Αστερισμό - Αυτός είναι ένας όρος για τη θέση και τη σχέση διαφόρων παραγόντων. Υπάρχουν μόνο δύο συνώνυμα για τον όρο αστερισμό - τοποθεσία και τοποθεσία. Αυτός ο ορισμός είναι πολύ γενικός. Αυτός ο όρος έχει πολλές έννοιες και χρησιμοποιείται σε διάφορες επιστήμες. Ο ίδιος ο όρος προέρχεται από τη λατινική γλώσσα και αποτελείται από δύο μέρη: το "con" μεταφράζεται ως - μαζί, και το "stella" σημαίνει ένα αστέρι. Σύμφωνα με αυτή τη μετάφραση, γίνεται σαφές γιατί η έννοια αυτή απαντάται συχνότερα στην αστρονομία. Η κυριολεκτική μετάφραση αναφέρεται στον αστερισμό της έννοιας, που είναι μια συλλογή από αστέρια, δηλαδή έναν αστερισμό.

Με βάση το γεγονός ότι ο αστερισμός έχει συνώνυμα - τοποθεσία και τοποθεσία, ο αστερισμός στην αστρολογία σημαίνει την αμοιβαία αστρονομική διάταξη αστερισμών, διαφόρων ουράνιων σωμάτων. Διερευνώντας τη θέση των αστερισμών σε ένα συγκεκριμένο γενέθλιο ενός ατόμου, οι αστρολόγοι μπορούν να προβλέψουν ποια θα είναι η τύχη του ατόμου αυτού. Υποστηρίζουν ότι η διευθέτηση των ουράνιων σωμάτων έχει μεγάλη σημασία και μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον αστερισμό κάτω από τον οποίο γεννήθηκε ένα άτομο.

Ο αστερισμός στην αστρολογία χρησιμοποιείται στη σύνταξη ωροσκοπίων.

Ο όρος αστερισμός βρίσκεται επίσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που υπάρχουν στη φύση επηρεάζουν ταυτόχρονα τους ζώντες οργανισμούς.

Ο αστερισμός διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων δεν αποτελεί εύκολο άθροισμα αυτών των παραγόντων, αλλά μια σύνθετη δομημένη, αμοιβαία επιρροή σχέση. Με αυτή την αρχή, σχηματίζεται μια ορισμένη κοινότητα, στην οποία εμπλέκεται ένα πλήρες σύνολο διαφόρων παραγόντων που καθορίζουν τους όρους για την ύπαρξη της κοινότητας. Σε οργανική φύση, δεν υπάρχουν διαδικασίες και παράγοντες που δρουν μεμονωμένα - συμβαίνει η αλληλεξάρτηση διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων, γεγονός που συμβάλλει στην αρμονική αλληλεπίδραση των φυσικών διεργασιών. Ακόμη και όταν οι δύο παράγοντες δρουν μαζί, παρεμβαίνουν. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η ταυτόχρονη δράση στη φύση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, που κάνουν κλιματογράμματα.

Αστερισμός στην ψυχολογία

Ο ψυχίατρος T. Ziegen ανέπτυξε την ιδέα ενός αστερισμού στην ψυχολογία και υποστήριξε ότι η πορεία των ιδεών καθορίζεται από τη δύναμη και το βαθμό της συσχετιστικής τους σύνδεσης με τις προηγούμενες ιδέες, τις πεποιθήσεις, την ένταση και τον αστερισμό τους. Η κατάσταση του υποκειμένου καθώς και η ισχύς της διέγερσης επηρεάζουν εξίσου την αντίδραση της διέγερσης.

Ο αστερισμός είναι στην ψυχολογία μια ισχυρή συναισθηματική αντίδραση, η οποία διαμορφώνεται κάθε φορά σε απάντηση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση που έχει ένα ενεργοποιημένο (κατασκευασμένο) σύμπλεγμα. Η εμφάνιση μιας συγκεκριμένης ένωσης διευκολύνεται από πρόσθετες ενώσεις. Το ίδιο ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές αντιδράσεις, ανάλογα με την προηγούμενη κατάσταση του οργανισμού ή την τρέχουσα κατάσταση στον αστερισμό συνειρμικών τάσεων. Σε αυτό το σημαντικό μέρος είναι οι πρόσφατες και μακρινές ενώσεις.

Ο K. Jung είχε τη δική του άποψη για αυτή την έννοια, ορίζει - ο αστερισμός είναι στην ψυχολογία οποιουσδήποτε ψυχικούς σχηματισμούς οι οποίοι, ως συνήθως, έχουν μια σύνδεση με το σύμπλεγμα, συνοδεύονται από μια σειρά από συναισθηματικές αντιδράσεις ή ένα πρότυπο. Γίνεται κατανοητή από την έκφραση μιας εξωτερικής κατάστασης, η οποία απελευθερώνει την πνευματική διαδικασία, η οποία συνδυάζει ορισμένα περιεχόμενα, έτοιμα για δράση. Εάν λέγεται ότι κάποιο άτομο είναι αστερισμένο, σημαίνει ότι αυτό το άτομο έχει λάβει θέση σύμφωνα με την οποία αναμένεται μια ορισμένη αντίδραση από αυτήν. Το αφοσιωμένο περιεχόμενο είναι ένα πολύπλοκο με ισχυρή ειδική ενέργεια.

Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον αστερισμό, ως ομαδική μέθοδο, με την έννοια της τοποθέτησης, της εσωτερικής επικοινωνίας, του διαλόγου της προσωπικότητας με τις υποπροσωπίες τους. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να ανιχνεύσετε την κρυμμένη δυναμική της συνείδησης ενός ατόμου σε οποιαδήποτε κατάσταση, να ανταλλάξετε τους συμμετέχοντες και να τις τοποθετήσετε ανάλογα με την κατάσταση. Κάθε ψυχολόγος έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει αυτή τη μέθοδο σύμφωνα με τους στόχους και το θέμα του. Με τη βοήθειά του, μπορούν να εκδηλωθούν και να υλοποιηθούν κρυμμένες εσωτερικές συγκρούσεις προσωπικότητας και αντικρουόμενα κίνητρα και επιθυμίες, οι οποίες εκφράζονται μέσα από προβλήματα ζωής και αλληλεπιδρούν πολύ με την κανονική ανθρώπινη λειτουργία.

Ο αστερισμός είναι μια τέτοια τεχνική που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που αναζητούν θεραπεία να εξετάσουν τα προβλήματά τους από διαφορετική οπτική γωνία. Οι ψυχολόγοι μπορούν να προτείνουν αυτή τη μέθοδο ως θεραπεία για ένα πρόβλημα όταν η παραδοσιακή θεραπεία δεν το αντιμετωπίζει ή είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Η μέθοδος του αστερισμού έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη και πρακτική εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Μεταξύ αυτών είναι: το ψυχοδράμα του J. Moreno, η οικογενειακή θεραπεία από τον V. Sartre (συνάντηση μερών), η τεχνική των αστερισμών του D. Schneider, η ψυχολογία των υποκειμένων H. και S. Stone, οι οικογένειες του Hellinger και πολλές άλλες σύγχρονες ψυχολογικές τάσεις.

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνότερα από όλους τους τομείς της συστηματικής οικογενειακής ψυχοθεραπείας, όπου παρουσιάζεται με τη μορφή συστηματικών οικογενειακών ρυθμίσεων, όπου αναπτύσσονται προβλήματα οικογενειακών σχέσεων, επιχειρηματικών συμφωνιών, στις οποίες αναπτύσσονται στρατηγικές μάρκετινγκ και επιχειρηματικές τεχνικές, στο ψυχόδραμα, σε υποσυνείδητους αστερισμούς. Σχεδόν όλοι αυτοί οι τομείς έχουν ορισμένους κανόνες και δομή, με επίκεντρο τον οποίο εργάζεται ο ψυχολόγος, βρίσκει τρόπους επίλυσης του προβλήματος, καθοδηγεί την ομάδα να πάρει μια απόφαση και είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση.

Ο αστερισμός μπορεί επίσης να οριστεί ως η δομή των υποπροσωπιών, οι διάφοροι εσωτερικοί χαρακτήρες ενός ατόμου και να δείξουν τις αλληλεπιδράσεις τους σε αυτή τη δομή. Όταν κάποιος κοιτάει τον εαυτό του από έξω, όταν μπορεί να "επικοινωνήσει" με το δεύτερο "εγώ" του, θα είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του πολύ πιο γρήγορα και να αρχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη λύση του. Το επίπεδο ανάπτυξης της ψυχής, το οποίο σας επιτρέπει να δείτε τη σχέση των υποεπικαλυπτόμενων ατόμων, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τους στόχους που επιδιώκει ο ψυχολόγος και τα καθήκοντα που εκτελεί, βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού του.

Οι ψυχολόγοι πραγματοποιούν επίσης αστερισμούς των υποπροσωπικών ή μεμονωμένων τμημάτων του ατόμου, αρχέτυπες ενέργειες, οικογενειακούς αστερισμούς, θεολογικές, επιχειρηματικές και πνευματικές ρυθμίσεις. Ο τελευταίος τόπος δεν λήφθηκε από αστερισμούς στην διασωληνωτή ψυχοθεραπεία, εκφράζονται στην πρακτική των συνομιλιών με πνεύματα, συνομιλίες με άλλα αφύσικα όντα που χρησιμοποιούνται στον σαμανισμό.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να προσδιορίσετε αποτελεσματικά τα αίτια των προβλημάτων, να τα δείτε από διαφορετική οπτική γωνία, να εντοπίσετε τις καταστρεπτικές ιδέες που έχουν δημιουργήσει αυτή την προβληματική κατάσταση. Η χρήση αυτής της μεθόδου είναι πολύ δημοφιλής, επιβεβαιώνει τη σημασία της και έχει σαφώς πολλά πλεονεκτήματα.

Στην περίπτωση που ο αστερισμός εφαρμόζεται στις υποπροσωπίες, αρκεί να εκφράσουμε απλώς κάποια κατάσταση μέσω υποπροσωπίας που εμπλέκεται στην εμφάνιση προβλημάτων, αφού είναι αναπόσπαστα μέρη της ψυχής.

Επίσης, το θετικό σημείο της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι ότι εκείνοι που αντικαθιστούν τους πραγματικούς ανθρώπους αποκτούν μια άγνωστη εμπειρία πριν βιώσουν προβληματικές καταστάσεις, είναι μοναδική και ο αναπληρωτής που βιώνει αυτή την εμπειρία αποκτά γνώσεις για το πώς να αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να αντιδράσει, να δεχτεί λύσεις στη συνεχή μετατροπή των σεναρίων ζωής.

Η μέθοδος αστερισμού δίνει στον πελάτη την ευκαιρία να δει την κατάσταση απομακρυσμένα, από την πλευρά, σαν να έχει διαφορετικά μάτια.

Ο αστερισμός βοηθά επίσης να βρεθούν οι εσωτερικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για να λύσει μια κατάσταση πρόβλημα, να ζήσει και να ενσωματώσει όλα τα μέρη της ψυχής, ακόμα και εκείνα που προηγουμένως δεν αναγνωρίστηκαν, τοποθετώντας έτσι όλα τα μέρη της ψυχής μαζί για να ξεπεράσουν τις εσωτερικές συγκρούσεις.

Ακολουθώντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι πολύ αποτελεσματική αφού επιτρέπει σε ένα άτομο να δει τον εαυτό του εντελώς από το εξωτερικό, να ενσωματώσει όλες τις υποεξουσίες του και να επιλύσει τις συγκρούσεις και το πιο σημαντικό, αυτή η διαδικασία δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Ένας ψυχολόγος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να δει το πραγματικό πρόβλημα ενός ατόμου και την ποιότητα των πόρων του, το αληθινό «εγώ» του πελάτη. Λόγω αυτού, μπορούν να επιλυθούν πολλά προβλήματα: τραύματα γέννησης, ασθένειες, προβλήματα που μεταδίδονται μέσω γενεών, πολυπλοκότητα σχέσεων και άλλα.

Κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος είναι ένας αστερισμός των σκέψεων, των προθέσεων, των συναισθημάτων, των συναισθημάτων του. Και μπορεί να λυθεί με την αλλαγή του συνηθισμένου τρόπου ζωής, του ρυθμού, του εσωτερικού προσανατολισμού και των σχέσεών σας.