Μοτίβο - Αυτός είναι ένας όρος που δηλώνει ένα συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο πρότυπο, μπορείτε επίσης να το ονομάσετε δείγμα, μοντέλο, διάγραμμα ή εικόνα. Η ιδέα προήλθε από το αγγλικό "μοτίβο" και μεταφράζει, για παράδειγμα, τη μορφή. Χάρη στο πρότυπο, δημιουργείται μια ενδιάμεση αναπαράσταση, με τη βοήθεια της οποίας εκδηλώνονται οι κανονικότητες στον τρόπο συγχρονισμού των διαδικασιών αντίληψης και σκέψης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν στον εξωτερικό κόσμο, τη φύση και την κοινωνία.

Ένα πρότυπο είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ή μοτίβο των οποίων τα συστατικά επαναλαμβάνονται προβλέψιμα. Τα μοτίβα μπορούν να αντιληφθούν με διαφορετικό τρόπο, εξαρτάται από το όργανο των αισθήσεων με το οποίο αισθάνονται.

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα συμπεριφοράς. Παραδείγματα αυτών μπορούν να παρατηρηθούν σε διάφορες σφαίρες της ζωής: από τις πρώτες πλύσεις έως τις ειδικές επαγγελματικές.

Μοτίβο τι είναι αυτό

Η έννοια ενός σχεδίου έχει ένα ευρύ φάσμα της εφαρμογής του. Παραδείγματος χάριν, βρίσκεται σε επιστήμες όπως η ψυχολογία, η φυσική, η επιστήμη των υπολογιστών, και χρησιμοποιείται επίσης συχνά στο σχεδιασμό, τη μουσική και την τέχνη. Ένα τέτοιο πρότυπο συμπεριφοράς αναπαράγεται αυτόματα από ένα άτομο στη διαδικασία αλληλεπίδρασης με τον έξω κόσμο. Τα ημερήσια πρότυπα συμπεριφοράς είναι παραδείγματα: πρωινές πλύσεις, χαιρετισμοί, συμπεριφορά πίνακα και τρόπος απάντησης στις κλήσεις.

Στην ψυχολογία, το πρότυπο ονομάζεται πρότυπο συμπεριφοράς, ιδιόμορφο σε ένα άτομο σε κάθε κατάσταση και κατάσταση.

Στην επιστήμη, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και τη γλωσσολογία, τα πρότυπα μπορούν να εντοπιστούν μέσω έρευνας. Με τη βοήθεια της άμεσης παρατήρησης είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί πώς σχηματίζονται οπτικά σχέδια στην τέχνη και στη φύση. Στη φύση, είναι συνήθως χαοτικοί, είναι φράκταλ και δεν είναι ικανοί να αντιγραφούν μεταξύ τους, εμφανίζονται με τη μορφή σπειρών, κυμάτων, αφρών ή ρωγμών, δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το φαινόμενο της συμμετρίας και του προβληματισμού.

Τέτοια σχέδια περιλαμβάνουν μια μαθηματικά οριοθετημένη δομή, που εκφράζεται μέσω τύπων. Από μόνη της, τα μαθηματικά είναι ένας τρόπος για να ψάξετε για κανονικότητες και κάθε τελικό προϊόν από τη χρήση των λειτουργιών είναι ένα μαθηματικό πρότυπο.

Η διαδικασία της έρευνας και της πρόβλεψης από επιστημονικές θεωρίες, ταυτόχρονα υφιστάμενες κανονικότητες στη φύση και την κοινωνία, είναι μια διαδικασία ταυτοποίησης των μοτίβων.

Στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την τέχνη για να αποκτήσουν μια σταθερή πρόσκρουση, οι διακοσμήσεις και μια ποικιλία οπτικών στοιχείων μπορούν να συνδυαστούν και να επαναληφθούν, δημιουργώντας εικόνες και μοντέλα. Τα σχέδια σχεδιασμού στην επιστήμη των υπολογιστών αποτελούν μια συχνά χρησιμοποιούμενη λύση σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων προγραμματισμού.

Στις ιατρικές επιστήμες, ένα σχέδιο θεωρείται ως ένας σταθερός συνδυασμός αποτελεσμάτων της έρευνας ή άλλων σημείων, συμπτωμάτων, με παρόμοιες καταγγελίες από έναν ασθενή ή ασθενείς με μία μόνο νοσολογία. Έτσι, το πρότυπο αποτελείται από πολλά συμπτώματα, σημάδια. Το σύνδρομο, με τη σειρά του, περιλαμβάνει ένα ή δύο μοντέλα. Ένα σύνδρομο ή διάφορα σύνδρομα αποτελούν τη νόσο.

Τα μοτίβα έχουν χαρακτηριστικές ιδιότητες: είναι μια μόνιμη κατηγορία που είναι εύκολο να ταυτιστεί. Επαναλαμβάνουν όλη την ώρα. είναι αλλοιωμένοι που δημιουργήθηκαν ασυνείδητα, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν. Μπορούν να εκδηλωθούν πλήρως ή εν μέρει. Αν ανιχνευθεί εν μέρει, τότε ονομάζεται κώδικας. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος άκουσε ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι και πριν τα μάτια του έδειχνε αμέσως εικόνες από μια συγκεκριμένη εντυπωσιακή κατάσταση από το παρελθόν, αιχμαλωτίζεται από τα συναισθήματα και τις μνήμες που σχετίζονται με αυτό. Έτσι, η μελωδία ήταν ο κώδικας του οποίου η προφορά ξεκίνησε ολόκληρο το πρότυπο.

Το έμφυτο μοτίβο είναι το σημείο εκκίνησης, το αρχικό μοτίβο στο οποίο οι άλλοι είναι στρωματοποιημένοι. Τέτοιοι συνδυασμοί μοτίβων συνδυάζονται με στερεότυπα, συνήθειες και αξίες ενός ατόμου, διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής του. Επομένως, τέτοια μοτίβα αλληλεπιδρούν πάντα και δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστά.

Η προσωπικότητα είναι πάντα σε εξέλιξη, αποκτώντας εμπειρία, γνώση, αυτο-βελτίωση. Και μαζί με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, υπάρχει μια μεταμόρφωση των προτύπων της, βελτιώνουν ή αλλάζουν τη μορφή της έκφρασης. Μπορείτε να δείξετε ένα παράδειγμα μιας τέτοιας τροποποίησης στην εμπειρία ενός ανθρώπου που συνηθίζει να ζει μια ζωή με γκρουπ, αλλά συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να αλλάξετε αυτόν τον τρόπο ζωής και να αποκτήσετε μια οικογένεια εξακολουθεί να εκφράζει κάποια συμπεριφορικά πρότυπα. Οι ατομικές συνήθειες, που διατηρούνται από τη ζωή του εργένη, μπορεί να στοιχειώνουν κάποιο άτομο για κάποιο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, η επιθυμία να έχουν τον δικό τους ανεξάρτητο προσωπικό χώρο, και να περάσουν μόνοι τους χρόνο ή με φίλους, με τους οποίους, για παράδειγμα, η σύζυγος μπορεί να μην συμφωνούν. Μετά από λίγο, αυτό μπορεί να περάσει, η δράση ενός τέτοιου σχεδίου θα αποδυναμωθεί και ο άνθρωπος θα συνηθίσει στο γεγονός ότι δεν είναι πια και πρέπει να αφιερωθεί στην οικογένειά του.

Μοτίβο στην ψυχολογία

Το ψυχολογικό πρότυπο εμφανίζει ένα σταθερό μοντέλο συμπεριφοράς των ατόμων. Τέτοια συμπεριφορικά σχήματα μπορούν να παρατηρηθούν παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω σας. Ο καθένας συμπεριφέρεται με διαφορετικές συνθήκες με διαφορετικούς τρόπους, όμως, κάθε άτομο ακολουθεί το δικό του στυλ.

Εάν εντοπίσετε κάποια πρότυπα συμπεριφοράς, μπορείτε να επικοινωνήσετε πιο εύκολα με άλλους. Μελετώντας τα συμπεριφορικά πρότυπα άλλων ανθρώπων, ένα άτομο αρχίζει να καταλαβαίνει τι πρέπει να περιμένει από αυτούς ή να ενεργεί σε σχέση με αυτά τα άτομα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι είδους αντίδραση αναμένεται.

Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο είναι σιωπηλός από τη φύση του, μάλλον δεσμευμένος και προτιμά να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του μόνο ή την εταιρεία ενός φίλου, τότε φυσικά θα αισθάνεται πολύ ντροπιασμένος σε μια μεγάλη επιχείρηση και ίσως ακόμη και να προσβληθεί αν τον τραβηχτεί σε μεγάλο και μια θορυβώδη εταιρεία, σε ένα πάρτι όπου όλοι διασκεδάζουν και γνωρίζονται μεταξύ τους.

Είναι απαραίτητο να αφήσουμε τα συμφέροντα ενός ατόμου για να προβλέψουμε τι αντίδραση μπορεί να έχει, αντίστοιχα, να ενεργήσει έτσι ώστε κανείς να μην προσβάλλεται. Παρακολουθώντας πώς τα πρότυπα συμπεριφοράς των ανθρώπων που εκδηλώνονται και αλλάζουν είναι μια πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα.

Στην ψυχολογία, υπάρχει ένας τέτοιος τύπος μοτίβου όπως ο υπνωτικός - αυτοί είναι ειδικοί επαναλαμβανόμενοι λεκτικοί τύποι με τη βοήθεια των οποίων ένα άτομο μπορεί να βυθιστεί σε κατάσταση υπνωτικής έκστασης. Μπορεί να συμβεί ότι ένα άτομο δεν μαντέψει καν ότι είχε βυθιστεί στην ύπνωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε NLP, καθώς και οι αρμόδιοι χειριστές είναι πολύ έμπειροι σε αυτούς για εγωιστικούς σκοπούς.

Εάν ένα άτομο έχει καταστάσεις όπου αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με τον έξω κόσμο, αναζητά βοήθεια από έναν ψυχολόγο. Έχοντας πει όλα όσα έχουν γίνει οδυνηρά, έχοντας περάσει έναν ορισμένο αριθμό εξετάσεων, ο πελάτης μπορεί συχνά να ακούσει από έναν ψυχολόγο ότι το θέμα έγκειται στο αρνητικό πρότυπο συμπεριφοράς του. Στο μέλλον, ο πελάτης έχει αναλάβει μια πορεία ψυχο-διόρθωσης.

Σχέδια συμπεριφοράς

Φυσικά, δεν είναι όλες οι ανθρώπινες συνήθειες, τα στερεότυπα και οι συμπεριφορές στην κοινωνία άνετες και θετικές. Ορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς των ανθρώπων παρεμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό στην κανονική τους ζωή. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας τέτοιος τύπος ανθρώπων που φοβούνται πολύ τις δυσκολίες και οι οποίοι αποφεύγονται σε σχέση με αυτούς. Υπάρχει επίσης ο αντίθετος τύπος ανθρώπων που είναι απλώς φανατικοί να ψάχνουν για δυσκολίες, αντίστοιχα, συχνά πέφτουν σε καταστάσεις με αρνητικές συνέπειες.

Και οι δύο τύποι παρουσιάζουν αρνητικές συμπεριφορές που παρεμβαίνουν μόνο στη ζωή και συμβάλλουν στη συσσώρευση αρνητικών εμπειριών. Με τέτοια πρότυπα συμπεριφοράς μπορείτε να πολεμήσετε, ακόμη και απαραίτητα, αλλά δεν είναι πάντα αρκετά απλά. Είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξετε κάτι όταν η αιτία των προβλημάτων είναι σαφώς ορατή και όταν ένα άτομο κατανοεί ποιες εσωτερικές πηγές και δυνατότητες έχει.

Χάρη στα θετικά και άνετα πρότυπα συμπεριφοράς, ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει αρμονικά και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Η γκάμα τους εκτείνεται από τα χειραψία μετά το πλύσιμο μέχρι την ικανότητα αναζήτησης συμβιβασμών.

Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σε θέση να επιλέξει εκείνα τα πρότυπα ή τις στρατηγικές συμπεριφοράς που είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσει. Για κάποιον, αυτά είναι αυτοκαταστροφικά πρότυπα, για κάποιον είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν τα χειριστήρια, ενώ άλλοι προτιμούν το μοντέλο αυτοπεποίθησης.

Τα πρότυπα ηγεσίας αξίζουν ξεχωριστή εκτίμηση. Ένας ηγέτης είναι ένα πρόσωπο στο οποίο ο καθένας θέλει να είναι ίσος, ως εκ τούτου το μοντέλο συμπεριφοράς του αντικατοπτρίζει την ουσία του, ο χαρακτήρας του και η εξουσία του ηγέτη σε μια συγκεκριμένη ομάδα εξαρτάται από αυτό.

Η ηγεσία μπορεί να εκτιμηθεί αν παρακολουθείτε άμεσα τους επιτυχημένους ηγέτες, ιδιαίτερα εκείνους που είναι υπεύθυνοι για ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων και να αξιολογούν τις σχέσεις ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της εμπειρίας ζωής τους, των μοντέλων δανεισμού από άλλους διαχειριστές και των θεωρητικών γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης και της οργάνωσης της εργασίας. Η εκδήλωση τέτοιων φαινομένων με την πάροδο του χρόνου μπορεί να θεωρηθεί ως επανάληψη των προτύπων συμπεριφοράς. Αυτά τα πρότυπα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα ενός συγκεκριμένου ηγέτη.

Τα πρότυπα συμπεριφοράς του Leader αντικατοπτρίζουν αυτές τις ιδιότητες ενός ηγέτη που θέλει να κυριαρχήσει κάθε υποκείμενος.

Παραδείγματα ιδιοτήτων ηγεσίας που εμφανίζονται σε ένα μοντέλο αποτελεσματικής συμπεριφοράς:

- Οι ηγέτες υποκινούν και εφαρμόζουν διαδικασίες αυτο-οργάνωσης.

- να αποκτήσουν ανεξάρτητα τις απαραίτητες πληροφορίες ·

- Χρησιμοποιήστε μοντέλα ή πρότυπα για το σκοπό αυτό, μια απλοποιημένη απεικόνιση της πραγματικότητας.

- χρησιμοποιούνται στη δημιουργική διαδικασία της υπόθεσης,

- ανάπτυξη ειδικών απαιτούμενων καταστάσεων και στρατηγικών για την πρόσβαση σε υποσυνείδητες διαδικασίες,

- να σκέφτονται συστηματικά, όχι μηχανικά,

- να λειτουργούν με δυναμικά μοντέλα,

- εστίαση σε "βαθιές διαδικασίες" σε αντίθεση με τις "επιφανειακές διεργασίες".

- να παρουσιάσουν τις ιδέες τους με τη μορφή σχεδίων, χαρτών, επίσημων εξωτερικών συστημάτων,

- οι ιδέες τους αντιστοιχούν στο επίπεδο της γνώσης τους.