποχρεωτικών, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και απλά γράφοντας το δικό σας πορτρέτο, η μνεία των αναπτυγμένων δυνατοτήτων επικοινωνίας δίνει πάντα ένα πλεονέκτημα στο πρόσωπο και στην καθημερινή ζωή προτιμά να είναι φίλοι με τέτοιους ανθρώπους.

Η δημοτικότητα της κοινωνικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι φέρνει πολλά θετικά πράγματα, όχι μόνο από μόνα τους, αλλά και υποστηρίζει άλλα συναφή και χρήσιμα χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο άτομο είναι πάντα πιο επιτυχημένο, γιατί μπορεί να διαπραγματευτεί με άλλους ανθρώπους, να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα ή να βγει από τη σύγκρουση. Υπάρχει μια ικανότητα κατανόησης του αντιπάλου, οπότε ακόμη και οι φίλοι είναι συχνά φίλοι με μια τέτοια ομάδα, για να μην αναφέρουμε την ανεπίσημη επικοινωνία - όλοι αισθάνονται κατανοητοί, μοναδικοί, ενδιαφέρουσες και δεν πιστεύουν ότι αυτά τα προσόντα σε μεγάλο βαθμό δεν ανήκουν σε αυτά.

Αυτό το χαρακτηριστικό έχει θετικό αποτέλεσμα όχι μόνο στην οικοδόμηση σχέσεων, αλλά και στην ευημερία του ίδιου του ατόμου, δίνοντας εμπιστοσύνη και ηρεμία. Αυτή είναι μια ευκαιρία για την πρώτη να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να διευθετήσει μια σύγκρουση ή να μετατρέψει τα πράγματα σε μια ευνοϊκή κατεύθυνση. Ο σεβασμός μεταξύ άλλων είναι επίσης ένα επίδομα - μπορούν να έρθουν για συμβουλή ή με αιτήματα να μιλήσουν σε κάποιον, να επηρεάσουν την απόφαση κάποιου. Συνήθως, η συνδρομή σε αυτά τα θέματα γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος όχι μόνο μπορεί εύκολα να βρει βοήθεια από μόνος του χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του, αλλά άλλοι άνθρωποι θα το προσφέρουν οι ίδιοι, θυμόμαστε πώς τους βοήθησαν.

Η συσχέτιση δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη και δραστηριότητα στη ζωή, συμβάλλει στην πραγματοποίηση και συνεπώς αυξάνει το επίπεδο φιλοδοξίας. Δεν θέλει ο καθένας να έχει υποτάκτη που κάνει περισσότερα και εκδηλώνεται με μια ποιοτική πλευρά. Ο φόβος του ανταγωνισμού, η αίσθηση της κατωτερότητας δίπλα σε ένα τέτοιο άτομο μπορεί να προκαλέσει απροβλημάτιστη απόλυση ή παρεμπόδιση των κανονικών δραστηριοτήτων. Είναι το ίδιο στις σχέσεις, όταν αρχικά αυτό το χαρακτηριστικό προσέλκυσε, επειδή αποσκοπούσε στην επικοινωνία με ένα, αλλά στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι ένα πρόσωπο αλληλεπιδρά με όλους με αυτόν τον τρόπο. Στην καλύτερη περίπτωση, η ζηλοτυπία και η συνεχής αποσαφήνιση των σχέσεων σχετικά με το ποιος είναι ακριβότερος θα ακολουθήσουν, στην πολύ χειρότερη περίπτωση, το πρόσωπο που επικοινωνεί με το εξερχόμενο άτομο αρχίζει να αναπτύσσει βαριά συμπλέγματα, γίνεται μόνιμη τραυματισμός και η κατάσταση του ατόμου επιδεινώνεται. Αυτός που έχει υψηλά επίπεδα επικοινωνιακών δεξιοτήτων μπορεί να μην καταλάβει τι συμβαίνει με την προηγούμενη καλή αλληλεπίδραση, προσπαθεί να σώσει τη σχέση και ως εκ τούτου αναπτύσσει τα δικά του συγκροτήματα σε σχέση με την προηγούμενη χρήσιμη και ευχάριστη αυτοεκδήλωση.

Όσον αφορά τον ίδιο τον ίδιο τον άνθρωπο, υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες της αυξημένης κοινωνικότητας, η οποία καταλήγει στην ανάγκη να επιλέξουμε προσεκτικά τον τόπο εργασίας και τη θέση που κατέχει. Εάν πρόκειται για δραστηριότητα που σχετίζεται με αριθμούς και τεχνολογία, σύντομα θα υπάρξει συναισθηματική εξάντληση ή η φύση θα αναλάβει και η προσωπικότητα θα αρχίσει να ξεπερνά την εξουσία και τις οδηγίες της. Ένα άλλο συνοδευτικό σημείο είναι η αυξημένη καλλιτεχνία, που είναι τόσο ελκυστική όταν κάποιος λέει κάτι, αλλά μπορεί να φαίνεται υπερβολικά εικονιστική, η οποία τελικά, με λεπτή και οικεία στιγμιότυπα, μπορεί να παρερμηνευθεί.

Πώς να αναπτύξετε διαπροσωπικές δεξιότητες

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι ένα δημοφιλές θέμα μεταξύ ψυχολόγων, προπονητών και προπονητών διαφόρων επιχειρηματικών τομέων, καθώς και τα στοιχεία του μπορούν να είναι παρόντα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, επειδή η ικανότητα επικοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε εξέλιξης στον κοινωνικό κόσμο. Υπάρχουν επίσης ορισμένες συστάσεις, με τις οποίες ένα άτομο θα μπορεί να βελτιώσει ανεξάρτητα τις ρητορικές, χαρισματικές και κοινωνικές του ικανότητες, αυξάνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο αυτοπεποίθησης.

Η πρώτη προτεραιότητα είναι να σταματήσουμε να αποφεύγουμε όλες τις ευκαιρίες επικοινωνίας. Εάν νωρίτερα προσπαθήσατε να γλιστρήσετε μακριά από ένα πάρτι όπου δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι ή να παραγγείλετε προϊόντα στο Διαδίκτυο, προκειμένου να μην αλληλεπιδράσετε με τους συμβούλους, τώρα πρέπει να προσπαθήσετε, τουλάχιστον να μην αποκλείσετε συγκεκριμένα τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Στα πρώτα στάδια, δεν πρέπει να στρίβετε στον εαυτό σας και να γίνετε ο ίδιος ο ιδρυτής της επικοινωνίας, είναι αρκετό να περιμένετε τη δραστηριότητα και καθώς ξεπερνάτε την αμηχανία, θα γίνει όλο και πιο εμφανής.

Πριν από την προγραμματισμένη επικοινωνία, είναι καλύτερο να σχεδιάσετε την ευχαρίστησή σας από αυτή τη φορά από τις επιλογές διαφυγής. Ακόμη και αν καταλάβετε ότι δεν θα συμβεί τίποτα ευχάριστο και δεν θα ακούσετε τίποτα νέο, συνιστάται να σκεφτείτε πώς μπορείτε να επεκτείνετε τη συζήτηση. Εάν πρόκειται για αναμέτρηση στην εργασία, τότε μπορείτε να αρχίσετε να προτείνετε μόνοι σας λύσεις και να ρωτήσετε το αφεντικό για τη συνεργασία, τότε μειώνονται οι επιλογές για απειλές και ταπείνωση. Αν κάποιος φίλος έρχεται σε εσάς, λέγοντας συνεχώς τις ίδιες εμπειρίες, πάρτε αμέσως την πρωτοβουλία στα χέρια σας, ξεκινώντας τη δική σας αφήγηση ή πηγαίνοντας σε μια συνάντηση στον κινηματογράφο ή στο πάρκο.

Τα βασικά της επικοινωνίας μειώνονται στη συνεχή εκδήλωση της δραστηριότητας. Γεια σας πρώτα, δείξτε το άτομο που τον προσέξατε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και τις επιχειρήσεις, όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν απλώς προσπαθώντας να μάθουν αν θέλουν να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Τα χαμόγελα και οι χαιρετισμοί θα αρκούν για να ξεκινήσετε ένα διάλογο και αν δεν είναι έτοιμος για αλληλεπίδραση, τότε αφήνετε μια ευχάριστη εντύπωση.

Όταν ο διάλογος έχει ήδη αρχίσει, προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν διαμάχες που αλλοιώνουν οποιαδήποτε αλληλεπίδραση. Το τυπικό ευγενικό ενδιαφέρον πρέπει να απαντηθεί λίγο περισσότερο από τη δήλωση ότι όλα είναι φυσιολογικά. Έτσι, ο συνομιλητής εμφανίζεται, για τον οποίο πρέπει να προσκολληθεί στη συνέχιση της συνομιλίας. Εκτός από το γεγονός ότι εσείς ο ίδιος λέτε για τον εαυτό σας, μην ξεχνάτε ότι από προσωπικές στιγμές σας είπαν και στην επόμενη συνάντηση ενδιαφέρονται. Το κύριο πράγμα που αυξάνει φυσικά τις δεξιότητες επικοινωνίας - ειλικρινές ενδιαφέρον για τον συνομιλητή. Σταματήστε να βλέπετε ακόμη και παλιούς γνωστούς από τη συνηθισμένη προοπτική, να τους ρωτάτε απρόσμενες ερωτήσεις, να ζητάτε συμβουλές, να μοιράζεστε τη γνώμη σας.